Bantujen tilanne Somaliassa

Maailmalta äskettäin kantautuneet hyvät uutiset orastavasta mahdollisuudesta rauhaan Somaliassa saattaa tuoda tullessaan myös helpotusta Bantujen elämään maassa. Bantut ovat pitkään olleet siellä vainottu kansanryhmä ja ovat mahdollisesti joutuneet myös kansanmurhan kohteeksi. Asiasta on hyvin vähän löydettävissä tietoa heidän nykyistä olosuhteista Somaliassa pitkään jatkuneen sisällissodan keskellä.

Orjuus oli yleisesti osana kaupankäyntiä Arabimaailmassa ja Intian valtameren alueella keskiajalta 1900-luvun alkuun. Orjia tarvittiin monenlaisiin tehtäviin, mutta etupäässä työvoimaksi viljelyalueille. Aluksi paikallisten omia tarpeita täyttämään ja myöhemmin kolonialismin levitessä myös eurooppalaisten omistamille plantaaseille töihin. Bantut olivat tänä aikana orjina Somaliassa pääasiassa Jubban ja Shebellin viljavilla jokialueilla puuvilla- ja viljaplantaaseilla ensin somalien ja myöhemmin myös italialaisten plantaasien omistajien pelloilla, peltojen vaihtaessa omistajia.

Somalian rannikolla Zanzibarissa on ollut yksi orjakaupan keskuksista. On arvioitu, että noin 25.000-50.000 etelämpänä sijaitsevan Afrikan eri heimojen ihmisiä olisi myyty orjiksi näillä orjamarkkinoilla. Näiden joukossa oli monia eri Bantuihin luettavia ryhmiä. Myöhemmin on syntynyt käsite Somalian Bantut johtuen heidän surkeista oloista Somaliassa. Heistä on käytetty myös nimitystä Mushunguli, joka tarkoittaa mm. ihmistä, työntekijää, orjaa.

Italian sai 1800-luvulla kolonialismin levitessä haltuunsa Somalian maan pohjoisinta osaa lukuunottamatta. Britit valtasivat itselleen Pohjois-Somalian omaksi siirtomaakseen. Silloin oli ajat muuttumassa ja Italian siirtomaaherrat päättivät lakkauttaa orjuuden Somaliassa. Todellisuudessa sitä harjoitettiin piilossa paikoin vielä 1900-luvun alkupuolelle asti.

Orjuuden lakkauttamisesta huolimatta Bantujen asema ei juurikaan kohentunut. Plantaaseille tarvittiin edelleen ihmisiä töihin. Etniset somalit eivät lämmenneet ajatukselle peltotöistä italialaisten plantaaseille ja Bantut pistettiin usein pakkotöihin pelloille. Italialaiset silloiset siirtomaaisännät pitivät lisäksi etnisiä Somaleita jotenkin ylempiarvoisina kuin Bantuja aivan kuten somalit itsekin ja Bantujen huono kohtelu vaan jatkui Somaliassa.

Osa Somaliaan myydyistä Bantuista pakeni aikanaan Jubbajoen alueele. Nykypäivänä heidät tunnetaan nimellä Wagosha. Suurin osa sen ajan Bantuorjien jälkeläisistä lähtivät 1990-luvulla Somaliassa syttyneen sisällissodan ja etnisten vainojen seurauksena maanpakoon eri puolille maailmaa. Vain pieni osa asuu enää Somaliassa. Siellä heihin on edelleen kohdistettu etnisten somalien taholta apartheidtyyppistä kohtelua. Bantujen ei esimerkiksi ole annettu avioitua etnisten somalien kanssa. Bantuja arvioidaan nykyisin elävän Somaliassa n. 600 000, joka on n. 7% väestöstä.

Somalian sisällissodan puhjettua lukuisat Bantut pakenivat maasta pakolaisleireille mm. Keniaan. Siellä he elivät ainakin vuosikymmene ajan ennenkuin kansainvälinen yhteisö heräsi Bantujen hätään ja heitä ruvettiin uudelleensijoittamaan eri puolille maailmaa. Yhdysvallat oli yksi valtioista, joka silloin otti vastaan huomattavan määrän maanpaossa eläviä Bantuja. Jotaitakin Bantuista yritettiin palauttaa myös heidän alkuperäisille asuinsijoille, joista heidät aikanaan oli orjiksi haettu.

Jubbajoen varrella elävät Bantut, eli Wagoshat ovat edelleenkin varsin ahtaalla Somalian ollessaan yhä sisäisesti hyvin epävakaa. Heillä tuntui olevan jatkuvia kiistoja maapalansa puolesta ja ovat ilmeisesti myös usein erilaisten väkivaltaisten iskujen kohteina. Asenteet alempiarvoisesta kansasta on monin paikoin vielä sitkeässä. Wagoshat käyvät myös omaa oikeustaisteluaan sisällissodan alkuvaiheissa vuosina 1991 – 1994 tapahtuneiden raakuuksien takia, jonka kohteiksi he joutuivat joidenkin somaliklaanien taholta. Tappaminen ja ryöstely oli systemaattista ja on arvioitu, että Wagoshaheimon jäseniä murhattiin silloin n. 500.000.

Tästä tapahtuneesta kansanmurhasta ei juurikaan ole haluttu keskustella ja se on kasvattanut katkeruutta wagoshien parissa. Heidän on yhä edelleen vaikeaa saada omia oikeuksiaan tunnustetuiksi nykyisessä Somalian uudenlaisessa demokraattisessa klaaneihin pohjaavassa poliittisessa järjestelmässä.

Myös Somalian Bantujen asema, oikeudet ja tulevaisuus Somaliassa ovat yksi haastava osa nyt alkavissa orastavissa rauhanneuvotteluissa.