Suomi tekee arviointikäynnin Iso-Britanniaan

Suomi toimeenpanee Wienin asiakirjan 2011 mukaisen luottamusta ja turvallisuutta lisäävän (LTL) arviointikäynnin Iso-Britanniaan 8.-10.1.2020.

Arviointikäynnin tavoitteena on todentaa Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön vuosittaisessa tiedonvaihtoilmoituksessa ilmoitettujen tietojen paikkansapitävyys. Arviointikäynnin kohteena on Lossiemouth:ssa sijaitseva Royal Air Force Lossiemouth.