Eurohuippukokous: talous- ja rahaliiton syventäminen jatkuu

Brysselissä perjantaina 13. joulukuuta kokoontunut 27 EU-maan johtajan eurohuippukokous keskusteli EMU:n syventämisen jatkotyöstä. Huippukokous antoi toimeksi valtiovarainministereille jatkaa työtä pankkiunionin vahvistamiseksi, Euroopan vakausmekanismin (EVM) uudistusten viimeistelemiseksi sekä euroalueen talousarviovälineen (BICC) luomiseksi osana monivuotista rahoituskehystä. Asiaan palataan viimeistään kesäkuun huippukokouksessa.

”Talous- ja rahaliiton kehittäminen ja syventäminen on Suomellekin strategisesti tärkeä päämäärä ja annoimme nyt toimeksiannon valtiovarainministereille jatkaa päättäväistä valmistelua. Pankkiunionin loppuunsaattaminen ja toimivien velkajärjestelymenettelyiden luominen ovat keskeinen osa tätä kokonaisuutta.”, pääministeri Sanna Marin totesi.

Suomi tavoittelee sijoittajavastuuseen perustuvan pankkiunionin vahventamista. Suomi pitää tärkeänä luoda yhteinen talletussuojajärjestelmä, mutta sen täytyy olla reilu, vakuutustyyppinen järjestely.

Suomi tukee myös Euroopan vakausmekanismin vahvistamista. Ennen mahdollisen rahoitustuen myöntämistä Euroopan vakausmekanismista tulee varmistaa lainanottajan takaisinmaksukyky ja tarvittaessa julkista velkaa tulee järjestellä uudelleen.

Euroalueen talousarviovälineen rahoitus tulee Suomen mielestä järjestää ensisijaisesti osana EU:n monivuotista rahoituskehystä.

Ilman Britanniaa kokoontunut Eurooppa-neuvosto totesi edellisenä päivänä järjestettyjen Britannian parlamenttivaalien tuloksen.

”Erosopimuksen läpimeno Britannian parlamentin alahuoneessa näyttää nyt todennäköiseltä. EU on osaltaan valmistautunut tulevaa suhdetta koskeviin neuvotteluihin Britannian kanssa”, pääministeri Marin totesi.

Eurooppa-neuvosto seuraa neuvotteluja tarkasti ja antaa tarvittaessa lisää ohjeistusta EU:n puolesta neuvotteluja käyvälle Euroopan komissiolle.