Aliravitsemus ja ilmastonmuutos tulisi huomioida kauppaneuvotteluissa

Tutkija Australian kansallisesta yliopistosta toteaa, että kauppaneuvottelujen yhteydessä käydyissä keskusteluissa vallitsee syvä hiljaisuus maailman yhteisinä haasteina esiintyvissä aliravitsemukseen, liikalihavuuteen ja ilmastonmuutokseen liittyvissä asioissa.

ANU:n tekemän tutkimuksen mukaan nykyiset olemassa olevat kauppasopimukset rajoittavat kansakunnan kykyä itse vaikuttaa suotuisasti näihin ongelmiin.

”Johtava tutkija professori Sharon Friel Sääntelyn ja globaalin hallinnon koulusta (School of Regulation and Global Governance) kertoo, että suurten kauppasopimusten tavoitteiden ja poliittisten suositusten välillä vallitsee epäsuhta ruokajärjestelmiä, hyvää ravitsemusta ja ilmastonmuutosta koskevissa asioissa.”

”Asiaan tulisi saada muutos ja professori Friel sanoo, että helpoimmillaan sen voisi toteuttaa saattamalla sijoittajien ja suurten yritysten edustajia samaan pöytään terveysalan asiantuntijoiden kanssa keskustelemaan epävirallisesti näistä asioista myös keskenään.”

Kauppaneuvotteluissa varsinaiset sopijaosapuolet ovat aina valtioiden edustajat.

Yrityssektori on perinteisesti ollut mukana taustalla asiantuntijatahona käydyissä kauppaneuvotteluissa. Alakohtaisesta sääntelystä kansallisella tasolla vastaa aina valtio, koska sääntely on nippu lakiin kirjattuja pelisääntöjä. Se millä tavalla kauppasopimukset vaikuttavat kansalliseen sääntelyyn riippuu siitä mitä kauppasopimukseen kirjataan. Riippuu asiantuntijoiden (=intressiryhmien edustajien) ja valtion edustajien yhteisistä näkemyksistä minkälaista sääntelyä voi allekirjoitettujen kauppasopimusten jälkeen olla tulossa. Tähän vaikuttaa kauppasopimuksien kaupallisten tavoitteiden ja esim. kansallisten terveysuositusten yhteensovittaminen kaikkia osapuolia tyydyttäviksi ratkaisuksi.

ANU