Uusi alueellinen työlupalinjaus vahvistaa osaavan työvoiman saatavuutta (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)

Pohjanmaan ELY-keskuksen uusi alueellinen työlupalinjaus astuu voimaan 20.12.2019. Alueellisen työlupalinjauksen tavoitteena on varmistaa työmarkkinoiden toimivuus alueella. Uudessa linjauksessa on tarve avata enemmän ammattialoja saatavuusharkinnan ulkopuolelle nopeuttaen siten osaavan työvoiman saatavuutta yritysten käyttöön. Linjaus perustuu ammattibarometriin, työllisyyskatsaukseen, ennakointitietoon ja keskusteluihin elinkeinoelämän ja TE-toimiston kanssa.

Uudessa työlupalinjauksessa on nyt myös avattu mm. kodinhoitajat, toimisto- ja laitossiivoojat, elintarviketeollisuuden prosessityöntekijät, lastentarhanopettajat ja erityislastentarhanopettajat.

Linkki linjaukseen Pohjanmaan ELY-keskuksen nettisivuille

Työlupalinjausta on uudistettu rakenteellisesti ja sisällöllisesti vastaamaan paremmin yritysten tietotarpeisiin ja selkeyttämään työlupaprosessia. Lisäksi työlupalinjauksessa on nyt esitetty perusteellisesti kaikki ne ammattialat, joihin työntekijöiden oleskelulupia voidaan puoltaa ilman erikseen tehtävää työvoiman saatavuusselvitystä. Ammattialojen kirjauksissa on hyödynnetty Tilastokeskuksen ammattiluokituksia.

ELY-keskus