Terveydenhuollon valvonta-asioita käsiteltiin 102 vuonna 2019

Pohjois-Suomi: Käsiteltäväksi otettiin 115 valvonta-asiaa. Puolustusvoimien terveydenhuollossa ja vankiterveydenhuollossa palvelut riittävällä tasolla. Valvontatoimenpiteillä ohjattiin lainmukaiseen toimintaan.

Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa otettiin käsiteltäväksi 115 terveydenhuollon valvonta-asiaa vuonna 2019. Oma-aloitteisesti valvontaan otettiin 44 asiaa. Käsittelyyn otetuista asioista 22 perustui valvontaohjelmiin. Valvonta-asioita ratkaistiin yhteensä 102. Käsiteltyjen asioiden suurimmat ryhmät olivat:

– 13 perusterveydenhuolto, avohoito
– 13 yksityislääkäritoiminta
– 12 perusterveydenhuollon osastohoito
– 10 psykiatrisen hoidon eri muodot

Valvonta-asia kohdistui lääkäriin 43, hammaslääkäriin 5 ja sairaanhoitajaan 19 ratkaistussa asiassa. Merkittävimpiä syitä olivat

– organisaation toiminta/käytännöt (21)
– hoitoon pääsy hoitotakuusäännösten perusteella (10)
– ammattihenkilön ammattitaito (9)
– lääkehoidon toteuttaminen (8)
– henkilöstön mitoitus ja rakenne (8)

Aluehallintovirasto on alueellisen terveydenhuollon valvontaviranomainen. Valvontatehtävää hoidetaan erilaisin lakiin perustuvin toimenpitein.

Yli puolessa valvonta-asiassa aluehallintovirasto katsoi, että terveydenhuollon organisaation tai ammattihenkilön toiminnassa ei ollut moitittavaa tai se ei ollut lain vastaista (54 asiaa). Virasto antoi myös hallinnollista ohjausta organisaatioiden ja ammattihenkilöiden toimintaan liittyen. 13 valvonta-asiassa virasto esitti käsityksensä siitä, miten asia pitää hoitaa asianmukaisesti. Yhdeksässä tapauksessa kiinnitettiin huomiota asianmukaiseen toimintaan vastaisen varalle. Valvontaa jatkettiin 10 tapauksessa.

Vankiterveydenhuolto ja puolustusvoimien terveydenhuolto riittävällä tasolla

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston tehtäviin kuuluu vankiterveydenhuollon ja puolustusvoimien terveydenhuollon valvonta koko Suomen alueella. Aluehallintovirasto käsitteli vuonna 2019 viisi valvonta-asiaa, jotka liittyivät henkilöstön riittävyyteen sekä palvelujen saatavuuteen.

Vankiterveydenhuollon henkilöstöä, erityisesti lääkäreitä, on niukasti, mikä voi ajoittain vaikeuttaa palvelujen järjestämistä ja saatavuutta joillakin alueilla. Puolustusvoimien terveydenhuollossa lääkäreiden rekrytointivaikeudet joissain osissa Suomea voivat vaikeuttaa hoidon järjestämistä. Hoidon järjestäminen niin puolustusvoimien kuin vankiterveydenhuollossa on kuitenkin kyetty turvaamaan riittävällä tavalla.

Paljon ohjaus- ja arviointikäyntejä sekä tarkastuksia

Aluehallintovirasto teki ohjaus- ja arviointikäynnit keväällä viidelle Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän vuodeosastolle, sekä Kalajoelle ja Haapavedelle. Syksyllä käytiin Kuusamon ja Vaalan terveyskeskusten vuodeosastoilla. Ennalta ilmoittamaton tarkastuskäynti tehtiin maaliskuussa Puolangan vuodeosastolle sekä kahdesti Oulun seudun yhteispäivystykseen päivystysaikana.

Aluehallintoviraston terveyden- ja sosiaalihuollon asiantuntijat tekivät yhdessä valvontakäyntejä sosiaalihuollon toimintayksiköihin ja tarkistivat, että lääkehoito oli asianmukaista.

Terveydenhuollon toimintayksiköihin tehdyillä käynneillä arvioitiin erityisesti yksikköjen toimintakäytäntöjä, henkilöstömiehitystä, potilasturvallisuuteen vaikuttavia tekijäitä ja potilaan itsemääräämisoikeuden toteutumista. Yksikköjä kannustettiin jatkamaan hyviä toimintatapojaan ja käyttämään vahvuuksiaan hyväksi toiminnassaan. Tarvittaessa esitettiin kehittämisehdotuksia.

Aluehallintovirasto teki vuonna 2019 suunnitelman mukaisesti ohjaus- ja arviointikäynnit vankiterveydenhuollossa. Käynnit tehtiin Riihimäen, Mikkelin ja Pyhäselän poliklinikoille sekä Sotilaslääketieteen keskuksen alaisille Niinisalon ja Luonetjärven terveysasemille.

AVI