Tavaranvaihtoa yksityishenkilöiden välillä rajoitetaan Tornion rajanylityspaikalla

Rajavartiolaitos tiedottaa / Länsi-Suomen merivartioston tiedote 2.5.2020: Rajavartiolaitos valvoo henkilöliikennettä rajanylityspaikoilla Valtioneuvoston rajoituspäätösten mukaisesti, tavaranvaihtoa yksityishenkilöiden välillä rajoitetaan Tornion rajanylityspaikalla 4.5.2020 klo 08.00 alkaen

Valtioneuvoston tehtyä päätöksensä sisärajaliikenteen rajoittamisesta ja rajoitusten tiukentamisesta, Länsi-Suomen merivartiosto palautti sisärajatarkastukset toiminta-alueellaan läntisen rannikon ja Ahvenanmaan satamissa, Maarianhaminan ja Turun lentokentillä sekä Tornion rajanylityspaikalla. Rajavartiolaitoksen lakisääteisenä tehtävänä on vastata rajaturvallisuuden ylläpitämisestä ja henkilöliikenteen rajatarkastuksista.

Valtioneuvoston 7.4.2020 asettamissa matkustusrajoitteissa sallituksi rajanylitysliikenteeksi on määritelty tavaraliikenteen kuljetus- ja logistiikkahenkilöstön välttämätön liikenne. Tavaraliikenteen kuljetushenkilöstön matkustuksen sallimisen tarkoituksena on ollut Euroopan komission asettamien suuntaviivojen mukaisesti turvata kansanvälisen logistiikkaketjun toimivuus poikkeustilanteessa.

Yksityishenkilöiden väliset tavarankuljetukset tai kaupallisten toimijoiden suorat tavarantoimitukset kuluttajille tai yksityishenkilöille eivät ole Valtioneuvoston päätöksessä tarkoitettua tavaraliikennettä, joten henkilöiden rajanylitykset tässä tarkoituksessa kuuluvat matkustusrajoitusten piiriin. Rajan ylittäminen tällaisten tavarantoimitusten toimittamiseksi ei myöskään ole Valtioneuvoston päätöksessä edellytetyllä tavalla välttämätöntä silloin, kun samat tai vastaavat hyödykkeet, kuten esimerkiksi elintarvikkeet, on mahdollista hankkia myös valtakunnanrajaa ylittämättä. Tällöin henkilön rajanylitys voi kuulua Valtioneuvoston rajoituspäätöksen piiriin, vaikka tavaran liikkumista sinällään ei olekaan rajoitettu.

Rajanylityksen luvallisuus arvioidaan aina tapauskohtaisesti rajanylityspaikalla muun muassa matkustajan esittämien ja muiden saatavilla olevien tietojen perusteella tehtävän kokonaisarvion perusteella. Rajanylityspaikat on Valtioneuvoston sisärajavalvonnan palauttamispäätöksen mukaisesti perustettu länsi- ja pohjoisrajoille valtakunnanrajan ylittämistä varten. Rajavartiolaitos vastaa rajanylityspaikan järjestelyistä yhteistoiminnassa muiden rajanylityspaikalla toimivien viranomaisten kanssa.

Rajavartiolaitos vastaa Tornion rajanylityspaikan yleisjärjestelyistä yhdessä Tullin kanssa. Torniossa rajanylityspaikan alueeseen kuuluu myös Victoriantorin ylityspiste, jossa yksityiset henkilöt puolin ja toisin rajaa ovat toistaiseksi vaihtaneet tavaraa. Vastaavaa tavaranvaihtoa on tapahtunut valtatie 4:n kohdalla rajanylityspaikan alueella.

Maanantaiaamusta 4.5.2020 klo 08.00 lähtien tavaranvaihto yksityisten henkilöiden välillä koko rajanylityspaikan alueella kielletään.

Rajavartiolaitos