Senaatintorin mielenosoituksen jälkipyykkiä

Senaatintorilla järjestettiin 3.6.2020 mielenosoitus johon osallistui ihmisiä sankoin joukoin. Asia on herättänyt suurta ihmetystä, ja on epäselvää millä kriteereillä määritellään ohjeen mukainen tarkkarajainen tapahtuma tai kokoontuminen. Tämä ratkaisee sen onko noudatettava 50:n henkilön kokoontumisrajoitusta, vai voiko osallistujia olla jopa 500.

Opetus- ja kulttuuriministeriö julkaisi tiedotteessaan 31.5.2020 päivitetty muutokset koskien kokoontumisrajoituksia 1.6.2020 alkaen, joita on asetettu koronaviruksen leviämisen estämiseksi.

Niitä ovat mm.:
”Enintään 50 hengen yleisötilaisuudet sallitaan kesäkuun 1. päivästä alkaen. Rajoitukset koskevat sisä- ja ulkotiloissa järjestettyjä julkisia tilaisuuksia eli yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia.”

”Yli 50 ja enintään 500 henkilön yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa on mahdollista järjestää erityisjärjestelyin.”

Tiedotteessa kerrottiin lisäksi poliisin valvovan tapahtumia rajoitusten noudattamisen osalta:

”Poliisi valvoo aluehallintovirastojen määräämiä kokoontumisrajoituksia toimivaltuuksiensa mukaisesti. Poliisin tehtävänä on huolehtia siitä, että yleiset kokoukset ja yleisötilaisuudet järjestetään noudattaen osallistujien enimmäismääriä ja kokoontumislakia.”

”Poliisi ei valvo hygieniaohjeiden noudattamista, vaan tapahtumajärjestäjien on itse huolehdittava koronaviruksen leviämisen estämisestä.”

Tilaisuuden järjestäjän vastuulla on siis varmistaa, että tauti ei pääse leviämään ja, että tilaisuudessa noudatetaan annettuja etäisyys- ja hygieniaohjeita.

Aitosuomalaiset tiedusteli Poliisihallitukselta minkälaiset ovat viimeisimmät kokoontumisrajoituksia koskevat ohjeet heille hallitukselta ja THL:ltä, joiden perusteella lienee ohjeistettu Poliisilaitoksia valtakunnallisesti. Kunhan ehtivät Poliisihallituksesta vastaamaan päivityy uutinen myöhemmin siltä osin.

Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedotteessa kerrottiin myös, että:

”Yli 500 hengen yleisötilaisuudet ovat kiellettyjä 31.7. asti.”

Julkisuudessa on esitetty, että tilaisuuteen olisi osallistunut jopa yli 3000 henkilöä.
Senaatintorin mielenosoitukseen liittyvistä järjestelyistä ja toteutuksesta on tehty jo useampi kantelu ja rikosilmoitus.