Selvitys tutkimustarpeesta koskien Stalinin vainoissa kuolleita suomalaisia on luovutettu valtioneuvoston kanslialle

Valtioneuvoston kanslia on vastaanottanut keskiviikkona 15. tammikuuta Kansallisarkiston tekemän selvityksen tutkimustarpeesta koskien Stalinin vainoissa kuolleita suomalaisia.

Selvityksessä on koottu tietoja siitä, mitä tällainen tutkimuskokonaisuus käsittäisi ja mitkä olisivat sen keskeiset tutkimuskohteet.

Keskustelu tutkimuksesta koskien Stalinin vainoissa kuolleista suomalaisista käynnistyi elokuun lopussa 2019 Helsingin Sanomissa julkaistusta artikkelista. Valtioneuvoston kanslia päätti loppuvuodesta 2019 teettää Kansallisarkistolla toimeksiannon tutkimustarpeesta. Selvityksen laati Helsingin yliopiston tutkija, filosofian tohtori Aleksi Mainio. Tutkimustarpeen yhteenvedosta vastasivat pääjohtaja Jussi Nuorteva ja tutkimusjohtaja Päivi Happonen Kansallisarkistosta.

Selvityksessä on lyhyt yhteenveto ja perustiedot niistä suomalaisista väestöryhmistä, joiden katsotaan kuuluvan aiheeseen liittyvän tutkimuksen piiriin. Selvityksessä on lisäksi tietoja olemassa olevasta tutkimuksesta ja käytettävistä tietolähteistä.

Selvityksessä esitetty ehdotus tutkimushankkeesta Suomalaisten vaiheet Venäjällä vuoden 1917 vallankumouksen jälkeen on laaja ja sen toteuttaminen esitetyssä muodossa edellyttää erillistä rahoitusta.