Rajoituksia rajanylitysliikenteessä Pohjois-Karjalan rajavartioston alueella

Hallituksen päätöksen mukaisesti rajanylitysliikennettä rajoitetaan torstaista 19.3.2020 klo 00.00 alkaen. Päätös on voimassa 13.4.2020 asti. Pohjois- Karjalan rajavartioston vastuulla olevilla rajanylityspaikoilla rajanylitysliikenteen rajoittaminen koskee Niiralan rajanylityspaikkaa ja Joensuun lentoasemaa.

Rajoitusten jälkeen Niiralan rajanylityspaikalla on sallittua:

1. Suomen kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä, Suomessa asuvien EU- ja Schengen-valtioiden kansalaisten sekä heidän perheenjäsentensä sekä oleskeluluvalla Suomessa oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten paluuliikenne Suomeen

2. Muiden EU- ja Schengen-valtioiden kansalaisten sekä heidän perheenjäsentensä ja oleskeluluvalla toisessa EU- tai Schengen-valtiossa asuvien kolmansien maiden kansalaisten paluuliikenne muihin EU- ja Schengen-valtioihin tai niiden kautta

3. Kolmannen maan kansalaisten maasta poistuminen, huomioiden Venäjän rajoitukset rajanylitysliikenteessä

4. Välttämätön liikenne, jota on:

Terveydenhuollon ja pelastustoimen ammattilaiset, terveysalan tutkijat, vanhustenhuollon ammattihenkilöstö

Tavaraliikenteen kuljetushenkilöstö ja muut kuljetusalan työntekijät välttämättömin osin

Diplomaatit, kansainvälisten organisaatioiden henkilöstö, sotilashenkilöstö ja avustusjärjestöjen henkilöstö työtehtävissään
Välttämätön (paluu) kauttakulkuliikenne ja kotiutettavat
Pakottavissa perheasioissa matkustavat henkilöt
Kansainvälistä suojelua tarvitsevat tai muutoin humanitaarisista syistä matkustavat henkilöt

Muu välttämätön ja perusteltu liikenne. Muuta välttämätöntä liikennettä olisi esimerkiksi suoritettava merkittävä huoltotyö, jonka toteuttaminen edellyttää toisesta maasta saapuvan huoltotiimin tai huoltomiehen suoritusta eikä työ siedä viivästystä

Tavara- ja rahtiliikenne Niiralan rajanylityspaikalla jatkuu nykyisellään.

Joensuun lentoaseman osalta rajoittamistoimenpiteet koskevat kaikkea ulkomaanliikennettä mukaan lukien muista Schengen- jäsenvaltioista tulevat lennot. Lentoasema suljetaan kansainväliseltä liikenteeltä.

Inarin tilapäisellä rajanylityspaikalla tavara- ja rahtiliikenne jatkuu nykyisellään.

Venäjä rajoitti rajaliikennettä Suomen ja Venäjän välisellä rajalla jo eilen 17.3.2020 klo 23.00 alkaen. Ulkomaan kansalaiset eivät tällä hetkellä pääse Venäjälle. Suomalaisten paluuliikenne on mahdollista. Tavara- ja rahtiliikenne Venäjälle ja takaisin Suomeen jatkuu mutta tavanomainen henkilöliikenne on estynyt.

Hallitus on antanut päätöksen myös rajavalvonnan palauttamisesta sisärajoilla. Pohjois-Karjalan rajavartioston henkilöstöä osallistuu Lapin alueella sisärajavalvonnan palauttamiseen.

Rajavartiolaitos