Rajaliikenteen rajoittaminen Kaakkois-Suomen rajanylityspaikoilla 19.3.2020 klo 00.00 alkaen

Hallituksen päätöksen mukaisesti rajanylitysliikennettä rajoitetaan torstaista 19.3.2020 klo 00.00 alkaen. Päätös on voimassa 13.4.2020 asti.

Tavara- ja rahtiliikenne jatkuu ilman muutoksia.
Kaakkois-Suomen rajanylityspaikoilla maahantulo

Suomeen on mahdollista 19.3.2020 kello 00.00 alkaen,

Paluuliikenne Suomeen:

~ Suomen kansalaiset ja heidän perheenjäsenensä
~ Suomessa asuvat EU- ja Schengen-valtioiden kansalaiset sekä heidän perheenjäsenensä
~ Oleskeluluvalla Suomessa oleskelevat kolmannen maan kansalaiset

Paluuliikenne muihin EU- ja Schengen-valtioihin tai niiden kautta

~ Muiden EU- ja Schengen-valtioiden kansalaiset sekä heidän perheenjäsenensä
~ Oleskeluluvalla toisessa EU- tai Schengen-valtiossa asuvat kolmannen maan kansalaiset


Välttämätön liikenne, jota on:

~ Terveydenhuollon ja pelastustoimen ammattilaisten, terveysalan tutkijoiden, vanhustenhuollon ammattihenkilöstön työtehtäviin liittyvä liikenne
~ Tavaraliikenteen kuljetushenkilöstön ja muut kuljetusalan työntekijöiden liikenne välttämättömin osin
~ Diplomaattien, kansainvälisten organisaatioiden henkilöstön, sotilashenkilöstön ja avustusjärjestöjen henkilöstön liikenne työtehtävissään
~ Välttämätön (paluu) kauttakulkuliikenne ja kotiutettavien liikenne
~ Pakottavissa perheasioissa matkustavien henkilöiden liikenne
~ Kansainvälistä suojelua tarvitsevien tai muutoin humanitaarisista syistä matkustavien henkilöiden liikenne
~ Muu välttämätön ja perusteltu liikenne. Muuta välttämätöntä liikennettä on esimerkiksi suoritettava merkittävä huoltotyö, jonka toteuttaminen edellyttää toisesta maasta saapuvan huoltotiimin tai huoltomiehen suoritusta eikä työ siedä viivästystä

Venäjälle matkustamiseen liittyvät rajoitukset ja tahot, joihin rajoituksia ei sovelleta, on määritetty Venäjän Federaation hallituksen päätöksessä (16.3.2020 Nro 635-r).

Rajavartiolaitos