Puolustusvoimat saa lisärahaa sopimussotilaiden palkkaamiseksi

Hallitus on lisännyt Puolustusvoimille budjettikehykseen 2,2 miljoonaa euroa sopimussotilaiden palkkaamiseen vuonna 2021. Kehyslisäys mahdollistaa noin 85 henkilötyövuoden lisäyksen, mikä turvaa riittävän kouluttajamäärän varusmieskoulutusta antavissa joukko-osastoissa.

– ­Sopimussotilaiden avulla vahvistamme varusmiestemme koulutusta ja tuemme kantahenkilökuntamme jaksamista heidän vaativassa työssään, puolustusministeri Antti Kaikkonen korostaa.

Sopimussotilaiksi palkataan varusmiespalveluksen tai naisten vapaaehtoisen asepalveluksen suorittaneita henkilöitä. Määräaikaisia sopimussotilaita palkkaamalla tuetaan nuorten työllistymistä erityisesti matalan työllisyyden alueilla. Sopimussotilasjärjestelmällä edistetään myös hakeutumista aliupseerin tehtäviin sekä jatko-opintoihin Puolustusvoimissa.

Valtioneuvosto