Pääministeri Sanna Marin viittasi näköjään kintaalla perustuslakivaliokunnan evästyksille tulevasta elpymisrahastosta

Perustuslakiblogi uutisoi Päivi Leino-Sandbergin kannanoton koskien EU:ssa työn alla olevan elpymisrahaston monista juridisista kiemuroista ja haasteista. Hän lienee yksi maamme parhaimmistoon kuuluvista tämän alan asiantuntijoista, mutta kovin vähälle hänen esiin nostamat argumentit julkisuudessa ovat toistaiseksi jääneet.

Päivi LeinoSandberg kertoo aluksi omasta taustastaan artikkelissa:

”Olen tutkinut oikeuspalvelujen toimintaa ja vaikutusta EU:n päätöksentekoon Suomen Akatemian rahoittamana viimeiset viisi vuotta. Tutkimuksen tulokset ja kymmenen vuoden kokemukseni virkamiehenä ovat tuottaneet kirjan, The Politcs of Legal Expertise in EU Policymaking (Cambridge University Press, 2021), johon kirjoitus perustuu.”

Pääministerin ”luovasta” ratkaisusta oikeudellisten kysymysten osalta neuvottelujen jatkamisen mahdollistamiseksi hän toteaa:

”Pääministeri ohitti oikeudelliset kysymykset ulkoistamalla arvioinnin neuvoston oikeuspalvelulle. Hallitus on sittemmin ilmoittanut yhtyvänsä ”oikeuspalvelun näkemykseen siitä, että komission ehdotukset ovat EU:n perussopimusten mukaisia ja niiden oikeusperustat ovat asianmukaisesti valittuja”. Strategia on sinänsä nerokas, jos ehdotusta oli päätetty kannattaa oikeudellisista haasteista huolimatta. Kukaan ei varmasti odottanut oikeuspalvelun toteavan ehdotusta perussopimusten vastaiseksi – auki oli lähinnä se, millä oikeudellisella argumentoinnilla se peruuttaisi omista aikaisemmista tulkinnoistaan. Neuvoston oikeuspalvelu ei kuitenkaan arvioi ehdotuksia Suomen perustuslain kannalta.”

Maamme on taloudellisesti ehkä historiamme suurimpien kynnyskysymysten äärellä, joiden vaikutukset tulevat kaikumaan kauas tulevaisuuteen. Huoli oikeusvaltion ydinkysymysten toteutumisen osalta ovat myös kaiken keskiössä, koska koronakriisi näkyy tekevän niin monet vauhtisokeiksi rahankäytön osalta. Lisäksi EU:n todellinen epädemokraattisuus alkaa näkymään varsin vahvasti tavallisille pienille kansalaisille kaikissa unionin jäsenvaltioissa. Se tunne, että on vain liuta ammattipoliitikkoja ajamassa lähinnä omia etujaan kasvaa päivä päivältä.

Päivi Leino-Sandberg nostaa esiin myös muita erittäin tärkeitä seikkoja kirjoituksessaan, joita ei ole liiemmin julkisuudessa vielä puitu:

”Elpymisrahasto ei ole kertaluonteinen eikä väliaikainen. Se luo 40 vuotta voimassa olevan rakenteen, jota on helppo soveltaa uudelleen, kun toiminnan rahoittamisesta velaksi on jo aikaisemmin sovittu. Muutoksena se ansaitsisi demokraattisessa yhteiskunnassa perusteellisen käsittelyn, jossa uuden rahoitusmallin valtiosääntöisiä ja muita vaikutuksia arvioitaisiin huolella ja avoimesti.”

”Perussopimusten loputtomalla venyttämisellä on hintansa, sillä se nakertaa niiden uskottavuutta. Toimivallan rajoista muistuttamisessa ei ole kyse vain kiusanteosta tai kapuloiden heittämisestä rattaisiin. Sillä suojellaan unionin toiminnan hyväksyttävyyttä. Viime vuosina useat jäsenvaltioiden perustuslakituomioistuimet ja korkeimmat oikeudet ovat antaneet ratkaisuja, joissa unionin katsotaan ylittäneen toimivaltansa rajat. EU-kuplassa näihin haasteisiin suhtaudutaan kärsimättömästi. Niiden taustalla on kuitenkin perustavaa laatua oleva kysymys, johon elpymisrahastossakin palataan: voiko EU päättää oman toimivaltansa rajat?”

”Suomen valtiosääntöjärjestelmässä perustuslakivaliokunta määrittelee, miten perustuslakia tulkitaan ja mitkä asiat määritellään valtiosääntökysymyksiksi. EU-asioissa valtiosääntöarvio on mahdoton tehdä huomioimatta myös niitä EU-oikeuden määräyksiä, joita arviointi koskee. Jos perustuslakivaliokunnan tulkinta on ristiriidassa valtioneuvoston EU-poliittisten linjausten kanssa, se on toki houkuttelevaa pyrkiä sivuttamaan. Samalla kuitenkin kyseenalaistetaan se tapa, jolla Suomessa perustuslain mukaisuutta valvotaan. Tämä on elpymisrahastoakin suurempi periaatteellinen kysymys, johon nykyinen hallitus ja suuri valiokunta näyttävät suhtautuvan silmiinpistävän kevyesti.”

Koko Päivi Leino-Sanbergin kirjoituksen voi lukea tästä:
Perustuslakiblogi