Onko suomalaisviranomaisilla tilannekuva kohillaan?

Sisämisteriöstä on kysytty aikooko Suomi aloittaa tehostetun rajavalvonnan Suomen ja Ruotsin välisellä rajalla, koska vakava ja järjestäytynyt rikollisuus on kasvava uhka maan sisäiselle turvallisuudelle.

Perusteluiksi nostettiin esiin mm. seuraavat näkökulmat:

”Laiton henkilöliikenne sekä kaikki järjestäytyneeseen rikollisuuteen liittyvä rajat ylittävä liikenne Suomeen vaarantaa maan sisäisen turvallisuuden. Kokonaistilanteesta on ollut pitkään jo saatavilla mm. Europolilta kattavaa tilannekuvaa vaaran eskaloitumisesta yhä suuremmaksi kaikille maan viranomaisille ja valtion johdolle.”

Kirje käännettiin sisäministeriöstä rajavartiolaitokselle. Sieltä saadussa vastauksessa todettiin mm. näin:

”Rajavartiolaitos ja muut viranomaiset laativat valmiussuunnitelmia yleistä järjestystä ja sisäistä turvallisuutta uhkaaviin tilanteisiin, myös laajamittaiseen laittomaan maahantuloon. Rajavartiolaitos ja muut viranomaiset ovat vuosina 2015 – 2016 tapahtuneen maahanmuuttokriisin jälkeen päivittäneet laajamittaiseen laittomaan maahanmuuttoon liittyviä suunnitelmia. Näissä suunnitelmissa huomioidaan myös maahan saapuneiden henkilöiden henkilöllisyyden ja taustojen selvittäminen. Viranomaisilla on valmius vastata laajamittaiseen maahantuloon ja palauttaa sisärajavalvonta, jos valtioneuvosto niin päättää. Ennen sisärajavalvonnan palauttamista voidaan vastaavia vaikutuksia saavuttaa tehostamalla ulkomaalaisvalvontaa.”

Ruotsi on hiljattain sopinut sekä Tanskan, että Norjan kanssa tehostetun rajavalvonnan käyttöön ottamisesta, koska järjestäytynyt rikollisuus on lähdössä lapasesta naapurissa.

Tilannekuvaa Europolilta vakavan ja järjestäytyneen rikollisuuden osalta vuodelta 2017.

Europol

Europol varoitteli jo 2013 sekä siirtolaisvirtojen kasvusta, että vakavan ja järjestäytyneen tikollisuuden kasvavista uhkakuvista ja haasteista Euroopan valtioiden viranomaisia raportillaan.

Europol

Tämä nykytilanteeseen johtanut kehitys ei siis ole voinut tulla päättäjille mitenkään täytenä yllätyksenä.