Onko Marinin hallituksen hallitusohjelma perustuslain vastainen?

Marinin hallituksen hallitusohjelma on tehty sen pohjalta, että maassamme olisi normaaliolot. Nyt hallitus on jopa itse yhdessä presidentin kanssa todennut, että Suomessa vallitsee poikkeusolot. Nykyisissä poikkeusoloissa haasteina on sekä pandemia, että globaaliksi äityvä taantuma. Tehty hallitusohjelma ei millään lailla ota huomioon näitä muuttuneita olosuhteita.

Kuinka ihmeessä hallitus voi edelleen jatkaa nykyisen hallitusohjelman toteutusta, kun olosuhteet ovat erittäin radikaalisti muuttuneet viime keväästä, jolloin hallitusohjelma tehtiin? Tästä tilanteeseen täysin sopimattomasta hallitusohjelmastako johtuu kaikki nyt tähän mennessä nähty sählääminen ja turha säätäminen? Onko millään lailla perusteltua hallitukselta edelleen yrittää toteuttaa tekemäänsä hallitusohjelmaa näissä muuttuneissa oloissa, kun tulevaisuudesta ei muutenkin pysty päättelemään juuri mitään konkreettista?

Ainut konkreettinen mitä voidaan päätellä on, että maailma muuttui koronan myötä jotenkin pysyvästi toisenlaiseksi totutusta ja, että lama voi olla erittäin paha. Eikö nyt tulisi tehdä täysin uusi hallitusohjelma tukemaan Suomen tietä ulos kriisistä?

Hallituksen ainut tosiasiallinen tehtävä on turvata kansalaisten perusoikeuksien toteutuminen.

Perustuslaissa todetaan hyvinkin velvoittavasti, että julkisen vallan on turvattava näiden perusoikeuksien toteutuminen. Kaikki muu perustuslakiin kirjattu on teknistä tietoa perusoikeuksien toteuttamista varten eduskunnassa. Mihin ylipäätään tarvitsisimme kansanedustajia ja hallitusta, ellei nimenomaan näiden yhteisten pelisääntöjen hoitamiseen perusoikeuksien totetutumisen varmistamiseksi koko kansalle nyt jostain syystä ala kiinnostaa? Sehän on koko valtion olemassaolon idea ja ainut peruste.

Veroja on alunperinkin sovitti kerättäväksi kattamaan ne kustannukset joita tarvitaan kansan perusoikeuksien turvaamiseksi. Eikä tämä ole vuosien saatossa muuksi muuttunut. Se mikä sitävastoin on muuttunut on kansanedustajien harhaluulo, että saisivat hölvätä mielin määrin valtion budjetista varoja kaikenlaiseen turhuuteen. Millä tavalla esimerkiksi Afrikkaan vuosien saatossa mätetty miljardivuori kehitysapua on edistänyt Suomen kansan perusoikeuksien toteutumista Suomessa? Velkataakkaa on kasvatettu huomattavasti, eikä tämä kehitysapu ole läheskään ainut perusoikeuksien toteutumisen näkökulmasta kyseenalainen rahareikä.

Hallituksen kaksi keskeistä työtehtävää on budjetointi ja lakien säätäminen. Täten he vastaavat kansan muuttuviin tilanteisiin ja tarpeisiin.

Millon viimeksi budjetoinnin yhteydessä olisi kiristetty vyötä yhdenkään hallituksen toimesta julkisten menojen osalta niin, että olisi karsittu näitä monenlaisia ei-välttämättömiä menoja listalta pois? Välttämättömiin menoihin kuulunee lähinnä palkanmaksun varmistaminen kaikille maamme viranomaisille, sekä määrätyt sosiaalietuudet ja perusturva omalle kansalle, yrittämisen edellytysten turvaaminen ja huoltovarmuuden varmistaminen. Ilman työpaikkoja ei tule valtiolle budjettiin niitä verotuloja.

Montakohan asunnotonta ja alle köyhyysrajan elävää kansallista esimerkiksi on yhä edelleen monen hallituksen vuosia harjoittaman leikkauspolitiikan seurauksena tänä päivänä Suomessa? Tämäkin kysymys on erittäin aiheellinen, koska laman tullen näiden kansalaisten määrä tulee nousemaan.

Kun kansan perusoikeudet ovat pandemian ja tulevan laman takia vaarantuneet tulisi hallituksen keskittyä pelkästään näiden asioiden kuntoon hoitamiseen. Jos hallituksessa edelleen kokevat, että se oman henkilökohtaisen aatteen edistäminen yhä edelleen menee kaiken muun edelle, eikä hallitusohjelmaa haluta kirjoittaa uusiksi, ovat kyseiset kansanedustajat silloin väärässä asemassa. Kukaan ei ole korvaamaton, ei edes Marinin hallitus.