Oikeusministeriö: Lainvalmistelusta poikkeusoloissa annettu suositukset

Eri ministeriöiden edustajista koostuva lainvalmistelun kehittämisen yhteistyöryhmä on antanut suositukset yhteisistä periaatteista lainvalmisteluun poikkeusoloissa.

Poikkeusolojen vallitessa hallitus tuo eduskuntaan myös sellaisia kiireellisiä hallituksen esityksiä, jotka eivät pohjaudu valmiuslainsäädäntöön. Käytännössä tällaisten esitysten kohdalla voidaan joutua joustamaan normaaleista menettelyistä.

Esimerkiksi lausuntokierros voidaan tilanteen vaatiessa jättää toteuttamatta. Lakisääteisistä kuulemisvelvoitteista ei ole mahdollista poiketa edes poikkeusoloissa, mutta niiden toteutustavoissa voidaan joustaa.

Poikkeusoloissakin lainvalmistelussa on erityisen tärkeää huolehtia siitä, että eduskunta saa tarvittavat ja riittävät tiedot päätösten tekemiseksi.

Valtioneuvosto