Marinin hallituksen päätavoite: Kansainvälisten sopimusten noudattaminen?

Sisäministeri Ohisalo oli Ylen kuvaamassa haastattelutilaisuudessa tentattavana hallituksen linjauksista koskien Kreikassa käynnissä olevaa rajaselkkausta, kun Turkki hiljattain päätti avata rajansa Turkin puolelta. Kreikan hallitus on itse ilmoittanut, että Kreikka ei ota vastaan yhtäkään turvapaikkahakemusta kuukauteen, koska rajan yli Kreikan puolelle on tultu väkisin. Lisäksi kyse on suurista ihmismassoista, eikä Turkin puolella rajaa ole tiedossa konfliktia, joka tekisi Turkista turvattoman maan ihmisille olla.

Turkin puolelta toki on ollut tunkua ja halukkuutta EU-maihin jo pidemmän aikaa, koska kaikki onnenonkijat ovat jo täysin tietoisia EU-maiden sosiaalietuuksista, joita halutaan tarjota kaikille halukkaille tulijoille täysin järjenvastaisin perustein. Muualla maailmassa siirtolaiset ja sotia muihin maihin pakoon lähteneet ihmiset vielä joutuvat tekemään työtä leipänsä eteen, mutta ei EU-maissa. EU-maiden johtajat ovat päätyneet ratkaisuun, jossa kunkin jäsenvaltion omien maiden kansalaiset pistetään maksamaan muiden maiden kansalaisten elinkustannukset ja tarjoamaan heille loppuelämän ilmaista ylläpitoa. Tätä järjestelyä he kutsuvat ihmisoikeudeksi, kansainväliseksi oikeudeksi ja oikeudeksi hakea turvapaikkaa.

Sisäministeri Ohisalo painotti antamassaan haastattelussa moneen kertaan, että hän puhuu koko hallituksen suulla, että kyse on hallituksen yhteisestä linjasta vastatessaan esitettyihin kysymyksiin koskien Kreikan tämän hetkistä tilannetta.
Hallituksen näkemys on, että Kreikka rikkoo kansainvälisiä sopimuksia, kun ei ota vastaan turvapaikkahakemuksia.

Ohisalo kertoo, että hallitus on päättänyt tukea Kreikan hallitusta noudattamaan kansainvälisiä sopimuksia ottaa vastaan turvapaikanhakijoita ja lähettää Kreikkaan heille tueksi mm. suomalaisia rajaviranomaisia.

Rajaviranomaiset ovat velvollisia noudattamaan Kreikassa Frontexin kanssa yhteisesti sovittuja pelisääntöjä. Suomalaisia viranomaisia sitoo myös Suomen oma lainsäädäntö, jonka puitteissa ulkomailla on lupa toimia. Frontexin puitteissa noudatetaan EU-lakeja ja voimassa olevia kansainvälisiä sopimuksia.

Kreikalla on oikeus vaatia omia lakejaan noudatettavaksi ja Kreikka on siis ilmoittanut, että heidän Turkin vastaisella rajalla on tilanne päällä ja, että turvapaikkahakemuksia ei kuukauteen oteta vastaan. Rajanylityspaikat ovat lisäksi suljettu ja kaikki laiton maahantulo pyritään estämään. Suomen hallitus on nyt linjannut, että näihin oloihin lähetetään suomalaisia viranomaisia Kreikkaan ohjaamaan maahan laittomasti saapuvat ihmiset asianomaisen kreikkalaisen viranomaisen luokse.

Ohisalo kertoo haastattelussa, että Suomen hallituksen yhteinen linja on auttaa Kreikka noudattamaan turvapaikanhakijoiden oikeutta hakea turvapaikkaa kansainvälisten sopimusten nojalla.

Ohisalo: ”Meidän (Suomen hallituksen) tehtävä on auttaa Kreikkaa selviämään kansainvälisistä velvoitteistaan. Nyt he eivät ole niistä selvinneet. Paikoin sen takia he ovat joutuneet tämän takia sellaiseen tilanteeseen, että he joutuvat tässä toimimaan kuten toimivat. Siis tässä turvapaikkahakemuksissa, jos eivät ota vastaan niin silloin rikkovat niitä kansainvälisiä velvoitteita. Meidän (Suomen hallituksen) tehtävä on auttaa Kreikkaa selviämään paremmin niistä kansainvälisistä velvoitteista.”

Kreikan tilanteesta twiittasi Leonidas ToEat 5.3.2020 seuraavaa:

”Lauantain 06.00 ja torstain 06.00 välisenä aikana on Kreikka estänyt lähes 37.000 tuhannen laittoman siirtolaisen maahanpääsyn.
252 pidätettyä
Afghanistan 64%
Pakistan 19%
Turkki 5%
Somalia 2.6%
Irak,Iran,Marokko,Etiopia,Bangladesh,Egypti 5.4%

VAIN 4% oli Syriasta!”

Twiitissä näkyy hyvä läpileikkaus maahan väkisin pyrkineiden eri kansallisuuksista. Tähän suureen joukkoon Kreikan rajan yli maahan väkisin yrittäneistä mahtuu monenlaista onnenonkijaa ja myös kapinallisia, vierastaistelijoita ja terroristeja. Aidosti hädänalaisia sodan jaloista turvaan pyrkiviä ei nyt tässä porukassa oikein voi olla mukana, koska Turkin puolella on rauha. Se sota ja konfliktit löytyvät edelleen sieltä Syyrian puolelta Turkin rajaa.

Sisäministeri Ohisalolta kysytään myös mitä tapauhtuisi, jos Suomi olisi vastaavassa tilanteessa kuin Kreikka? Ottaisiko Suomi vastaan turvapaikanhakijoita?

Ohisalo: ”Suomi on sitoutunut kansainvälisiin velvoitteisiin ja me otetaan vastaan turvapaikanhakijoiden hakemukset.”

Näin siis kommentoi Kreikan rajaselkkauksesta Suomen sisäisestä turvallisuudesta vastaava sisäministeri Ohisalo.

Yle (videolla koko Ohisalon haastattelu)