Kuka neuvoo kriisin keskellä?

Tilanne voi monen mielestä vaikuttaa varsin sekavalta ja pelottavalta, kun tulee niin monenlaista ohjetta joka puolelta koronavirus epidemian ja toimintaohjeiden osalta. Viranomaiset ja valtion johto tiedottavat sitä mukaa, kun saavat valmista aikaiseksi. Nyt on kärsivällisyys valttia. Kaikki hoituu kuitenkin ajan kanssa.

Valtioneuvoston sivuilta löytyy eri ministeriöiden tiedotteet toimintaohjeista. THL:llä on omat sivut, jossa tiedottavat koronasta. Poliisilla on myös omat sivut koronaviruksesta tiedottamiseen liittyen. Rajavartiolaitos tiedottaa rajaliikenteen osalta. AVI tiedottaa oman toimivaltansa alaisista asioista. Tietoa ja toimintaohjeita on varsin kattavasti jo nyt saatavilla.

Lisäksi jokainen kunta ja terveysasema näkyvät tiedottavan erikseen hoitoon pääsyn ja muuttuneiden käytäntöjen osalta ja varmaankin sitä mukaa, kun saavat muuttuneet käytännöt valmiiksi asti. Pienellä vaivannäöllä löytää kyllä vastauksia miten toimia muuttuvissa tilanteissa.

Niille, jotka haluavat tarkemmin seurata koronaviruksesta käytävää laajaa julkista keskustelua löytävät niitä kootusti esimerkiksi Meltwater:in sivuilta: ”Viimeisimmät viranomaistiedotteet ja twiitit kootusti koronaviruksesta”

Lukuisat työnantajat ovat myös kunnostautuneet pitämään huolta henkilökunnastansa koronaviruksen osalta erilaisin etätyömahdollisuuksin. Monet erilaiset kansalaisjärjestöt ovat myös jo aktivoituneet mukaan. Yksin ei siis tarvitse jäädä pelkojen ja kysymysten kanssa. Myöskään lähipiirin merkitystä hädän keskellä ei voi liikaa korostaa.

Pitää kuitenkin myös varautua siihen, että määräykset ja ohjeet muuttuvat tilanteen mukaan.