Hussein al-Taee: Oleskeluluvat paperittomille – Koska koronavirus

Hussein al-Taee (SDP) nosti esiin tiedotteessaan 18.3.2020, että kielteisen päätöksen saaneet turvapaikanhakijat ovat erityisen haavoittuva ihmisryhmä. Hän sanoo, että koronaviruksen ja kansanterveyden näkökulmasta paremmat asuinolot ja oleskelulupa vähentäisivät tartuntariskiä erityisesti laittomasti maassa olevien kohdalla ja hidastaisi epidemian lisäämistä.

Al-Taee katsoo, että turvapaikanhakijat ja erityisesti kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneet ihmiset ovat suomalaisten vanhusten lisäksi tällä hetkellä erityisen haavoittuvassa asemassa maassamme olevan epidemian takia.

Hussein AlTaee totesi tiedotteessaan, että:

”Paperittomat ovat suomalaisen järjestelmän ulkopuolella, tosin akuutin terveydenhuollon piirissä. Vaikka pääsy akuuttiin terveydenhuoltoon ei olisikaan ongelma, ongelmaksi voi tulla tiedonpuute viruksesta ja heikot asumisolosuhteet, joissa tautien leviämisellä on suurempi riski.”

Al-Taee nostaa perusteluiksi kansainväliset sopimukset ja tasavertaisen oikeuden terveyteen jokaiselle yhteiskunnalliseen alkuperään katsomatta Suomessa.

Hänen mukaan tulisi tehdä pikaisia toimia erityisesti kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden turvapaikanhakijoiden kohdalla. Etenkin niille, jotka ovat jopa jo viisi vuotta yrittäneet saada myönteistä päätöstä Maahanmuuttovirastolta tulisi Al-Taeen mukaan nyt myöntää oleskeluluvat inhimillisistä syistä, koska myös muualla maailmassa on koronavirusepidemia.

Al-Taee sanoo, että:

”Tällä järjestelyllä umpikujaan ajautuneille paperittomille ihmisille voitaisiin taata asianmukainen asuminen ja siten pienentää viruksen leviämiseen liittyviä riskejä.”

Suomessa asuu tällä hetkellä erilaisissa hoitolaitoksissa ja palvelutaloissa huomattava joukko suomalaisia erityisen haavoittuvassa asemassa olevia ikäihmisiä. Asuminen on ryhmämuotoista. Nyt poikkeusolojen vallitessa Suomessa on hallitukselta tullut erilaisia poikkeusolojen ohjeistuksia koskien erityisesti näitä ryhmiä, miten suojata tartunnoilta.

Vastaanottokeskukset ovat asuinolojen muodossa rinnastettavissa näihin vanhusten erilaisiin ryhmäasumismuotoisiin asumismuotoihi.

Näissä vastaanottokeskuksissa voi varmaankin soveltaa samoja ohjeita haavoittuvassa asemassa olevien turvapaikanhakijoiden osalta kuin mitä ikäihmisten kohdalla nyt sovelletaan maassamme olevien poikkeusolojen takia. Luulisi laittomasti maassa oleskeleville n. 3000:lle voitavan järjestää vastaanottokeskusasumista vastaavat asuinolot terveyden ja tiedonsaannin tasavertaiseksi turvaamiseksi koronavirusepidemian osalta, mikäli ovat vailla kattoa pään päälle. Poikkeusolot antavat varmasti helposti välineet tähän.

Suomessa asuu myös suomalaisia syrjäytyneitä hyvin kyseenalaisissa oloissa, ja heidät voisi myös varmaan jotenkin yrittää saattaa vastaavanlaisiin asumismuotoihin terveyden ja tiedonsaannin turvaamiseksi mikäli tarpeellista.

Kansalaisuus, henkkarit, oleskelulupa tai valtion kustantama asuminen yksityisasuntoon eivät itsessään estä tartunnan leviämistä yhteiskunnassa. Tästä on osoituksena se yksinkertainen tosiasia, että tauti ylipäätän pääsi rantautumaan Suomeen. Eiköhän ne tähän mennessä tartunnan saaneet asu jo valmiiksi yksityisasunnoissa.

Vastuun ottaminen, ohjeiden noudattaminen ja tilanteen vakavuuden ymmärtäminen jokaisen yksilön kohdalla on se keskeisin millä taudin leviäminen estetään. Tässä on tärkeässä asemassa asianmukaisen tiedon jakaminen toimintaohjeista.

Hussein al-Taee voisi lopettaa härskin politikoinnin kansallisen hädän keskellä.

SDP