HUOLTOVARMUUSKESKUKSEN NÄKEMYS KORONAVIRUKSEN VAIKUTUKSISTA LOGISTIIKKAAN JA HUOLTOVARMUUTEEN

Huoltovarmuuden näkökulmasta keskeistä on varmistaa merikuljetukset, satamien toiminta, luotsaus ja polttoainetäydennykset ulkomaankaupan turvaamiseksi. Satamat toimivat normaalisti, joskin konttien puute saattaa aiheuttaa häiriöitä. Matkustaja-autolauttojen henkilöliikenteen osalta matkustajavirta on romahtanut. Merikuljetuksissa rahtiliikenne toimii lähes normaalisti ja sen toimivuus pyritään turvaamaan myös jatkossa.

Lentoliikenteen väheneminen vaikuttaa matkustajakoneilla tapahtuvaan rahtikuljetuskapasiteettiin merkittävästi.

Kumipyöräliikenteessä kaupunkiliikenteen matkustajamäärä on pudonnut noin puoleen, kaukoliikenteessä alle puoleen ja tilausmatkoissa lähes kaikki tilausajot on peruttu. Kotimaan tavarankuljetukset toimivat toistaiseksi normaalisti, ja niiden jatkuvuus on esimerkiksi päivittäistavara- ja energiahuollon kannalta tärkeää.

Rautatiekuljetusten osalta henkilöliikennevuoroja karsitaan sekä lähi- että kaukoliikenteessä 17.3. alkaen, mutta tavarakuljetukset toimivat. Konttipula saattaa alkaa häiritä myös rautatiekuljetuksia. Kuljetusketjujen eheyden huomioiminen on erittäin tärkeää.

Yritykset ja satamat ovat ohjeistaneet henkilöstöään ja matkustajia koronaviruksen ehkäisyyn erilaisin käytännön toimenpitein. Tavoitteena on minimoida kontaktit eri henkilöiden välillä tartuntojen ehkäisemiseksi.

Huoltovarmuuskeskuksen näkemys liittyen koronavirustilanteen aiheuttamaan elintarvikkeiden hamstraukseen

Kauppa toimii tällä hetkellä normaalisti. Häiriöitä logistiikassa, teollisuudessa tai toimituksissa ei ole.

Ihmisten ostokäyttäytymisen nopea muutos on voinut aiheuttaa tilapäisiä saatavuushäiriöitä kaupan hyllyillä. Kaupalla on tarvittaessa mahdollisuus itse rajoittaa ostosten määrää hyvän asiakaskokemuksen turvaamiseksi. Tilannetta seurataan aktiivisesti yhteistyössä elintarvikehuoltosektorin toimijoiden kanssa. Markkinoiden toimintavarmuus varmistetaan yhdessä valtion sekä kaupan, teollisuuden, alkutuotannon ja logistiikkatoimijoiden kanssa.

Vaikka ihmiset ovat ymmärrettävästi huolissaan tilanteesta, on hyvä muistaa, kansalaisten ei ole tarve hankkia tavanomaista enempää elintarvikkeita tai hygieniatuotteita. Olennaista on huolehtia, että kotivara on kunnossa kolmeksi päiväksi.

Huoltovarmuuskeskuksella on oma roolinsa poikkeusoloissa

Huoltovarmuus perustuu toimiviin markkinoihin ja kilpailukykyiseen talouteen. Markkinat eivät kuitenkaan välttämättä riitä ylläpitämään yhteiskunnan taloudellisia ja teknisiä perustoimintoja erilaisissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Tämän vuoksi erilaisilla huoltovarmuustoimenpiteillä varaudutaan ylläpitämään yhteiskunnalle elintärkeitä toimintoja mahdollisimman lähellä normaalitilaa myös näissä olosuhteissa.

Huoltovarmuuskeskuksen tärkeimmät tehtävät koronavirustilanteessa ovat terveydenhuollon tukeminen materiaalisessa varautumisessa, kriittisen infrastruktuurin toimivuuden turvaaminen, huoltovarmuudellisen asiantuntemuksen tarjoaminen sekä huoltovarmuudellisen tilannekuvan ylläpito. Erityisesti tarkkaillaan terveydenhuollon, logistiikan, energiahuollon ja päivittäistavarahuollon tilannetta.

Huoltovarmuuskeskus