HUOLTOVARMUUDEN KANNALTA KRIITTISET TOIMINNOT MUKANA VALTIONEUVOSTON KRIITTISTEN ALOJEN LISTALLA

Valtioneuvosto linjasi 16. maaliskuuta, että koulussa järjestettävä esiopetus sekä perusopetuksen 1-3 luokkien lähiopetus järjestetään koulussa niiden vanhempien lapsille, jotka työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla.

Valtioneuvosto julkaisi 17. maaliskuuta kriittisten alojen listan, jossa ovat mukana myös huoltovarmuuden kannalta kriittiset toiminnot, esimerkiksi logistiikka, kemian-, öljy-, muovi- ja pakkausteollisuus, lääkehuolto, elintarvikehuolto ja energiahuolto, metsä-, teknologia- ja rakennusteollisuus.

Valtioneuvosto muutti asetusta 20. maaliskuuta koskemaan kaikkia peruskoulun 1-3 luokkien oppilaita, niin että he voivat saada tarvittaessa lähiopetusta. Kouluun ei ole kuitenkaan linjaukseen tehdyn tarkennuksen jälkeenkään pakko mennä, vaan myös näiden kolmen ensimmäisen vuoden koululaisten suositellaan vahvasti osallistumaan opetukseen etäopetuksen välityksellä, mikäli mahdollista.

Perusopetuksen oppilaille neljännestä vuosiluokasta kymmenenteen opetus järjestetään etäopetuksena ja poikkeuksellisin opetusjärjestelyin lähiopetuksen sijaan. Rajoitusten ensisijaisena pyrkimyksenä on ehkäistä koronavirusepidemian leviäminen.

20.3. tehdyn asetuksen muutos tulee voimaan maanantaina 23.3.2020.

Valtioneuvoston tarkentava päätös löytyy valtioneuvoston verkkosivuilta.

Samoin listaus yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen henkilöstöstä on luettavissa valtioneuvoston verkkosivuilla.

Huoltovarmuuskeskus