Alueellinen valmiustoimikunta 30.4.2020: katse jo kesässä ( Länsi- ja Sisä-suomi)

Länsi- ja Sisä-Suomen alueellinen valmiustoimikunta kokoontui kuudennen kerran viikoittaiseen kokoukseensa 30.4.2020. Alueen alkutuotannossa on huoli kausityövoimasta. TE- toimistoihin ennakoidaan uutta ruuhkahuippua kun oppilaitoksista valmistuvat tulevat työnhakijoiksi. Peruskoululaiset palaavat lähiopetukseen toukokuun puolivälissä, muista rajoitustoimista lisätietoa ja päätökset saadaan ensi viikolla.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston johdolla kokoontuva alueellinen valmiustoimikunta kokoontui vappuaattona päivittämään koronavirustilannetta etäyhteyksin. Viraston ylijohtaja Marko Pukkinen avasi kokouksen viitaten hallituksen päätökseen 29.4.2020 purkaa varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen rajoitteet 14.5.2020 alkaen. Sosiaali- ja terveysministeriö ja opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelevat yhdessä ohjauskirjeen aluehallintovirastoille. Toisen asteen ja korkeakoulutuksen rajoituksia hallitus käsittelee myöhemmin. – Tiedämme juuri sen, mitä hallitus kertoi. Valtioneuvosto sitten tekee 3.5. Hetemäen työryhmän esityksen perusteella linjauksia mahdollisista kokoontumisrajoituksista, kertoi ylijohtaja Marko Pukkinen. Ohjeistusta koulujen osalta opetushallitukselta odotetaan maanantain aikana.

Suojavarustetilanne terveystoimessa parantunut – muilla aloilla puutetta

Terveystoimessa suojavarustetilanteen varmuus on parantumassa. Kaikilla aloilla suojavarustetilanteen epävarmuus ei ole vähentynyt. Muuan muassa opetustoimessa ja varhaiskasvatuksessa tarve on sekä suojaimille että niiden käytön ohjeistukselle. Tarpeen ennakoidaan kasvavan kun kouluissa palataan takaisin lähiopetukseen. Kouluja ohjeistavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ( THL). Ympäristöterveydenhuollossa suojavarusteita raportoidaan riittävän toistaiseksi. Suojavarusteita tulisi saada mm. alkutuotannon yrittäjille, eläinlääkäreille ja tiloilla käyville tarkastajille.

Alkutuotannossa työvoiman saamisella jo kiire – kesätöitä nuorille tarjolla vähän

Alueen alkutuotanto on merkittävä koko Suomen huoltovarmuuden osalta. Maatalouden ulkomaisen kausityövoiman saatavuudessa on ongelmia ja työvoiman saamisella on kiire. Myös työkoneiden renkaiden saatavuuden heikkeneminen voi aiheuttaa viivästyksiä alkutuotantoon, metsätalouteen ja maanrakennukseen. Maakuntiin on perustettu on perustettu maatalouden valmiusryhmiä, joihin kuuluu jäsenistöä Pro Agriasta, tuottajajärjestöistä, kunnista, maakuntaliitoista ja ELY-keskuksesta.

TE- toimistoihin ennakoidaan uutta ruuhkahuippua toukokuun lopulle kun oppilaitoksista valmistuneet tulevat asiakkaiksi ja kuntien suunnittelemat sopeuttamistoimet realisoituvat. Tilanteen ennakoidaan aiheuttavan alueella nuorten kesätyöpaikkojen merkittävää vähentymistä.

Katse kesässä

Hiippakuntien puheenvuoroissa korostui kriisin pitkäkestoisuuden aiheuttama paine henkiselle kriisinkestävyydelle kaikilla yhteiskunnan toimijoilla. Lisäksi kaivattiin yhteistä, koordinoitua toimitapaa yksinäisyyden ja eristäytyneisyyden tunteen helpottamiseksi. Kirkko tekee valtiovallan linjausten mukaisen ohjeistuksen toimialalleen ensi viikolla mm. kesätapahtumien osalta.

Rajavartiostosta arvioidaan, että mikäli matkustusrajoituksia ulkomaille jatketaan, tämä tulee näkymään niin, että sisävesiliikenne vilkastuu.

Poliisista kerrotaan, että kotihälytystehtävien määrä on laskusuunnassa vaikka niitä on edelleen viime vuoden vastaavaa aikaa enemmän. Myös nuorten joukkokokoontumisia tapahtuu alueella edelleen. Vapun osalta poliisia järjestyksenpidossa tukee kolea sää.

Länsi- ja Sisä- Suomen alueellinen valmiustoimikunta

Alueellisessa valmiustoimikunnassa on mukana koko Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston toimialueen viranomaisedustajat kuten ELY-keskukset, poliisi, hätäkeskuslaitos, puolustusvoimat, rajavartiolaitos, tulli, pelastuslaitokset, hiippakunnat, sairaanhoitopiirit, maakuntaliitot, Yle, Kela ja Digi- ja väestötietovirasto. Valmiustoimikunta on viranomaisten välinen yhteistyöelin alueellisen varautumisen kehittämisessä. Valmiustoimikunta myös seuraa ja arvioi yhteiskunnan turvallisuustilannetta ja välittää tietoa alueen sidosryhmille ja keskushallintoon.

AVI