Marinin hallituksen päätavoite: Kansainvälisten sopimusten noudattaminen?

Sisäministeri Ohisalo oli Ylen kuvaamassa haastattelutilaisuudessa tentattavana hallituksen linjauksista koskien Kreikassa käynnissä olevaa rajaselkkausta, kun Turkki hiljattain päätti avata rajansa Turkin puolelta. Kreikan hallitus on itse ilmoittanut, että Kreikka ei ota vastaan yhtäkään turvapaikkahakemusta kuukauteen, koska rajan yli Kreikan puolelle on tultu väkisin. Lisäksi kyse on suurista ihmismassoista, eikä Turkin puolella rajaa ole tiedossa konfliktia, joka tekisi Turkista turvattoman maan ihmisille olla.

Turkin puolelta toki on ollut tunkua ja halukkuutta EU-maihin jo pidemmän aikaa, koska kaikki onnenonkijat ovat jo täysin tietoisia EU-maiden sosiaalietuuksista, joita halutaan tarjota kaikille halukkaille tulijoille täysin järjenvastaisin perustein. Muualla maailmassa siirtolaiset ja sotia muihin maihin pakoon lähteneet ihmiset vielä joutuvat tekemään työtä leipänsä eteen, mutta ei EU-maissa. EU-maiden johtajat ovat päätyneet ratkaisuun, jossa kunkin jäsenvaltion omien maiden kansalaiset pistetään maksamaan muiden maiden kansalaisten elinkustannukset ja tarjoamaan heille loppuelämän ilmaista ylläpitoa. Tätä järjestelyä he kutsuvat ihmisoikeudeksi, kansainväliseksi oikeudeksi ja oikeudeksi hakea turvapaikkaa.

Sisäministeri Ohisalo painotti antamassaan haastattelussa moneen kertaan, että hän puhuu koko hallituksen suulla, että kyse on hallituksen yhteisestä linjasta vastatessaan esitettyihin kysymyksiin koskien Kreikan tämän hetkistä tilannetta.
Hallituksen näkemys on, että Kreikka rikkoo kansainvälisiä sopimuksia, kun ei ota vastaan turvapaikkahakemuksia.

Ohisalo kertoo, että hallitus on päättänyt tukea Kreikan hallitusta noudattamaan kansainvälisiä sopimuksia ottaa vastaan turvapaikanhakijoita ja lähettää Kreikkaan heille tueksi mm. suomalaisia rajaviranomaisia.

Rajaviranomaiset ovat velvollisia noudattamaan Kreikassa Frontexin kanssa yhteisesti sovittuja pelisääntöjä. Suomalaisia viranomaisia sitoo myös Suomen oma lainsäädäntö, jonka puitteissa ulkomailla on lupa toimia. Frontexin puitteissa noudatetaan EU-lakeja ja voimassa olevia kansainvälisiä sopimuksia.

Kreikalla on oikeus vaatia omia lakejaan noudatettavaksi ja Kreikka on siis ilmoittanut, että heidän Turkin vastaisella rajalla on tilanne päällä ja, että turvapaikkahakemuksia ei kuukauteen oteta vastaan. Rajanylityspaikat ovat lisäksi suljettu ja kaikki laiton maahantulo pyritään estämään. Suomen hallitus on nyt linjannut, että näihin oloihin lähetetään suomalaisia viranomaisia Kreikkaan ohjaamaan maahan laittomasti saapuvat ihmiset asianomaisen kreikkalaisen viranomaisen luokse.

Ohisalo kertoo haastattelussa, että Suomen hallituksen yhteinen linja on auttaa Kreikka noudattamaan turvapaikanhakijoiden oikeutta hakea turvapaikkaa kansainvälisten sopimusten nojalla.

Ohisalo: ”Meidän (Suomen hallituksen) tehtävä on auttaa Kreikkaa selviämään kansainvälisistä velvoitteistaan. Nyt he eivät ole niistä selvinneet. Paikoin sen takia he ovat joutuneet tämän takia sellaiseen tilanteeseen, että he joutuvat tässä toimimaan kuten toimivat. Siis tässä turvapaikkahakemuksissa, jos eivät ota vastaan niin silloin rikkovat niitä kansainvälisiä velvoitteita. Meidän (Suomen hallituksen) tehtävä on auttaa Kreikkaa selviämään paremmin niistä kansainvälisistä velvoitteista.”

Kreikan tilanteesta twiittasi Leonidas ToEat 5.3.2020 seuraavaa:

”Lauantain 06.00 ja torstain 06.00 välisenä aikana on Kreikka estänyt lähes 37.000 tuhannen laittoman siirtolaisen maahanpääsyn.
252 pidätettyä
Afghanistan 64%
Pakistan 19%
Turkki 5%
Somalia 2.6%
Irak,Iran,Marokko,Etiopia,Bangladesh,Egypti 5.4%

VAIN 4% oli Syriasta!”

Twiitissä näkyy hyvä läpileikkaus maahan väkisin pyrkineiden eri kansallisuuksista. Tähän suureen joukkoon Kreikan rajan yli maahan väkisin yrittäneistä mahtuu monenlaista onnenonkijaa ja myös kapinallisia, vierastaistelijoita ja terroristeja. Aidosti hädänalaisia sodan jaloista turvaan pyrkiviä ei nyt tässä porukassa oikein voi olla mukana, koska Turkin puolella on rauha. Se sota ja konfliktit löytyvät edelleen sieltä Syyrian puolelta Turkin rajaa.

Sisäministeri Ohisalolta kysytään myös mitä tapauhtuisi, jos Suomi olisi vastaavassa tilanteessa kuin Kreikka? Ottaisiko Suomi vastaan turvapaikanhakijoita?

Ohisalo: ”Suomi on sitoutunut kansainvälisiin velvoitteisiin ja me otetaan vastaan turvapaikanhakijoiden hakemukset.”

Näin siis kommentoi Kreikan rajaselkkauksesta Suomen sisäisestä turvallisuudesta vastaava sisäministeri Ohisalo.

Yle (videolla koko Ohisalon haastattelu)

Assad: Erdogan taistelee terroristien rinnalla

PressTV: Syyrian presidentti Bashar al-Assad kertoi Venäjän valtiolliselle Rossiya 24 uutiskanavalle antamassaan televisio haastattelussa 5.3.2020, että normaalit diplomaattiset suhteet ovat Turkin kanssa tällä hetkellä etäiset Turkin tukiessaan militantteja Takfiri (terroristi) ryhmiä. Tämän lisäksi asiaan vaikuttaa Assadin mukaan se, että Turkin presidentti Resep Tayyip Erdogan on vahvasti Egyptin Muslimiveljeskunta-liikkeen vaikutuksen alaisena.

Assad kertoo Rossiya 24:lle antamassaan haastattelussa mm., että:

Erdogan taistelee terroristien rinnalla (Syyriassa) tämän Veljeskunta-ideoligian innoittamana. Tästä syystä hän ei edes itse pysty perustelemaan turkkilaisille miksi hän lähettää Turkin armeijan taistelemaan Syyriaan.”

Assad kuvasi Syyrian ja Turkin kiistaa epäloogiseksi ja painotti, että molemmilla kansakunnilla on veljelliset keskinäiset suhteet jakaen yhteisiä etuja. Hän nosti pohdintaan, että onko tapahtunut vihamielisiä tekoja, suuria tai pieniä, syyrialaisten toimesta Turkin kansakuntaa vastaan nyt käydyn sodan aikana tai ennen sitä? Sellaisia ei ole olemassakaan, hän toteaa.

”Olemassa on syyrialais-turkkilaisia avioliittoja, perheitä, elintärkeitä yhteisiä intressejä. Keskinäin kulttuurillinen vuorovaikutus on historiallisest määritetty. On epäloogista, että maidemme välillä olisi olemassa vakavia erimielisyyksiä, toteaa Syyrian presidentti.”

Assad toteaa lisäksi, että mitään Damaskoksen ja Ankaran välistä lähentymistä ei tule olemaan niin kauan kun Erdogan jatkaa terroristien tukemista.

Syyrian tilanteesta Assad kertoo, että Syyrian yhteiskunta on nykyisin paljon yhtenäisempi ja paremmin integroitunut kuin koskaan aikaisemmin. Hän sanoo, että:

”Sota on erittäin tärkeä opetus yhteiskunnalle, opetus tuhoisan ekstremismin vaaroista ja toisten hylkäämisestä. Lopputuloksena eri segmentit yhteiskunnassa löysivät toisensa.”

Assad kertoo, että Damaskoksen hallituksen ensimmäisiä tavoitteita olevan nyt julkisten palvelujen ja koulujen jälleenrakentaminen vapautetuilla alueilla.

Syyrian suhteet muuhun Arabimaailmaan nousivat myös keskusteluun. Assad kommentoi, että:

”Useimmat Arabimaat ovat ylläpitäneet suhteita Syyrian kanssa, mutta julkisuudelta piilossa, koska ovat pelänneet painostusta. Kyseiset maat ovat ilmaisseet kannatustaan Syyrialle ja toivoneet syyrialaisten kukistavan terrorismin. Kuitenkin Länsimaiden painostus, mutta etenkin Yhdysvaltojen oli niin vakavaa näitä maita kohtaan, että kyseiset maat silloin valitsivat olla avaamatta omia lähetystöjä Syyriaan. Etenkin Persianlahden valtiot.”

Assad jatkaa vielä alleviivaten, että:

”Eurooppa lakkasi olemasta olemassa Yhdysvaltojen Irakiin kohdistaman invaasion yhteydessä 2003. Eurooppa on antautunut täysin Yhdysvalloille, sen roolin on alentunut toteuttamaan Yhdysvaltain hallinnon tuotoksia. Tästä syystä me emme tuhlaa aikaa keskusteluihin Eurooppalaisesta roolista tai politiikasta.”

Assad toteaa lopuksi, että jo aikoja sitten luodut Venäjän ja Syyrian väliset suhteet, sekä Venäjän armeijan läsnäolo Syyriassa ei liity pelkästään terrorismin vastaiseen taisteluun. Sillä haetaan myös geopoliittisista tasapainoa YK:n turvallisuusneuvostossa samoin kuin sotilaallista tasapainoa eri alueilla.

PressTV

Taustalla olevia olosuhteita Turkissa ja Syyrian Idlibissä

Syyriassa on muilta osin jo rauha ja jälleenrakennus käynnissä, paitsi Idlibissä. Sinne on pesiytyneet se viimein Syyriassa jäljellä oleva radikaali aines, jotka ovat taistelleet Bašar al-Assadin hallituksen joukkoja vastaan.

Turkissa on paljon pakolaisia joita sinne on tullut jo useamman vuoden ajan. Lisäksi Turkki on Kreikan naapurina kauttakulkumaa EU:in eri puolilta maailmaa liikekannalla olevien paremman elintason perään lähteneille siirtolaisille. Saksa ja Keski-Euroopan alue lienee monille se määränpää. Myös Venäjä Suomen kautta ja Libya Italian kautta ovat kauttakulkumita EU:n vapaan liikkumisen alueelle.

Syyriassa on tilanne rauhoittunut sisällissodan jäljiltä. Eri anarkistiset hallituksen vastaisten ryhmittymien taisteluihin osallistuneet,  kapinallisista terroristeihin ovat enää lähinnä Idlibissä.

AlAssadin hallinto yritti saada sopua aikaiseksi myös näiden Idlibissä olevin taistelijoiden kanssa, mutta tuloksetta.

Idlibissä on nyt oleilellut sodan loputtua joukko katkeria ja taisteluhaluisia ihmisiä, jotka ovat vaaraksi Syyrian sisäiselle turvallisuudelle ja haittaa maan jälkeenrakentamista. Syyriassa Idlibin läheisyydessä kulkee kaupankäynnin ja kuljetuksen kannalta keskeinen valtatie läpi pohjoisosien aina Damaskokseen asti. Idlibissä oleskelevat kapinalliset ovat yrittäneet saada tämän keskeisesti tärkeän valtatien itselleen haltuun. AlAssad haluaa saada Syyrian viimeisetkin konfliktinjäänteet pois Syyriasta.

Taistelu Idlibin kapinallisia vastaan on Syyrian edun mukaista.

Idlibin kapinallisten kannalta vaihtoehtoja on taistella ja kuolla, antautua tai paeta. Syyrian puolelle paetessaan joutuvat he varmaan vastuuseen tehdystä sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan, ja varmasn tästä syystä ryntäs Turkin puolelle on nyt kasvussa.

Turkki tuskin haluaa yhtään enempää terroristeja ja taisteluhaluisia kapinallisia omaksi riesakseen.

Turkin sisällä kansalaisyhteiskunnassa saattaa lisäksi kyteä pinnan alla monenlaista tyytymättömyyttä yleisestä maahanmuuttovastaisuudesta alkaen. Tähän päälle tämä ilmeinen kasvanut terrorismiuhka Idlibibistä Turkkiin saapuvien pakolaisten mukana, sekä yleinen kasvussa oleva kansainvaellus kohti Eurooppaa paremman elämän toivossa.

EU ei ole selvästikään vieläkään ymmärtänyt oman valitun pakolaispolitiikkan vaikutuksia globaalilla tasolla. Se asettaa myös kaikki kauttakulkumaat kasvavan siirtolaispaineen kohteiksi.

Eilen saimme myös kuulla Venäjän ulkoministerin Sergei Lavrovin suulla sanottuna miten muu maailma EU:n ulkopuolella suhtautuu tähän. – Muu maailma on huolissaan kasvavasta terrorismin uhasta ja maidensa sisäisestä turvallisuudesta, eikä muu maailma nyt ole kiinnostunut EU:n omista poliittisista valinnoista.

EU:n tulkinta eurooppalaisten kansojen itselleen rakentamasta sosiaaliturvasta globaalina etuutena kaikille alueelle saapuville onnenonkijoille ja pakolaisille on se suurin yksittäinen syy siihen, että massat lähtevät liikkeelle jos nyt ovat lähteäkseen.

Historian valossa tarkasteltuna massojen liikehdinnät ovat ohjanneet ihmisiä ravinnon ja työn perään, eikä tämä mitenkään muuksi ole muuttunut eikä tulekaan muuttumaan. Tätä luonnollista käyttäytymistä sekoittaa EU:n tämän hetkinen käytäntö jolla siirtolaisille ympäri maailman annetaan ymmärtää, että Euroopassa saa ilmaisen ylläpidon vaikka loppuelämäkseen oli töitä sitten tarjolla tai ei.

Myös tasavallan presidentti Sauli Niinistö on nostanut esiin näitä asiaan liittyviä haasteita eilen HS:lle antamassaan haastattelussa.

Presidentti Niinistö kertoi, että:
”jo vuosien 2015 ja 2016 pakolaiskriisi osoitti, ettei kansainvälisiä pakolaissopimuksia luotu aikanaan vastaamaan sellaisiin tilanteisiin, joihin niitä nyt on sovellettava.”

Hän sanoo myös, että:
”Nyt ollaan sen edessä, että on käytävä vakavat keskustelut siitä, miten toimitaan.”

Lisäksi presidentti Niinistö kertoo sanoneensa jo vuonna 2016, että:
”Jossain vaiheessa jonkun on tunnustettava, että emme kykene, juuri tässä ja nyt, täyttämään kaikkia kansainvälisten sopimusten velvoitteita”.

Lienee sanomattakin selvää, että edessä on suuria ja hankalia valintoja.

Briteillä ja Valko-Venäläisillä kahdenväliset sotaharjoitukset

Iso-Britannian Puolustusministeriö kertoo, että Iso-Britannian Kuninkaallinen merijalkaväki on lähettänyt matkaan 30-henkisen joukon 42:n Iskujoukoista harjoittelemaan sotatoimia kylmän sään oloissa Valko-Venäjällä. Sotaharjoitukset kestävät 2 viikkoa ja päättyvät 14.3.2020.

Kyse on Iso-Britannian ja Valko-Venäjän kahdenvälisestä yhteistyösopimuksesta, jolla on tarkoitus harjoittaa joukkoja, sekä rakentaa maiden välistä luottamusta ja yhteisymmärrystä. Valko-Venäjällä järjestettäviin Winter Partisan sotaharjoituksiin osallistuu Iso-Britanniasta Devonista Vihreät Baretit.

Harjoitus on jatkoa yhteistyösopimuksen ajatukselle vastavuoroisuudesta ja viime kesänä järjestetylle sotaharjoitukselle Walesissa. Siellä järjestettiin mm. Urban Ranger sotaharjoitus yhdessä Irlannin kuninkaallisen rykmentin kanssa, johon Valko-Venäjä osallistui Kahdennella Pataljoonallaan.

Tunnettu Valko-Venäläinen toimittaja Franak Viačorka twiittasi, että:

”Kuninkaallisten merijalkaväen ja Valkovenäjän asevoimien yhteisharjoitukset Valkovenäjällä. Ei ole koskaan tapahtunut aikaisemmin.”

Ei ole tiedossa miten NATO tai Venäjä suhtautuu näihin yhteisiin harjoituksiin. Molemmilla osapuolilla saattaa löytyä voimakkaita näkemyksiä asiasta.

Viimeisimmät tiedot Afganistanin sisäisestä humanitäärisestä tilanteesta

Maahanmuuttoviraston viimeisimmän tilannekatsauksen (12/2019) mukaan on turvallisuustilanne Afganistanissa edelleen epävakaa. Huono turvallisuustilanne on myös todettu Maahanmuuttoviraston tilannekatsauksessa merkittävimmäksi afganistanilaisten elämään vaikuttavaksi tekijäksi.

Lyhykäisyydessään tilanne on viime vuoden turvallisuustilanteen osalta se, että valtiolliset turvallisuusjoukot taistelevat edelleen siellä täällä kapinallisia vastaan siviilien jäädessä puristuksiin. Terroristijärjestö ISKP on edelleen myös uhkana, vaikka onkin menettänyt jalansijaa maassa. Maassa on pitkään jatkuneiden taistelujen lisäksi sisäisessä maanpaossa ihmisiä myös vuonna 2018 sattuneesta kuivuudesta ja myöhemmin sattuneista tulvista johtuen. Monesta asiasta on siksi paikoin pulaa, myös ruoasta. Avun perille toimittamista on hankaloittanut kapinallisten tekemät iskut avustusjärjestöjä vastaan.

Poliittinen tilanne rauhanneuvottelujen osalta todetaan vähintäänkin haastavaksi.

Maatietopalvelun tekemällä tiedonhankintamatkalla selvisi, että Taliban ei ole mikään helppo neuvotteluosapuoli tulevissa rauhanneuvotteluissa. Etenkin naiset ovat tästä huolissaan, koska heidän elämänsä saattaa muuttua hankalammaksi mikäli sopuun ei päästä. Vaarassa on naisten nyt saavutettujen oikeuksien väheneminen mikäli Taleban pääsisi uudestaan johtavaan asemaan Afganistanissa. Talebanin hallitessa maassa, julisti se hallitsemansa alueet islamilaiseksi emiraatiksi, jota johdettiin uskonnollisesti ja autoritaarisesti. Tämä lienee edelleen sen tavoite. Naisia ei tähän mennessä ole ylipäätään otettu mukaan yhteisiin neuvottelupöytiin.

Valtiollisten turvallisuusjoukkojen hallitsemilla alueilla elää suurin piirtein puolet väestöstä. Noin neljäkymmentä prosenttia ihmisistä elää jonkin asteisten taistelujen keskellä ja kymmenisen prosenttia elää Talibanin hallinnon alaisuudessa.

Monenlaiset turvallisuusvälinohtaukset ovat edelleen ollet korkealla viime vuonna, mutta alueellinen vaihtelu on myös ollut suurta. Sotilaallisten iskujen lisäksi, joilla on pyritty kukistamaan kapinallsten vastarintaa, on esiintynyt myös itsemurha- ja pommi-iskuja, sekä siviiliväestön vainoamista etenkin maassa olevien terrorististen ryhmien taholta. Myös poliittista väkivaltaa ja protesteja on esiintynyt.

Afganistanissa on noin 50 eri kapinallisryhmää, jotka taistelevat myös keskenään ja näiden joukossa on myös niitä terroristiryhmiä. Lisäksi tämä keskenään nahisteleva porukka yhdistää tavan mukaan voimiaan taistelussa hallituksen ja sitä tukevia kansainvälisiä joukkoja vastaan.

Epävakaa turvallisuustilanne kummittelee jatkuvasti afgaanien arjessa, koska väkivallan sattumanvaraisuus tekee kaikista potentiaalisia uhreja.

Yleinen asenne lukisien afgaanstanilaisten mielissä on, että ihan sama kuka maata johtaa kunhan vaan saisivat elää turvallista arkea.

Lapset ovat joutuneet huomattavassa määrin uhreiksi taistelujen keskellä. Lisäksi miinat ovat aiheuttaneet paljon vammautumisia etenkin lapsille ja myös ilmaiskuja on kohdistunut lapsiin. Vuosikymmeniä jatkuneet väkivaltaisuudet ja myös erinäiset luonnonkatastrofit siihen päälle ovat aiheuttanut ihmisille paljon sekä henkisiä, että fyysisiä ongelmia.

Valonpilkahduksiakin löytyy, kun tyttöjen ja naisten olot ovat kohentuneet 2000-luvulla. Koulutus on lisääntynyt ja naisten on ollut mahdollista päästä työhön kodin ulkopuolelle. Talibanin hallinnoimilla alueilla tilanne on kuitenkin ollut toinen järjestön kieltäessään useilla alueilla tytöiltä kouunkäynnin kuudennen luokan jälkeen.

Paluumuutto takaisin kotimaahan on jatkunut vuoden 2019 aikana naapurimaista mm. Pakistanista, mutta etenkin Iranista maan huonon taloustilanteen johdosta.

Ihmisoikeustilanne Afganistanissa ei edelleenkään ole kovin hääppöinen.

Valtiolliset turvallisuusjoukot käyttävät laittomia voimakeinoja, henkilöitä katoaa ties minne ja kidutukset ovat myös osa arkea. Lisänä tähän on ne mielivaltaiset pidätykset ja vangitsemiset, sekä sananvapauden rajoittaminen ja toimittajiin kohdistuva väkivalta.

Hallinto on korruptoitunutta. Naisten oikeuksiin ei näy kuuluvan, että heihin kohdistuneet rikokset olisivat rangaistavaa. Naisten on haastavaa saadaa viranomaisilta suojelua syvään juurtuneen rankaisemattomuuden kulttuurista johtuen. Viranomaiset suostuvat harvemmin tutkimaan naisiin kohdistuneita rikoksia. Passittavat usein naiset vain takaisin kotiin perheidensä luokse.

Turvallisuusjoukkojen parissa esiintyy lapsiin kohdistuvaa seksuaalista hyväksikäyttä, sekä väkivallan harjoittamista seksuaalivähemmistöjä kohtaan. Afganistanissa kohdistuu ylipäätään huomattavan paljon erilaisia rikoksis etenkin lapsiin. Jopa valtiolliset joukot ovat edelleen värvänneet poikia lapsisotilaksi joukkoihinsa, etenkin poliisivoimiin tai palvelijoiksi. Näissä turvallisuusjoukoissa esiintyy myös edelleen lasten seksuaalista hyväksikäyttöä, jossa vaikutusvaltaiset komentajat ottavat lapsia niin sanotun bacha bazin eli ”tanssipojan” asemaan.

Vuonna 2018 voimaan tullut rikoslaki kieltää nykyisin kyseisen perinteen, mutta toistaiseksi ei ole vielä löytynyt yhtään tähän syyllistynyttä tuomittavaksi.

Afganistanin kansallinen turvallisuuspalvelu NDS on nykyisin jo paremmin tilanteen tasalla, mutta paljon on vielä petrattavaa. Maassa vallitseva laaja-alainen korruptio eikä lainvalvontaviranomaisten ja oikeuslaitoksen heikko toimintakyky ei vielä kyennyt tarjoamaan kansalaisille riittävää mahdollisuutta saada tarvittaessa oikeussuojaa.

Afganistanin keskushallintoa vastustavien kapinalliten ja Talibanin hyökkäykset aiheuttavat suurimman osan siviiliuhreista.

He kohdistavat iskuja etenkin vastustajinaan pitämiään ryhmiä vastaan. Siviilit joutuvat usein taistelujen keskelle ja väkivallan kohteiksi. Taliban soveltaa myös edelleen aika paljon omia tiukkoja käyttäytmyissäntöjään hallitsemillaan alueilla, rajoittaen etenkin länsimaisina pitämiään asioita ja velvoittaa ihmisiä mm. osallistumaan rukoushetkiin yhdessä. Naisten liikkumista pyritään erityisesti myös rajoittamaan. Koska Talibanin nykyhallinto on riippuvainen paikallisten tuesta on höllennyksiä sääntöihin ollut kuitenkin pakko myöntää.

Myös kapinalliset ovat värvänneet riveihinsä lapsisotilaita Talibanin asettamista tavan kieltävistä säännöistä huolimatta. Lisäksi toisinajattelijoita on vainottu.

Taliban on myös edelleen kohdistanut iskuja mediaa vastaan ja jatkanut medioiden julkista uhkailua.

Tämä oli siis Maahanmuuttoviraston saamiin tietoihin perustutnutta tilannekuvaa Afganistanin turvallisuustilanteesta vuoden 2019 osalta. Toivottavasti kuluva vuosi afganistanilaisilla etenisi rauhanprosessin merkeissä kohti parempaa.

Huoltovarmuuskeskus: Omistusrakenteet huoltovarmuusneuvoston agendalla

Huoltovarmuusneuvosto käsitteli kokouksessaan 16.12.2019 ulkomaisten investointien merkitystä kansallisen huoltovarmuuden turvaamiselle.

Ulkomaiset investoinnit ovat avoimen kansantalouden keskeinen ja välttämätön elementti. Valtioneuvoston huoltovarmuuspäätöksen (1048/2018) mukaisesti valtion tulee kuitenkin samalla varautua ennakoivasti huoltovarmuutta vaarantaviin omistusrakenteiden muutoksiin.

Huoltovarmuusneuvosto käsitteli kokouksessaan erityisesti EU- ja EFTA-alueen ulkopuolelta suuntautuvien investointien vaikutuksia. Yhteisellä tilannekuvalla omistusrakenteista ja niihin mahdollisesti liittyvistä riskeistä on korostuva merkitys kriittisen tuotannon, palvelujen ja infrastruktuurin turvaamisessa.

Vuoden 2020 aikana Huoltovarmuusneuvosto tulee keskittymään valtioneuvoston huoltovarmuuspäätöksen eri osa-alueisiin, esimerkiksi lääkehuoltoon ja logististen järjestelmien toimintakykyyn.

Valtioneuvoston nimittämän Huoltovarmuusneuvoston tehtävänä on mm. ylläpitää ja kehittää yhteyksiä keskeisimpiin yhteistyötahoihin, seurata huoltovarmuuden tilaa ja kehitystä sekä tehdä esityksiä toimenpiteistä.

Huoltovarmuuskeskus

Al Holin lapset ja kansan perusoikeudet

Vuoden 2019 yksi ehkä eniten tunteita herättänyt lausahdus julkisessa keskustelussa oli: ”Lasten oikeudet menevät kaiken edelle”. Asia ei kuitenkaan ole millään lailla yksiselitteinen tai yksinkertainen.

Suomen perustuslaissa todetaan, että kaikki ihmiset Suomessa ovat yhdenvertaisia Suomen lain edessä ja, että ketään ei saa Suomessa asettaa eri asemaan ilman hyväksyttävää perustetta esim. iän perusteella. Suomalaisten perusoikeuksiin on perustuslakiin myös kirjattu, että kaikilla on oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen. Siellä todetaan myös, että:

”Julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen.”

Suomen perustuslaista ei löydy mitään mainintaa siitä, että kansainväliset sopimukset menisivät juridisesti maamme perustuslain edelle.

Tästä näkökulmasta tarkasteltuna on vastuussa olevien viranomaisten rooli valvoa ja soveltaa lakien noudattamista Suomessa. Eduskunnan tehtävä on säätä lait tätä tarkoitusta varten. Laeilla varmistetaan kansalaisten perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen maassamme. Eduskunnan keskeinen tehtävä onkin kansan perusoikeuksista huolehtiminen. Tästä syystä kansa on heille sen mandaatin antanut edustaa kansalaisia heidän puolestaan yhteisiä asioita koskevassa päätöksenteossa.

Kun Suomi itsenäistyi reilut sata vuotta sitten oli edustuksellinen demokratia se luontevin valinta valtiojärjestykseen, koska luku- ja kirjoitustaito oli monella vielä suhteellisen alkeellisella tasolla. Itsenäistynyt valtio tarvitsi kuitenkin perustettaessa sen oman valtiojärjestyksen määrittämään ne ehdot, velvoitteet, oikeudet ja keinot, joilla yhteisiä asioita oli tarkoitus edistää maassamme. Sinne tuli myös kirjaukset siitä millä vapauksin kansaa edustavat henkilöt saavat toteuttaa niitä omia poliittisia haaveita eduskunnassa.

Joulun alla käytiin kiivasta julkista debattia Al Holin orpolasten tulevaisuudesta.

Jotkut olivat sitä mieltä, että lapset voisi jättää vankileireille ja jotkut olivat sitä mieltä, että kaikki leirin mahdolliset suomalaislapset äiteineen tulisi lennättää konsulikyydillä Suomeen. Julkisesta keskustelusta pyrittiin kuitenkin kokonaan häivyttämään Syyrian ja Irakin alueella tapahtunut kansanmurha ja muut hirvittävät sotarikokset ja rikokset ihmisyyttä vastaan, joihin nämä äidit ovat mahdollisesti osallisia matkustettuaan vapaaehtoisesti alueelle terroristien riveihin.

Alueelle perustettu Kalifaatti väkivaltaisen ideologian siivittämänä toteutettiin valtaamalla suuret maa-alueet Syyrialta ja Irakilta sotilaallisin keinoin. Kyse ei siis ole mistään sattumanvaraisesti kohdennetusta terrori-iskusta vaan sotarikoksista. Vähimmillään nämä naiset ovat voineet olla osallisina alueella tapahtuneisiin hirmutekoihin levittämällä väkivalta-kultin propagandaa esim. somessa.
Tätä samaa esiintyy myös Suomessa. Tähän ei vaan ole isommin puututtu millään lailla. Ei ainakaan ole noussut julkisuuteen ensimmäistäkään tuomiota kiihottamisesta kansanryhmää vastaan, jossa epäiltyinä olisi ääri-islamilaista väkivaltaa ihannoivan propagandan levittäjän asettamisesta vastuuseen.

Ei ole myöskään kuulunut mitään kannanottoja valtionjohdon suunnalta, että tällaiset mahdolliset Suomessa olemassa olevat propagandajärjestöt tulisi lakkauttaa, niinkuin toimittiin esim. PVL:n kohdalla. PVL:n kansallissosislistista propagandaa pidetään väkivaltaa ja vihaa lietsovana.

Onko kukaan kuullut, että Kansallissosialismin nimissä olisi 2000-luvulla syyllistytty kansanmurhaan, sotarikoksiin tai terrori-iskuihin laajemmin, tai ylipäätään? Europolin tekemistä raporteista käy ilmi, että äärioikeiston kontolla on parin vuoden takaa 1 kuolemaan johtanut terrori-isku Italiassa. Eniten on Europolin mukaan haaviin jäänyt äärioikeistolaisia lähinnä propagandan jakamisesta. Jihadistit sitävastoin näkyvät niissä rikostilastoissa olevan kärjessä kuolemaan johtaneissa terrori-iskuissa. (Vasemmisto on myös hyvin edustettuna näissä samaisissa rikostilastoissa.)

Moni voi pohtia, että miten tämä liittyy näihin Al Holin vankileirin lapsiin?

Nämä kaksi Suomeen pelastettua orpolasta ovat oppivelvollisia siinä missä muutkin suomalaislapset ja heitä koskee myös samat perustuslailliset perusoikeudet kuin kaikkia muitakin suomalaisia. He ovat todennäköisesti nähneet ja kokeneet elämänsä alkutaipaleella paljon raakuuksia ja julmuuksia. Lisäksi heille on voitu tuputtaa väkivalta-kultin propagandaa kasvatuksellisessa mielessä.
Vaikka kyse on hyvin pienistä lapsista, jättää tämä ikuiset jäljet sieluun. Se miten yhteiskunta kykenee kuntouttamaan ja auttamaan näitä lapsia osaksi yhteiskuntaa on oma lukunsa kokonaan.

Julkisessa keskustelussa on ollut esillä myös paljon asiantuntijalausuntoja, joissa on todettu vankileireillä olevien pienten lastenkin olevan kaikesta huolimatta tulevaisuudessa mahdollinen kansallinen turvallisuusuhka.

Aiotaanko nämä lapset nyt sitten kenties eristää muusta yhteiskunnasta kansalliseen turvallisuuteen liittyvien seikkojen takia? Onko tämä lapsen terveen kehityksen kannalta se oikea vaihtoehto? Vai tarjoutuiko näille kahdelle Suomeen tuodulle orvolle nyt mahdollisesti yhteiskunnan ylläpitämä ja valvottu loppuelämä jossain laitoksessa?

Jos nämä orpolapset laitetaan tavalliseen kouluun tulee asioita punnita heidän oman taustansa kautta.

Nämä lapset ovat todennäköiset kaksikielisiä. Mahdollista on myös, että osaavat pelkästään jotain arabiankieltä. Suomessa on lukuisissa kouluissa maahanmuuttajalapsia, joista monet ovat jo myös vaarassa radikalisoitua. Lisäksi Suomessa on olemassa erilaisia radikaaliryhmiä, jotka aktiivisesti rekrytoivat riveihinsä lisää jäseniä. Nuoret ovat helppo kohderyhmä.

Nämä orvot ovat kasvaneet hyvin radikaalissa ympäristössä. He ovat tottuneet siihen ja heille siinä voi olla myös sitä tuttuuden tunnetta kaikesta huolimatta. Jos ja kun nämä orvot laitetaan suomalaislasten joukkoon kouluihin normaalin kasvuympäristön saamiseksi, niin mihin he silloin siellä samaistuvat?

Näille lapsille soisi hyvän ja turvallisen kasvuympäristön ja tulevaisuuden. Turvallisuus kuuluu kuitenkin kaikille Suomessa. Tämä olisi kuulunut myös kaikille niille Kalifaatin terroristien murhaamille syyrialais- ja irakilaislapsille.

Näistäkin kahdesta orvosta voi kasvaa tulevia terroristeja, jos heitä ei kyetä asianmukaisesti auttamaan. Tällekin kehityskululle on paljon edellytyksiä olemassa yhteiskunnassa tällä hetkellä, kun propagandaa on niin helposti saatavilla. Mikään ei myöskään estä uutta sodan ja väkivallan aaltoa. Onhan joidenkin Al Holin leirin äitien julkisissa ulostuloissa kerrottu heidän haavelevan uudesta Kalifaatista.

Tämä väkivallan kierre ei lopu ennenkuin islamilaiselle väkivalta-kultille sanotaan tiukka ”ei”. Tähän olisi suotavaa saada myös valtion johdolta se poliittinen linjaus.

Ei voida sivuuttaa koko kansakunnan perusoikeuksia turvallisuuteen ja henkilökohtaiseen koskemattomuuteen poliittisten irtopisteiden toivossa hyve-ihmisinä poseeraamalla ja hyväksymällä siinä samalla väkivaltainen islam-kultti liian lepsulla ja sinisilmäisenä suhtautumisella asiaan.
Lisäksi tulee muistaa, että koko tämä soppa sai alkunsa vuonna 2015 syksyllä, kun maahan marssi tulemaan yli 30.000 muukalaista. Silloinkin vedottiin valtion johdon suunnalta niihin kansainvälisiin sopimuksiin: ”Eihän me voida, koska EU”, jne. Saatiin siinä samalla aimo annos väkivaltaista islam-kulttia ihannoivaa populaa väestön sekaan rekrytoimaan helppoja uhreja riveihinsä.

Jos Suomessa ei olisi väkivaltaista islam-kulttia rehottamassa valtoimenaan ympäriinsä siellä täällä, niin Al Holin orvot saattaisivat saada hieman paremman mahdollisuuden normaaliin elämään, ja ylipäätään tulevaisuuteen. Nyt nämä lapset edustavat lähinnä kansallista turvallisuusriskiä, koska valtion johto ei ole kyennyt tekemään mitään konkreettista tämän islamilaisen radikalismin kitkemiseksi maastamme.

Ei varmaan enää jatkossa kannata yrittää laittaa kaikkea ikävää äärioikeiston piikkiin? Tuskin enää uppoaa selityksenä muualle kuin hyvinä ihmisinä itseään pitävien kuplan sisälle?

Kaakkois-Suomen rajavartiosto valmistautuu vuodenvaihteen rajanylitysliikenteeseen

Vuodenvaihteen rajanylitysliikenne on ollut perinteisesti yksi vuoden vilkkaimmista ajankohdista Kaakkois-Suomen rajavartioston rajanylityspaikoilla. Rajavartioston arvion mukaan rajanylitysliikenne vilkastuu jo 27.12.–29.12.2019 viikonloppuna, jolloin Suomeen lomalle ja jouluostoksille saapuvien venäläismatkailijoiden odotetaan saapuvan rajanylityspaikoille aamupäivästä alkaen.

Vuodenvaihteessa vilkkain ajanjakso on arvion mukaan Venäjältä Suomeen saapuvassa rajanylitysliikenteessä 3.–5.1., jolloin lomamatkalaisten lisäksi saapuu turisteja myös alennusmyynteihin. Suomesta Venäjälle lähtevässä liikenteessä vilkkain ajanjakso on arvion mukaan 11.–12.1.2019. Rajavartiosto on arvioinut vuodenvaihteen ruuhkahuippujen ajoittumista ja volyymeja yhteistyössä Suomen Tullin ja Venäjän raja- sekä tulliviranomaisen kanssa. Rajavartiosto valmistautuu rajanylitysliikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden takaamiseen käyttämällä henkilöstöään mahdollisimman joustavasti arvioitujen liikennehuippujen mukaisesti. Viime vuodenvaihteen vilkkaimpana vuorokautena 3.1.2019 rajanylityksiä kirjattiin Kaakkois-Suomen rajavartioston rajanylityspaikoilla hieman yli 35 000 kappaletta. Kaakkois-Suomen rajavartiosto arvioi vuodenvaihteen liikenteen kasvavan viime vuodenvaihteeseen verrattuna n. 5–10 %.

Vuonna 2019 rajanylitysliikenne on ollut Kaakkois-Suomen rajavartioston osalta kasvussa. Kasvua vuoteen 2018 verrattuna on ollut hieman yli 7 %. Määrällisesti eniten rajanylitysliikennettä on ollut Nuijamaan rajanylityspaikalla. Matkustajista viisumivelvollisia on ollut lähes 80 %. Vuodenvaihteessa viisumivelvollisten määrä tulee olemaan yksittäisten vuorokausien aikana jopa yli 90 %, mikä asettaa rajanylityspaikkojen rajatarkastuskapasiteetin hetkellisesti koetukselle. Rajanylittäjiä kehotetaan noudattamaan tarkoin rajanylityspaikkojen alueella olevia opasteita ja liikennesääntöjä rajanylityspaikoilla työskentelevien henkilöiden työturvallisuuden varmistamiseksi. Rajavartiosto tiedottaa matkustajiaan vuodenvaihteen rajanylitysliikenteestä Twitterissä tunnuksellaan @kaakkoisraja.

Uusi asetus ja harjoitusohje selkeyttävät ulkoisten pelastussuunnitelmien valmistelua ja harjoittelua

Sisäministeriön uusi asetus ulkoisista pelastussuunnitelmista säätää pelastuslaitoksen velvollisuudesta laatia ulkoinen pelastussuunnitelma yhdessä toiminnanharjoittajien kanssa erityistä vaaraa aiheuttavista kohteista, jotka on määritelty pelastuslaissa.

Tällaisia kohteita ovat esimerkiksi suuret kemikaalituotantolaitokset, ydinvoimalaitokset ja kaivannaisjätealueet. Suomessa on noin 200 kohdetta, joissa on velvoite laatia ulkoinen pelastussuunnitelma ja harjoitella säännöllisesti.

Pelastussuunnitelman tarkoituksena on ohjata toimintaa mahdollisessa suuronnettomuustilanteessa. Asetuksen taustalla ovat vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyä sekä kaivannaisjätteitä koskevat direktiivit. Direktiivien mukaan pelastussuunnitelma pitää päivittää ja harjoitella kolmen vuoden välein.

Lisäksi direktiivit ohjeistavat, että pelastussuunnitelmien valmistelussa on kuultava mahdollisen suuronnettomuuden vaikutusalueella asuvia ja oleskelevia ihmisiä. Käytännössä pelastuslaitos tekee yhdessä toiminnanharjoittajan kanssa pelastussuunnitelmasta yleisötiedotteen pelastuslaitoksen verkkosivuille. Yleisötiedote jaetaan suuronnettomuuden vaikutusalueelle vähintään viiden vuoden välein.

Uusi asetus ei vaikuta voimassaolevien pelastussuunnitelmien sisältöihin tai niiden päivittämisen määräväleihin.

Asetus tulee voimaan 1.1.2020 ja korvaa aiemman asetuksen erityistä vaaraa aiheuttavista kohteista. Uudistuksen tarkoituksena on ollut selkeyttää asetusta sekä pelastuslaitosten, valvontaviranomaisten ja toiminnanharjoittajien vastuita.

Asetuksen tueksi tehty harjoitusohje on ensimmäinen laatuaan

Sisäministeriö on julkaissut asetuksen tueksi harjoitusohjeen. Ohjeessa määritellään muun muassa suuronnettomuusharjoituksen vähimmäisvaatimukset, ehdotetaan erilaisia harjoitusmuotoja ja ohjeistetaan harjoituksen jälkeisen palautetilaisuuden järjestämisestä.
Harjoitusohjeella pyritään yhdenmukaistamaan pelastuslaitosten harjoitustoimintaa sekä Aluehallintovirastojen harjoituksia koskevia valvontakriteerejä.

50 VUOTTA SITTEN: Ensimmäiset huumekoirat luovutetaan Tullin käyttöön

Syksyn 1969 Tullin ensimmäiset neljä huumekoiraa ohjaajineen olivat viettäneet kurssilla Opaskoirakoululla. Joulukuun puoliväliin asti koirat olivat virallisesti olleet Sotainvalidien Veljesliiton Opaskoirakoulun omaisuutta. Sen ja Tullin välisen sopimuksen mukaan koirat oli vielä arvioitava ennen niiden luovuttamista ja käyttöönottoa. Joulukuussa koirat ja niiden osaamisen kävi arvioimassa Ruotsin armeijan koirakoulun asiantuntija. Luovuttamisesta päätettiin järjestää julkinen tilaisuus 17. joulukuuta 1969.

Paikalle oli kutsuttu viranomaisia ja tiedotusvälineitä. Vieraiden katsellessa koirat etsivät huumausaineita autosta, radion ja kynttilänjalan sisältä sekä sohvan toppauksista. Sanomalehdistö huomioi koirat näyttävästi. Kirjoitusten sävy oli positiivinen. Helsingin Sanomat korosti koirien yllätyksellistä roolia, nämä kun saattoivat ”ilmestyä jäljittämään missä tahansa”. Uusi Suomi-lehti painotti koiranohjaajien merkitystä: huumekoira ei kyennyt työskentelemään oma-aloitteisesti, vaan tarvitsi ”esimiehen”, joka määräsi, mitä piti tehdä ja milloin. Kaikki haastatellut tahtoivat oikoa sen julkisuudessa levinneen väärinkäsityksen, että koirat olisivat riippuvaisia huumausaineista.

Paikalla oli myös poliisin edustajia. Helsingin huumepoliisin tuolloinen päällikkö kertoi lehdistölle, että poliisin huumekoiran koulutus oli edelleen kesken, eikä etsintöjä sen avulla ollut vielä tehty. Tullin huumekoira Eri oli jo lokakuussa ehtinyt tekemään löydön tarkastettavasta rahtilaivasta.

Vaaleat labradorinnoutajat Eka ja Eri sijoitettiin Helsingin tullikamariin, jossa niiden ohjaajat Guy Grönvall ja Taisto Virkonmaa työskentelivät. Pääkaupunkiseudun lisäksi Helsingin koirakot liikkuivat laajalla alueella, kuten esimerkiksi Vaalimaan tulliasemalla. Musta uros Jopi siirtyi Edvin Ylilääkkölän  kanssa Tornioon. Musta labradornarttu Luija ja sen ohjaaja Pekka Niemi siirtyivät virkapaikalleen Turkuun, jossa heidän työnään oli valvoa varsinkin Lounais-Suomen vilkkaita satamia. Luovutusta seuraavana päivänä Turussa järjestettiin erillinen julkinen tilaisuus, jossa Luija ja Pekka antoivat työnäytöksen kirpeässä pakkassäässä. Turun Sanomat oli paikalla, kun Luija löysi autosta hasispaketin.

Monet median edustajat olivat kiinnittäneet huomiota koirien kalliiseen hankintahintaan, joka oli 2 500 markkaa koiralta. Turun tilaisuudessa Pekka Niemi korosti, että, jos otettiin huomioon koirien 7–8 vuoden käyttöikä, hinta ei ollut millään tapaa kohtuuton. Nykyrahassa yhden koulutetun tullikoiran hankintahinta olisi ollut noin 3 800 euroa.

Tästä päivästä alkoi 50 vuoden menestystarina, jolle ei näy loppua.

Tulli