Helsingin poliisilaitos valmistautuu valvomaan yhdessä muiden poliisilaitosten kanssa liikkumisrajoituksen noudattamista Uudenmaan rajalla

Helsingin poliisilaitos valmistautuu valvomaan yhdessä Itä-Uudenmaan, Länsi-Uudenmaan, Lounais-Suomen, Hämeen ja Kaakkois-Suomen poliisilaitosten kanssa hallituksen asettaman liikkumisrajoituksen noudattamista Uudenmaan raja-alueen pääväylillä ja suuremmilla teillä. Liikkumisrajoituksen tarkoituksena on hillitä koronaviruksen leviämistä Uudeltamaalta muualle Suomeen.

Liikkumisrajoitukset koskevat lähtökohtaisesti kaikkia, joilla ei ole erikseen perusteltua syytä liikkua Uudeltamaalta muualle Suomeen tai muualta Suomesta Uudellemaalle.

– Poliisi toivoo, että jokainen kansalainen kantaisi vastuunsa tilanteesta, eikä kuormittaisi poliisin suorittamaa rajavalvontaa turhaan. Poliisi valvoo liikkumista teille asetettujen sulkujen sekä ympärivuorokautisten tarkastuspisteiden avulla, kertoo poliisipäällikkö Lasse Aapio Helsingin poliisilaitokselta.

– Pyrimme saamaan välttämättömän liikenteen kulkemaan liikkumisrajoituksen aikana mahdollisimman sujuvasti. Jokaisen Uudenmaan rajan ylittävän tulee siis valmistautua esittämään tarkastuspisteellä riittävä suullinen tai kirjallinen peruste tai syy liikkumiselleen. Poliisi tekee välttämättömyysarvion tapauskohtaisesti.

Toiminnan sujuvoittamiseksi tarkastuspisteellä poliisi suosittaa, että rajan ylittävällä henkilöllä olisi mukanaan henkilöllisyystodistus tai muu vastaava asiakirja henkilöllisyyden varmentamiseksi. Rajan ylittävän henkilön tulee myös esittää nimensä, kotipaikkakuntansa, matkansa määränpää sekä matkansa syy. Hän voi myös kirjoittaa tiedot ylös ja esittää ne kirjallisena viranomaiselle tarkastuspisteellä. Poliisi ei etukäteen myönnä liikkumisen mahdollistamiseksi kirjallista lupa-asiakirjaa.

Poliisi alkaa valvoa liikkumista Uudenmaan raja-alueen tarkastuspisteillä viipymättä, kun hallituksen päätös liikkumisrajoituksista astuu voimaan.

Aiempi tiedote:

Poliisihallituksen tiedote liikkumisrajoituksista 26.3.2020

Uudellemaalle liikkumisrajoituksia koronaepidemian leviämisen estämiseksi

Hallitus päätti 25. maaliskuuta 2020 rajoittaa Uudenmaan maakunnan ja muiden maakuntien välistä liikennettä perjantaista 27.3 alkaen. Rajoitukset ovat voimassa 19.4.2020 saakka.

Uusien liikkumisrajoitusten tarkoituksena on estää koronavirustartuntoja sekä hidastaa epidemian leviämistä Uudeltamaalta muualle Suomeen. Hallitus antoi liikkumisrajoituksia koskevan valmiuslain käyttöönottoasetuksen eduskunnan käsiteltäväksi 25. maaliskuuta.

Liikkumisrajoitusten tultua voimaan Uudenmaan asukkaiden on pysyttävä maakunnan alueella. Muiden maakuntien asukkaat eivät voi käydä Uudellamaalla. Jokaisella on kuitenkin oikeus palata koti- tai asuinpaikkakunnalleen. Vapaa-ajan matkustus ei ole sallittua. Tavaraliikenteen kulkua ei uusien rajoitustenkaan aikana estetä. Rajoitukset eivät myöskään koske Uudenmaan sisäistä liikkumista.

– Kaikkien toimien tarkoituksena on ihmisten terveyden ja hengen suojelu. Rajoittamistoimilla turvaamme myös terveydenhuoltojärjestelmän kantokyvyn, jotta hoitoa on saatavilla kaikille tarvitseville. Poliisi valvoo rajoitusten noudattamista, mutta on tärkeää rajoitusten toimivuuden ja poliisin resurssien riittävyyden kannalta, että ihmiset noudattavat annettuja rajoituksia mahdollisimman hyvin, toteaa sisäministeri Maria Ohisalo.

Poliisi vastaa liikkumisrajoitusten valvonnasta
Poliisihallitus tiedottaa torstaina 26.3. tarkemmin hallituksen esittämien uusien rajoitustoimien vaikutuksista ihmisten arkeen ja miten poliisi valvoo rajoitustoimia.

Intermin

Terveydenhuollon ammattilaiset vastassa matkailijoita Helsinki-Vantaan lentoasemalla

Suomeen saapuu lähipäivinä huomattava määrä eri puolilta maailmaa palaavia suomalaisia matkailijoita kotiutuslennoilla. Koronavirustartuntariskin minimoimiseksi lentoasemalla ohjataan saapuvia matkustajia toimimaan oikein.

Rajavartiosto jakaa kaikille Suomeen saapuville ohjeistuksen, jossa jokainen ulkomailta saapuva ohjataan kahden viikon kotikaranteeniin. Ohjausta tehdään lentokentällä sekä kuulutuksin että jakamalla kaikille maahan saapuville tietoa ja esitteitä koronaviruksesta, sen torjunnasta ja hoito-ohjeista. Ohjeissa neuvotaan myös pitämään turvaväliä muihin ihmisiin ja välttämään lähikontakteja.

Matkailijoita on vastassa terveydenhuollon ammattilaisia ohjaamassa ja neuvomassa ihmisiä henkilökohtaisesti. Suomen Punainen Risti (SPR) tukee terveydenhuollon ammattilaisia vastaanotossa ja ohjaamisessa.

Terveydenhuollon ammattilaiset ja SPR:n vapaaehtoiset työskentelevät kahdessa vuorossa, joten paikalla on aina osaavia ihmisiä auttamassa terveydenhoitoon liittyvissä kysymyksissä.

Koska saapuvia matkailijoita on paljon, on lentoasemalla kiinnitetty erityistä huomiota palaavien matkailijoiden liikkumiseen lentoasemalla ja sen lähistöllä.

Lentoasemalla Finavia ohjeistaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ohjeiden mukaisesti palaavia matkailijoita vähintään yhden metrin turvaväliin. Matkustajille on järjestetty rajatarkastuksen edustalla odotustilat, joissa he voivat odottaa ennen rajatarkastukseen siirtymistä. Tämä on tarpeen siksi, että lennoilta saapuvien matkustajien on mahdollista odottaa väljemmin kuin tiiviissä jonossa.

Lennoilta saapuvien henkilöiden määrää rajoitetaan lentokenttäbusseissa, jotka tuovat matkustajat koneesta terminaaliin.

Lennolta saapuvia matkailijoita ohjeistetaan myös kotiin siirtymisessä muun muassa kuulutuksin. Ulkomaan lennoilta saapuvia matkustajia kehotetaan välttämään julkista liikennettä koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Rajalla jo karanteeniin määrättyjen henkilöiden on pidättäydyttävä mahdollisuuksien mukaan julkisen liikenteen käytöstä ja noudatettava saatuja ohjeita.

Valtioneuvosto

Suomi keskeyttää tavanomaisen viisumi- ja oleskelulupahakemusten vastaanoton ja käsittelyn

Koronavirusepidemian takia Suomi keskeyttää muiden Schengen-maiden tavoin tavanomaisen viisumihakemusten vastaanoton Suomen edustustoissa välittömästi 19. maaliskuuta alkaen toistaiseksi.

Edustustoilla on harkintavalta vastaanottaa ja käsitellä yksittäisiä viisumihakemuksia poikkeustapauksissa esim. Suomen kansalaisen perheenjäsenten hakemuksia. Nyt käsittelyssä oleviin viisumihakemuksiin liittyvät passit palautetaan, eikä hakemuksia käsitellä. Tämä ei koske Venäjää, jossa kaikki jo vastaanotetut hakemukset käsitellään. Käsittelymaksuja ei palauteta.

Myös oleskelulupahakemusten vastaanotto keskeytetään välittömästi. Jo vastaanotetut oleskelulupahakemukset laitetaan vireille normaalisti ja toimitetaan edelleen Migriin käsiteltäväksi. Oleskelulupahakemuksiin liittyvät haastattelut keskeytetään myös toistaiseksi.

Poikkeusjärjestelyn lopettamisesta ilmoitetaan myöhemmin. Edustustot tiedottavat tarkemmin mahdollisista maakohtaisista järjestelyistä.

Valtioneuvosto

Rajaliikenteen rajoittaminen Kaakkois-Suomen rajanylityspaikoilla 19.3.2020 klo 00.00 alkaen

Hallituksen päätöksen mukaisesti rajanylitysliikennettä rajoitetaan torstaista 19.3.2020 klo 00.00 alkaen. Päätös on voimassa 13.4.2020 asti.

Tavara- ja rahtiliikenne jatkuu ilman muutoksia.
Kaakkois-Suomen rajanylityspaikoilla maahantulo

Suomeen on mahdollista 19.3.2020 kello 00.00 alkaen,

Paluuliikenne Suomeen:

~ Suomen kansalaiset ja heidän perheenjäsenensä
~ Suomessa asuvat EU- ja Schengen-valtioiden kansalaiset sekä heidän perheenjäsenensä
~ Oleskeluluvalla Suomessa oleskelevat kolmannen maan kansalaiset

Paluuliikenne muihin EU- ja Schengen-valtioihin tai niiden kautta

~ Muiden EU- ja Schengen-valtioiden kansalaiset sekä heidän perheenjäsenensä
~ Oleskeluluvalla toisessa EU- tai Schengen-valtiossa asuvat kolmannen maan kansalaiset


Välttämätön liikenne, jota on:

~ Terveydenhuollon ja pelastustoimen ammattilaisten, terveysalan tutkijoiden, vanhustenhuollon ammattihenkilöstön työtehtäviin liittyvä liikenne
~ Tavaraliikenteen kuljetushenkilöstön ja muut kuljetusalan työntekijöiden liikenne välttämättömin osin
~ Diplomaattien, kansainvälisten organisaatioiden henkilöstön, sotilashenkilöstön ja avustusjärjestöjen henkilöstön liikenne työtehtävissään
~ Välttämätön (paluu) kauttakulkuliikenne ja kotiutettavien liikenne
~ Pakottavissa perheasioissa matkustavien henkilöiden liikenne
~ Kansainvälistä suojelua tarvitsevien tai muutoin humanitaarisista syistä matkustavien henkilöiden liikenne
~ Muu välttämätön ja perusteltu liikenne. Muuta välttämätöntä liikennettä on esimerkiksi suoritettava merkittävä huoltotyö, jonka toteuttaminen edellyttää toisesta maasta saapuvan huoltotiimin tai huoltomiehen suoritusta eikä työ siedä viivästystä

Venäjälle matkustamiseen liittyvät rajoitukset ja tahot, joihin rajoituksia ei sovelleta, on määritetty Venäjän Federaation hallituksen päätöksessä (16.3.2020 Nro 635-r).

Rajavartiolaitos

Rajoituksia rajanylitysliikenteessä Lapin rajavartioston alueella

Hallituksen päätöksen mukaisesti Suomen rajanylitysliikennettä rajoitetaan torstaista 19.3.2020 klo 00:00 alkaen. Päätös on voimassa 13.4.2020 asti. Henkilöliikennettä rajoitetaan itärajalla ja sisärajoilla. Sisärajoille palautetaan rajatarkastukset. Rajavartiolaitoksen toimenpiteet rajanylitysliikenteessä toteutetaan Schengenin rajasäännöstön ja rajavartiolain perusteella.

Rajanylitysliikenteeseen tulevat muutokset Lapissa

Suomen kansalaisten ei pidä matkustaa ulkomaille.

Ulkomaan matkalta Suomeen palaavan henkilön tulisi jäädä 14 vuorokaudeksi karanteenia vastaaviin olosuhteisiin.

Suomen kansalaiset ja heidän perheenjäsenensä, Suomessa asuvat EU- ja Schengen-valtioiden kansalaiset sekä heidän perheenjäsenensä sekä oleskeluluvalla Suomessa oleskelevat kolmannen maan kansalaiset saavat palata Suomeen.

Suomessa olevat ulkomaiset matkailijat voivat poistua maasta.


Lapin lentoasemat

Rovaniemen, Kittilän, Enontekiön ja Ivalon lentoasemat suljetaan kansainväliseltä liikenteeltä.


Suomen ja Venäjän vastainen raja

Sallan ja Raja-Joosepin kansainvälisillä rajanylityspaikoilla Venäjä on rajoittanut rajaliikennettä Suomen ja Venäjän välisellä rajalla 17.3.2020 klo 23.00 alkaen. Ulkomaan kansalaiset eivät tällä hetkellä pääse Venäjälle. Suomalaisten paluuliikenne on mahdollista. Tavara- ja rahtiliikenne Venäjälle ja takaisin Suomeen jatkuu.

Rajanylityspaikkojen aukioloaikoihin voidaan tehdä rajanylityspaikkakohtaisia rajoituksia, joista tiedotetaan erikseen.


Suomen ja Ruotsin sekä Suomen ja Norjan vastainen raja

Karesuvanto, Kolari, Muonio, Pello, Tornio ja Ylitornio pidetään auki tavara- ja paluuliikenteelle. Välttämätön työmatkaliikenne ja muu välttämätön liikenne voidaan sallia. Muualta rajanylittäminen ei ole sallittua.

Kilpisjärvi, Karigasniemi, Kivilompolo, Nuorgam, Näätämö ja Utsjoki pidetään auki tavara- ja paluuliikenteelle. Lisäksi välttämätön työmatkaliikenne ja muu välttämätön liikenne voidaan sallia. Muualta rajanylittäminen ei ole sallittua.

Välttämättömänä työmatkaliikenteenä ja muuna välttämättömänä liikenteenä voidaan pitää esim. terveydenhuollon ja pelastustoimen ammattilaisten, terveysalan tutkijoiden ja vanhustenhuollon ammattihenkilöstön rajat ylittävää matkustamista.

Rajanylitysliikenteen rajoittamisesta lisätietoja löytyy www.raja.fi -sivustolta.

Rajavartiolaitos

Rajoituksia rajanylitysliikenteessä Pohjois-Karjalan rajavartioston alueella

Hallituksen päätöksen mukaisesti rajanylitysliikennettä rajoitetaan torstaista 19.3.2020 klo 00.00 alkaen. Päätös on voimassa 13.4.2020 asti. Pohjois- Karjalan rajavartioston vastuulla olevilla rajanylityspaikoilla rajanylitysliikenteen rajoittaminen koskee Niiralan rajanylityspaikkaa ja Joensuun lentoasemaa.

Rajoitusten jälkeen Niiralan rajanylityspaikalla on sallittua:

1. Suomen kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä, Suomessa asuvien EU- ja Schengen-valtioiden kansalaisten sekä heidän perheenjäsentensä sekä oleskeluluvalla Suomessa oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten paluuliikenne Suomeen

2. Muiden EU- ja Schengen-valtioiden kansalaisten sekä heidän perheenjäsentensä ja oleskeluluvalla toisessa EU- tai Schengen-valtiossa asuvien kolmansien maiden kansalaisten paluuliikenne muihin EU- ja Schengen-valtioihin tai niiden kautta

3. Kolmannen maan kansalaisten maasta poistuminen, huomioiden Venäjän rajoitukset rajanylitysliikenteessä

4. Välttämätön liikenne, jota on:

Terveydenhuollon ja pelastustoimen ammattilaiset, terveysalan tutkijat, vanhustenhuollon ammattihenkilöstö

Tavaraliikenteen kuljetushenkilöstö ja muut kuljetusalan työntekijät välttämättömin osin

Diplomaatit, kansainvälisten organisaatioiden henkilöstö, sotilashenkilöstö ja avustusjärjestöjen henkilöstö työtehtävissään
Välttämätön (paluu) kauttakulkuliikenne ja kotiutettavat
Pakottavissa perheasioissa matkustavat henkilöt
Kansainvälistä suojelua tarvitsevat tai muutoin humanitaarisista syistä matkustavat henkilöt

Muu välttämätön ja perusteltu liikenne. Muuta välttämätöntä liikennettä olisi esimerkiksi suoritettava merkittävä huoltotyö, jonka toteuttaminen edellyttää toisesta maasta saapuvan huoltotiimin tai huoltomiehen suoritusta eikä työ siedä viivästystä

Tavara- ja rahtiliikenne Niiralan rajanylityspaikalla jatkuu nykyisellään.

Joensuun lentoaseman osalta rajoittamistoimenpiteet koskevat kaikkea ulkomaanliikennettä mukaan lukien muista Schengen- jäsenvaltioista tulevat lennot. Lentoasema suljetaan kansainväliseltä liikenteeltä.

Inarin tilapäisellä rajanylityspaikalla tavara- ja rahtiliikenne jatkuu nykyisellään.

Venäjä rajoitti rajaliikennettä Suomen ja Venäjän välisellä rajalla jo eilen 17.3.2020 klo 23.00 alkaen. Ulkomaan kansalaiset eivät tällä hetkellä pääse Venäjälle. Suomalaisten paluuliikenne on mahdollista. Tavara- ja rahtiliikenne Venäjälle ja takaisin Suomeen jatkuu mutta tavanomainen henkilöliikenne on estynyt.

Hallitus on antanut päätöksen myös rajavalvonnan palauttamisesta sisärajoilla. Pohjois-Karjalan rajavartioston henkilöstöä osallistuu Lapin alueella sisärajavalvonnan palauttamiseen.

Rajavartiolaitos

Rajaliikenteen rajoitukset Kainuun ja Koillismaan rajanylityspaikoilla 19.3.2020 alkaen

Kainuun rajavartiosto rajoittaa rajaliikennettä Kainuussa ja Koillismaalla torstaista 19.3. alkaen hallituksen päätöksen mukaisesti. Henkilöliikennettä rajoitetaan Kuhmon Vartiuksen ja Kuusamon rajanylityspaikoilla. Kajaanin ja Kuusamon lentoasemat suljetaan kansainväliseltä lentoliikenteeltä.


Rajaliikenteen rajoittaminen Vartiuksessa ja Kuusamossa tarkoittaa tiivistetysti seuraavaa

1. Suomen kansalaisten ja heidän perheenjäsenensä kotimaahan paluun mahdollisuus taataan
2. EU-kansalaisten ja muussa EU-maassa pysyvällä oleskeluluvalla oleskelevien paluu Suomeen ja Suomen kautta kotimaahansa sallitaan, huomioiden henkilön terveydentila
3. Välttämätön työmatkaliikenne ja muu välttämätön liikenne turvataan
4. Tavaraliikenne turvataan

Rajanylityspaikkojen aukioloaikoihin voi tulla muutoksia

Vartiuksen ja Kuusamon rajanylityspaikkojen aukioloaikoihin voidaan tehdä rajanylityspaikkakohtaisia rajoituksia, mutta toistaiseksi aukioloajat ovat normaalit:
~ Vartiuksen rajanylityspaikka on auki päivittäin klo 07 – 21 ja kesäaikaan siirryttäessä 29.3.2020 lukien klo 07.30 – 21.30.
~ Kuusamon rajanylityspaikka on auki päivittäin klo 08 – 19 ja kesäaikaan siirryttäessä 29.3.2020 lukien 09 – 20.

Kainuun rajavartiosto tiedottaa mahdollisista rajanylitysliikenteeseen vaikuttavista muista muutoksista erikseen.

Kainuun rajavartiosto osallistuu sisärajavalvonnan palauttamiseen

Kainuun rajavartiosto osallistuu henkilöstöllään sisärajavalvonnan palauttamiseen Suomen ja Ruotsin rajalla. Korvaamme muilla toimenpiteillä sisärajavalvontaan komennettavan henkilöstön poistumisen siten, että pystymme turvaamaan rajaturvallisuustehtävämme itärajalla. Valmistaudumme tarvittaessa ottamaan töihin myös hiljattain eläkkeelle jääneitä rajavartiomiehiä.

Rajavartiolaitos

Tulli kantoi 274 miljoonaa euroa veroja vuonna 2019

Suurimmat verotuotot 2019 ja 2018

Vuosi 2019    Vuosi 2018
Tullimaksut                                    188 milj. €    173 milj. €
Väylämaksut                                    52 milj. €      49 milj. €
Maahantuonnin arvonlisävero 31 milj. €    260 milj. €
Palvelumaksuja yms.                      3 milj. €          3 milj. €

Tulliselvitys osana kauppapolitiikkaa

Tulliselvityksen avulla toteutetaan EU:n kauppapolitiikkaa. Kannetut tullimaksut tilitetään EU:lle, ja ne ovat osa EU:n määrärahoja (EU:n omat varat). Tullimaksuilla voidaan myös kontrolloida ja rajoittaa Euroopan unionin ulkopuolelta tuotavia tavaroita ja turvata EU:n sisäkauppaa. Esimerkiksi polkumyyntitulli voidaan ottaa käyttöön, jos tavaraa on tuotu EU:n ulkopuolelta sellaiseen polkumyytyyn hintaan, joka alittaa viejämaassa tuotantokustannukset ja kotimarkkinahinnat.

Suomen valtiolle 38 miljoonan euron kantopalkkio

Tullimaksujen kokonaiskanto oli noin 188 miljoonaa euroa vuonna 2019. Tulli tilitti tullimaksuja EU:lle 150 miljoonaa euroa ja Suomen valtiolle 38 miljoonaa euroa kantopalkkiota. Suomen valtiolle jää vuosittain tullimaksuista 20 prosentin kantopalkkio.

Vuonna 2019 Tullin kantamien väylämaksujen määrä nousi 52 miljoonaan euroon, mikä on kolme miljoonaa euroa enemmän kuin edellisenä vuonna. Maahantuonnin arvonlisäveron kanto siirrettiin vuoden 2018 alussa pääosin Verohallintoon. Siirrosta johtuen Tullin kantamien arvonlisäverojen määrä pieneni 229 miljoonaa euroa verrattuna edelliseen vuoteen.

Tulli kantoi vuonna 2019 noin 31 miljoonaa euroa arvonlisäveroa rekisteröimättömiltä ja rekisteröidyiltä arvonlisäverovelvollisilta, jos tullimenettelyn säännöksiä oli rikottu. Tulliselvityksessä määrätään maahantuotaville tavaroille tullausarvo, jonka perusteella yritykset ilmoittavat arvonlisäveromäärän Verohallinnolle. Lisäksi tullausarvon perusteella Tulli ja Verohallinto valvovat maahantuonnin arvonlisäveron oikeamääräistä kantoa.

Palvelumaksuja Tulli kantoi vuotta 2018 vastaava määrä eli kolme miljoonaa euroa. Vuonna 2019 verojäämien määrä oli 1,3 miljoonaa euroa ja niiden suhteellinen osuus oli 0,47 prosenttia veronkannosta. Viime vuonna vastaavat luvut olivat kaksi miljoonaa euroa ja 0,41 prosenttia.

Tulli

Puolustusvoimien kriisinhallintaoperaatioiden henkilöstön palvelusvapaat keskeytetään toistaiseksi

Puolustusvoimien kriisinhallintaoperaatioiden henkilöstön palvelusvapaiden pitäminen keskeytetään toistaiseksi 16.3.2020 alkaen.

Maavoimien johdossa olevien kriisinhallintaoperaatioiden osalta Maavoimien operaatiopäällikkö päätti asiasta 16.3. Merivoimien Italiassa palvelevan EU:n Sophia -operaation henkilöstön osalta palvelusvapaat on peruttu operaation päätöksellä jo 10.3. alkaen.

Päätösten perusteena ovat COVID19- eli koronaviruksen leviämisen hidastaminen sekä kriisinhallintahenkilöstön operaatio- ja palvelusturvallisuus operaatioalueella.

Vallitsevan tilanteen johdosta useat valtiot ovat asettaneet eriasteisia rajoituksia maahan tulevalle henkilöstölle. Lisäksi kriisinhallintaoperaatiot ovat asettaneet omia rajoituksiaan henkilöstölle, joka palaa kotimaasta operaatioalueille. Käytännössä tämä tarkoittaa paikoin merkittäviäkin viiveitä sotilaiden ja muun henkilöstön palaamiselle taikaisin operatiivisiin tehtäviinsä.

Koronavirustartunnan ehkäisemiseksi operaatioalueella voi suomalaisen kriisinhallintajoukon komentaja tai kansallinen vanhin puolestaan rajoittaa suomalaisten toteuttamaa tehtävää operaatioalueella.

– Operaatioiden ensisijainen tehtävä on säilyttää operaatiokykynsä kaikissa olosuhteissa. Tämä sisältää sen, että operaatioissa pyritään kaikin keinoin turvaamaan henkilöstön terveys ja turvallisuus. Tällä päätöksellä pyrimme Suomen osalta vaikuttamaan operaatioiden mahdollisimman häiriöttömään jatkumiseen, toteaa Maavoimien operaatiopäällikkö Rami Saari.

Tällä hetkellä kotimaassa palvelusvapaalla olevat henkilöt palaavat takaisin operaatioalueelle noudattaen matkustamiseen asetettuja rajoitteita.
Palvelusvapaat toteutetaan operaatioissa pääsääntöisesti aina, mikäli operatiivinen tilanne sen sallii.

– Joitain vapaiden siirtymisiä on joskus ollut, pääasiassa operaatioiden turvallisuustilanteen tai lentoliikenteen rajoitteiden vuoksi. Tämä on maailmanlaajuisesti poikkeuksellinen tilanne, joka vaatii meiltä kaikilta sopeutumista niin kotimaassa kuin operaatiossakin, Saari sanoo.

Palvelusvapaiden keskeyttämisen lisäksi viiveisiin ja muutoksiin kriisinhallintahenkilöstön vaihtamisessa operaatioalueilla varaudutaan.

Merivoimat seuraa tilannetta Italiassa palvelevien osalta

Merivoimien kriisinhallintahenkilöstö EUNAVFOR Sophiassa Roomassa on ohjeistettu suojautumisesta. Palvelusvapaat on peruttu 10.3. alkaen ja yksittäisten henkilöiden Suomeen kotiutumisten osalta noudatetaan varotoimenpiteitä. Roomassa palvelee tällä hetkellä kuusi henkilöä.

EUNAVFOR Sophia -operaation mandaatti päättynee kevään aikana,, mutta EU valmistelee Välimerelle uutta operaatiota. Suomen osallistumisesta operaatioon enintään kymmenellä henkilöllä on päätetty UTVA:ssa 13.3.

Puolustusvoimat