Tulli ja KRP saivat valmiiksi laajan dopingaineisiin liittyvän esitutkinnan

Tulli ja Keskusrikospoliisi ovat tutkineet syksystä 2019 alkaen laajaa rikoskokonaisuutta, jossa epäillään vuosien 2017–2020 välillä hankitun, tuodun maahan, myydyn ja levitetyn suuren määrän kiellettyjä doping- ja lääkeaineita. Myynti on tapahtunut pääosin Tor-verkon kauppapaikoilla ja toimitukset myyjältä ostajalle ovat tapahtuneet yleensä postipakettien välityksellä.

Esitutkinnassa on selvitetty useita kymmeniä posti- ja kuriiriliikenteessä maahantuotuja pakettilähetyksiä, jotka ovat sisältäneet kiellettyjä dopingaineita. Maahan saapumisen jälkeen aineet on myyty sekä Tor-verkon kauppapaikoilla, että myös katukauppana ympäri Suomea.

– Tulli ja poliisi takavarikoivat huomattavia määriä doping- ja lääkeaineita sekä postiliikenteestä että kotietsinnöillä. Lisäksi saimme Tor-verkossa toimineen Silkkitie-kauppapaikan takavarikoitujen palvelintietojen perusteella selvitettyä asiakkaille päätyneitä myyntejä vuosilta 2017–2019, kertoo tutkinnanjohtaja Pekka Jauhola Tullista.

Kiellettyjen dopingaineiden määrää kuvaavien väärinkäyttöjaksojen perusteella esitutkinnassa on takavarikoitu ja selvitetty yli 3 500 väärinkäyttöjakson verran erilaisia dopingaineita. Esimerkiksi tablettimuotoisia dopingaineita on tuotu maahan ja välitetty lähes 100 000 kappaletta ja ampulleihin pakattuja nestemäisiä dopingaineita noin 20 litraa. Lisäksi reseptilääkkeiksi luokiteltuja lääkevalmisteita epäillään myydyn yli 27 000 tablettia.

Esitutkinnassa on lisäksi selvitetty, että rikoksesta epäillyt henkilöt olivat hankkineet dopingtablettien tekoon soveltuvan koneen. Koneella ehdittiin tehdä kokeiluja, mutta vikaantumisen ja tuotanto-ongelmien vuoksi dopingtablettien tekoa ei ehditty aloittaa ennen kuin esitutkintaviranomaiset ehtivät estää toiminnan.

Törkeitä dopingrikoksia ja lukuisia muita rikosepäilyjä

Pelkästään Tor-verkossa tapahtuneiden myyntien arvo on esitutkinnan perusteella ollut noin 350 000 euroa. Pääsiassa rahaliikenne on tapahtunut Bitcoineilla, mutta kauppoja on maksettu myös käteisellä. Esitutkinnassa on saatu takavarikoitua sekä käteistä että Bitcoineja.

Dopingaineita on hankittu etupäässä Baltiasta, Romaniasta ja Bulgariasta. Yksi huomattavan suuri pakettilähetys takavarikoitiin syksyllä 2019 Saksan tullin toimesta.

– Tutkittava rikoskokonaisuus on varsin laaja: esitutkinnassa on kuultu ja on ollut kiinniotettuna lähes 20 henkilöä, ja edelleen kaksi on vangittuna. Olemme tehneet tutkinnassa myös paljon kansainvälistä viranomaisyhteistyötä, kertoo rikosylikomisario Teemu Mäntyniemi Keskusrikospoliisista.

Tutkittavina rikosnimikkeinä on ollut muun muassa useita törkeitä dopingrikoksia, salakuljetus ja lääkerikos. Lisäksi kokonaisuuden yhteydessä on tutkittu esimerkiksi ampuma-aserikos, rahanpesua, huumausainerikos ja törkeä velallisen epärehellisyys.

Asia siirtyy syyteharkintaan Pohjois-Suomen syyttäjäalueelle lähiaikoina.

Tulli

Ympäristöministeriö tukee julkisen sektorin puurakentamista edistäviä hankkeita – avustushaku käynnissä nyt

Ympäristöministeriön Puurakentamisen ohjelma myöntää avustuksia puun käyttöä julkisessa rakentamisessa edistäville hankkeille kahdella hakukierroksella. Ensimmäisen kierroksen hakuaika on 31.7.2020–31.8.2020 ja toisen 1.10.2020–16.11.2020.

Puun käytön edistäminen julkisessa rakentamisessa on yksi Puurakentamisen ohjelman painopisteistä. Viime vuosina puun käyttö julkisessa rakentamisessa on lähtenyt vahvaan kasvuun erityisesti opetuksen ja varhaiskasvatuksen rakennuksissa. Kunnissa puurakentaminen on tunnistettu tärkeäksi keinoksi päästä asetettuihin hiilineutraaliustavoitteisiin.

Nyt haettavana olevilla avustuksilla tuetaan kuntien puurakentamisen kehitystä ja lisätään valmiuksia toteuttaa varsinaisia puurakennushankkeita. Hankkeet voivat tuottaa uutta tietoa, palveluja, ratkaisuja, toiminta- ja/tai yhteistyömalleja puurakentamisen kehittämiseksi. Hankkeen on tavoiteltava kuntien toiminnassa pysyviä muutoksia, jotka lisäävät puun käyttöä. Lisäksi hankkeella tulee olla potentiaalia laajempaan vaikuttavuuteen tai toimintakulttuurin muutokseen.

Ympäristöministeriön osuus hankkeen avustuskelpoisista kustannuksista voi olla korkeintaan 70 prosenttia. Avustuksia myönnetään vuoden 2020 hauissa yhteensä enintään 700 000 euroa.

Rahallisen avustuksen lisäksi Puurakentamisen ohjelma tarjoaa valittaville hankkeille keskinäisiä verkostoitumistilaisuuksia, toteutuksen ja vaikuttavuuden valmennusta sekä näkyvyyttä ohjelman viestintäkanavissa. Ohjelma panostaa myös tulosten ja hyvien toimintatapojen jakamiseen, jotta kaikki kunnat voisivat hyötyä niistä. Ympäristöministeriö voi perustaa hankkeille tuki- ja seurantaryhmän, jonka työskentelyssä hyödynnetään ympäristöministeriön kokoaman tiedeyhteisön asiantuntemusta.

Puurakentamisen ohjelmalle myönnettiin lisärahoitusta valtion vuoden 2020 neljännessä lisätalousarviossa, mikä mahdollistaa ohjelman toimenpiteiden laajentamisen. Lisärahoitusta kohdistetaan erityisesti julkisen rakentamisen sekä osaamisen ja koulutuksen kehittämiseen.

Valtioneuvosto

Kansalaisaloite 5G-verkon käyttöönoton lykkäämiseksi

Joukko lääkäreitä on tehnyt kansalaisaloitteen 5G-verkon käyttöönoton lykkäämisestä, jotta mahdolliset terveyshaitat ehdittäisiin selvittää nykyistä perusteellisemmin.

He perustelevat asiaa tarkemmin mm. olemassa olevien raja-arvojen ylittymisillä ja mahdollisilla terveyshaitoilla.

”Meitä ympäröivän säteilyn määrä on jo ylittänyt Sveitsin, Itävallan, Belgian, Italian, Kiinan, Venäjän ja muutaman muun maan säteilyviranomaisten sallimat ohjearvot sekä Euroopan neuvoston suositukset. Säteily alkaa olla sillä tasolla, että sydämentahdistimet ovat vaarassa.”

Liikaasateilya

Mielenosoitus – Suomi vapaaksi EU:sta 1.9.2020 Eduskuntatalolla

Eduskuntatalolla järjestetään 1.9.2020 mielenosoitus EU-eron puolesta, sekä hallitusta vastaan. Tapahtumaan on jo nyt ilmoittautunut lähes 4000 nykymenosta huolestunut kansalaista. Tapahtuma on päihteetön ja alkaa klo 13.30.

Oheisella videolla kerrotaan lyhyesti miksi Suomen tulisi erota EU:sta.

Video: ”Vaadimme Suomen hallituksen eroa ja eroa EU:sta!”

Tapahtumaan voi halutessaan ilmoittautua mukaan mm. Facebookissa. Mukaan voi tietenkin tulla myös ilmoittautumatta.

Kansalaisvarmenne – Virtuaalinen henkilökortti

Sähköinen henkilökortti kehitettiin Suomessa vuoden 2000 tietämillä yhteiskunnan tuella. Se ei kuitenkaan silloin tehnyt laajempaa läpimurtoa Suomessa turvallisena järjestelmänä, jonka pohjalta on mahdollista luoda monenlaisia uusia järjestelmiä paperisten prosessien korvaamiseksi yhteiskunnassa. Siitä luotiin kuitenkin nykyinen kansalaisvarmenne ja vähän muutakin. Digi- ja väestötietovirasto (DVV) ylläpitää tätä Poliisin myöntämää henkilökorttiin kytkettyä vahvan tunnistautumisen kansalaisvarmennetta.

DVV:n Organisaatioasiakkaiden yksikön johtaja Joonas Kankaanrinne kertoi, että yksi syy tähän astiseen vaatimattomaan suosioon on ehkä ollut alun vahva fokus turvallisuuteen tuotekehittelyssä ja viestinnässä helppokäyttöisyyden kustannuksella. Turvallisuus tuli kuitenkin jäädäkseen ja nyt on tarkoitus satsata myös käyttäjäystävällisyyteen kuluttajia varten ja kehitellä on myös mobiilisovelluksia. Sovellus on kuitenkin käytössä jo muuten esimerkiksi apteekeissa sähköisen reseptin sotevarmenteena. Samasta järjestelmästä kyetään siis tuottamaan palveluita moneen eri tarpeeseen. Myös Poliisi on ollut kiinnostunut tästä toivoen jonkinlaista sähköistä henkilökorttia nykyistä laajempaan käyttöön.

Suomen väestötietojärjestelmälle on luotu perusta jo Ruotsin vallan aikana 1500-luvulla. Silloisesta kirkon ylläpitämästä väestökirjanpidosta veronkannon ja sotaväenoton tehostamiseksi on tultu pitkän matkaa eteenpäin. Matkan varrella tehtävä siirtyi kirkolta valtiolle. Nykyinen Digi- ja väestötietovirasto aloitti 1.1.2020. Siihen yhdistettiin tämän muutoksen yhteydessä Väestörekisterikeskus, maistraatit sekä maistraattien Itä-Suomen aluehallintovirastossa toimineen maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikön tehtävät. Digi- ja väestötietovirasto toimii Valtiovarainministeriön alaisuudessa.

Kankaanrinne sanoi, että tietomme ovat turvassa ja hyvin suojatut, kansallisesti varmassa tallessa. Vahvaa tunnistautumista ja näitä henkilötietojärjestelmiä ohjaavat EU-direktiivit, jotka edellyttävät tarkkaan määriteltyä tietosuoja- ja turvatasoa. Hän kertoi myös, että jokainen kansallisvaltio luo ja hyväksyttää omat järjestelmänsä, jotka sitten yhdistyvät EU:n eIDAS järjestelmässä yhtenäiseksi EU- ja Schengenalueen sisällä. Tässä hän näkee myös kehittämisen ja tulevaisuuden yhteistyön mahdollisuuksia vähän laajemminkin.

Lisäksi Kankaanrinne kertoi, että luodusta järjestelmästä on mahdollista luoda monenlaisia uusia välineitä yhteiskunnan digiloikkaa tukemaan. Siinä myös pystytään huomioimaan eri kansalaisryhmät, jotka ovat erityisen tuen tarpeessa. DVV toimii digituen järjestäjien valtakunnallisena tukijana tarjoamalla paikallisille tuen järjestäjille erilaisia tukimuotoja kuten ohjeistuksia ja koulutuksia sekä rakentamalla valtakunnallista verkostoa ja toimintatapoja. Lisäksi DVV on kehittämässä monenlaista koulutusta ja harjoitustoimintaa eri organisaatioille sekä käytön, että kriisinhallinnan saralla.

 

Painovirhepaholainen pääsi yllättämään, tekstiä korjattu Digi- ja väestötietoviraston nimen osalta.

Vahvan tunnistautumisen viidakossa digitalisaation murroksessa

Kansalaiset saattavat kohta ruveta ärisemään ääneen, jos ei yhteiskunnassa ymmärretä tarkastella meneillään olevaa digiloikkaa ihmisten näkökulmasta. Jokainen puhaa tahollansa into piukeena omaa versiota digiloikasta. Ohjeet lätkäistään nettiin jonkun asiakaspalvelun puhelinnumeron kera ja sitten kuvitellaan, että kaikki meni hienosti. Mutta kun kaikki tekevät näitä uudistuksia samaan aikaan, niin se meneillään oleva yhteiskunnallinen muutos kaiken muun informaatiotulva keskellä on hirvittävä. Tuntuu kuin mikään ei enää toimisi kunnolla, eikä asioita enää tahdo saada hoidettua niinkuin ennen. – Joustavasti

Suomessa näitä vahvoja sähköisiä tunnistuspalveluita ovat lähinnä pankkien verkkopankkitunnukset, teleyritysten mobiilivarmenteet, sekä Digi- ja väestötietoviraston kansalaisvarmenne poliisin myöntämällä henkilökortilla. Digitalisoituvassa yhteiskunnassa monenlainen asiointi on siirtynyt jo verkkoon ja asioiden turvalliseen hoitamiseen tarvitaan näitä palveluita. Maksutapahtumien yhteydessä pankkitunnukset ovat se itsestäänselvä vaihtoehto, mutta tämä on vain pieni osa siitä kokonaisuudesta, jossa tarvitaan turvallisia ja toimivia yhteyksiä.

Julkinen hallinto on tässä varsin isossa käyttäjän roolissa itse tuottaessaan palveluita kansalaisille, mutta myös yksityinen sektori on jo vahvasti linkittyneenä tähän myös mukaan muutoinkin kuin suoraan maksutapahtumien yhteydessä.

Kansalaisvarmenne on myös yksi vaihtoehto tunnistautua moniin palveluihin myös. Sitä käytetään kuitenkin varsin vähän. Väestöstä noin 1%:n verran käyttää tätä palvelumuotoa tunnistautumisessa. Sitä ylläpitää Digi- ja väestötietovirasto (DVV).

DVV on myös mukana kehitettämässä mm. riskienhallintaa, kuntien digiturvallisuutta ja digitaalisen infrastruktuurin suojaamista. Samalla on tarkoitus selvittää mahdollisuutta tarjota asiantuntijapalveluita koko laajaan julkiseen hallintoon.

Jos kansalaisilla on vaikea pysyä digiloikan kyydissä, niin samat ongelmat lienevät myös monissa virastoissa. On siinä varmasti urakkaa vielä pitkäksi aikaa niin pankeille, operaattoreille kuin myös Digi- ja väestötietovirasto koittaa opettaa kaikille ne digiloikan aakkoset päätellen monenlaisista kuulluista soraäänistä ja esiin nousseista ongelmista yhteiskunnassa.

Sähköistyvässä yhteiskunnassa suurimpia haasteita on se valtava informaatiotulva. Perinteiset paperille painetut opaskirjat nettiohjeiden rinnalle esimerkiksi voisi kummasti avittaa tämän loikan ottamista vähän sujuvammin.

Missä viipyy kansanäänestys nyt työn alla olevasta tulonsiirtounionista?

Koroniaelvytyksen nimiin puuhattu nk. elpymisväline, jonka pääministeri Sanna Marin kävi Brysselissä hiljattain hyväksymässä Suomen puolesta vastoin perustuslakivaliokunnan evästystä on sen mittaluokan asia, että se vaatii kansanäänestyksen.

Euroopan Unionin koko idea tulee muuttumaan niin suuresti siitä mihin ollaan alunperin lähdetty mukaan, että nyt on tullut se hetki jolloin koko jäsenyyttä tulee punnita kokonaan uudestaan. Pysyvä tulonsiirtounioni ei palvele Suomen etua millään lailla. Sitäpaitsi vientimarkkinoita löytyy myös muualta, etenkin kasvavilta markkinoilta. Eurooppa on talousalueena taantuva markkina-alue.

Myös keskustalainen politiikan konkari Paavo Väyrynen korostaa Verkkouutisissa, että kansanäänestys tulee järjestää.

”- Elvytysrahasto tulee käsitellä eduskunnassa perustuslain säätämisen järjestyksessä. Se ei voi mitenkään riittää, että elvytysväline hyväksyttäisiin vain 2/3 enemmistöllä. Lisäksi tarvittaisiin ehdottomasti neuvoa-antava kansanäänestys.”

Perustuslakivaliokunta totesi lisäksi mietinnössään, että valtion kyky turvata kansan perusoikeudet tulee punnita. Tällöin tulee huomioida kaikki menot ja aiemmat velat ja sitoumukset tulevan elpymisvälineen lisäksi.

Jotta saisi hieman käsitystä siitä minkä mittaluokan summista oikeasti on kyse, niin nyt ei ole kyse pelkästään niistä 6 miljardista, joista saamme takkiimme sen 3 miljardia. Valtion kokonaisvelka vuoden 2019 loppuun mennessä oli 106,368 miljardia. Ja tähän päälle kaikki ne 40 miljardia mitä on tälle vuodelle laskettu. Vielä lisäksi tuo tuleva tulonsiirtopotti miljardeineen, korotettu EU-jäsenmaksu reilut 5 miljardia sekä ne juoksevat korkokulut koko Suomen velkapotista. Korot ovat nyt ovat matalat, mutta ne voivat liukkaasti nousta 15-18 prosenttiin ihan koska vaan, vaikka nyt niin puhutaan kuinka hyvä on kun korot ovat niin alhaiset. Tuosta potista matalatkin korot lohkaisevat kyllä myös jo aika siivun. Ja ne pitää maksaa, vaikka velkaa ei lyhennettäisikään hetkeen.

Mutta, eipä tässä kuitenkaan vielä läheskään kaikki velka ollut..

Kaiken tämän päälle tulee ne kuntien velat. Niitä voikin sitten jokainen kuntalainen paikkakuntakohtaisesti selvittää ja ynnätä siihen omaan osuuteen nykyisestä valtion velasta, joka on reilut 19.000 / kansalainen. Näin Velkakello on sen meille laskenut:
”Jokainen suomalainen saa syntyessään 170 euron arvoisen äitiyspakkauksen ja reilut 19 000 euroa valtion velkaa – sekä kotikunnan velat siihen päälle.”

Ja nyt sitten pitäisi vielä ruveta maksamaan Italialle esim. solidaarisuusrahaa tämän koronaelpymisvälineen nimissä, että saavat laskea verojansa siellä samalla kun Suomessa on ihan itse elvytetty velkarahalla jo monen miljardin edestä tämän kevään aikana. Lisäksi Suomessa on jo myös kiireellä ruvettu korottamaan veroja uusilla polttoaineveroilla. Näin valtioneuvosto on osoittanut suomalaisille missä heidän prioriteettinsa todellisuudessa ovat.

Onneksi maanpetos on rikos, joka ei koskaan vanhene.

Olemme menossa kohti globaalia systeemistä finanssikriisiä

Julkisuudenkipeät typerykset, eli nk. asiantuntijat ovat antaumuksella ruotineet julkisuudessa viime aikoina tasavallan presidentin Sauli Niinistön julkituloja monenlaisin version presidentin mukamas valtaoikeuksien ylittämisestä. Kuitenkin unohtaen, että henkilö joka itse tuntee keskuspankkimaailman on mitä parahin asiantuntija lausumaan julki huolen rahasta, jota luodaan tyhjästä yhä kiihtyvään tahtiin.

Koska, kun rahamaailman korttitalo romahtaa, ja se tulee romahtamaan, niin silloin sen seuraukset ovat mitä suurimmassa määrin myös ulko- ja turvallisuuspolitiikan keskiössä. – Nyt jo ”nyyhkytetään” Yhdysvaltojen ja Kiinan kiristyneistä väleistä.

Syömäpuikoistako kuvitellaan kärhämän johtuvan…?

Kauppasota, tullimuurit, sotilaallinen uhittelu puolin ja toisin. – Ja tämäkö ei kuulu muka presidentin tontille?! Tuskin pikkuasioista moisiin ryhdytään. Kuitenkin tiedetään myös miten velkaantuneita molemmat valtiot todellisuudessa ovat.

Talouskasvu ei millään muotoa kuvaa valtion talouden velan osuutta siinä mittarissa missä puhutaan bkt:stä. Päinvastoin, pitkään jatkuneet julkiset vinkumiset sijoittajien kiinnostuksen puutteesta sinne, tänne ja tonne, kertoo lähinnä siitä, että jopa korppikotkatahastojen hoitajatkin tietävät pysyä kaukana. Koska tarpeeksi pitkään , kun velkarahalla ”luodaan” talouskasvua käy niinkuin aikanaan Kreikalle ja nyt Italialle EU:ssa; loppuu rahat – ja silloin uhkaa euro kaatua. Ja tämän takia keksitään taas joku emävaleselitys, että miksi pitäis ”elvyttää” tai jotain muuta diibadaabaa.

Covid19 pysäytti keväällä hetkeksi taloudet globaalisti, koska sairaanhoitoa ei ollut mitoitettu aiemmista varoituksista huolimatta mahdollisen pandemian varalle, joka tulisi vaatimaan sairaanhoitoa ja tehohoitoa.

Pitkään jatkunut ”toimintojen tehostaminen” = leikkauspolitiikka valtion taholta oli syy siihen, että liikkumavaraa ja kapasiteettia ei löytynyt reagoida nopeaan muuttuvaan tilanteeseen terveydenhoidon saralla. Tästä jopa WHO varoitteli länsimaita lopputalvesta, kun vasta Italiassa tilanne alkoi näyttää pahalta. Viesti sieltä oli silloin, että hoitopaikat on jo normiolohin nähden maksimoitu käyttöön. – Olisihan se tottakai näyttänytkin äärimmäisen härskiltä poliittisesti todeta, että mennään ilman rajoituksia, koska globaalit kauppaketjut ja matkustaminen menee taloudessa kaiken muun edelle. – Mutta, sorry nyt vaan, kun sairaalat ovat kaikki täynnä hengityskoneita myöten.

Covid19-tauti sinällään tuskin desimoisi maapallon väkilukua yhtään enemmpää kuin mitä suhteessa muut pahat kulkutaudit ihmiskunnan menneisyydessä ovat tehneet.

Se, minkä Covid19-tauti kuitenkin teki oli, että se nosti ihan eri tavalla kaikkien maailman ihmisten nähtäväksi sen hirvittävän moraalikadon, joka ohjaa valtiojohtajia yleisesti ympäri maailman aatteesta riippumatta. – Koska kaikki ovat velkaa jollekin ja jonnekin.

Ja nyt tätä moraalikatoa yhä halutaan edistää kaikenmaailman koronatukiaisten myötä.

Jonain päivänä se kamelin selkä katkeaa, ja huolimatta siitä kuinka vimmatusti sitä tyhjästä rahaa luovaa enter-nappulaa keskuspankit ympäri maailman yrittävät painaa, tulee tämä talouden korttitalo romahtamaan. Siitähän meidän presidenttimme yrittää meitä kovasti varoittaa. – On selvästi huolissaan kansakuntamme tulevaisuudesta.

Korona ainoastaan paljasti koko nykyisen globaalin finanssijärjestelmän ylikuumenemisen jo pidemmältä ajalta olematta mitenkään syy EU:n heikentyneeseen asemaan taloudellisesti.

Siitä heikentyneestä talouden asemasta ovat pitäneet jo pidemmän aikaa huolen EU:n komissio ja EKP nollakorkopolitiikallaan. – Kannattaisi pysähtyä miettimään ja kysyä, että kuka rikastuu määrättömästi päivänä jona EKP korottaa ne nyt niin houkuttelevan alhaiset korkonsa pilviin, ja kuinka käy velallisten valtioiden siinä vaiheessa?

Sitäpaitsi..

Vaikka EKP talouden romahduksen alkaessa koittaisi tehdä minkälaisia voltteja ja vääntöjä tahansa EU:n yhteisen talousalueen pelastamiseksi, niin seinä tulee tulemaan siitä huolimatta vastaan nopeammin kuin kukaan ehtii sanoa kissa. – Velkoja ei tulla saamaan anteeksi koskaan, koska finanssialalla on vallinnut jo pitkään hyvin laaja ristiinomistus monenlaisista sijoituksista/velkakrijoista. -Ja joku haluaa aina tienata. Markkinoiden laki.

Toki velat voi jättää maksamatta, mutta siinä kohtaa loppuu myös lainansaanti markkinoilta ja kauppaa tullaankin siinä tapauksessa käymään puhtaasti tavaranvaihdon merkeissä. Tarkoittaen, että vienti vetää tasan niihin paikkoihin mistä Suomelle on tuliaisina käyttökelpoista hyödykettä paluukuormassa tuotavissa.

Suomi saa vielä toistaiseksi lainaa hyvän maineensa ansiosta vapailta markkinoilta. Mutta kuinka kauan, jos suunta on se, että lähdetään rahoittamaan Etelä-Euroopan pohjatonta kitaa lainamarkkinoilla?

Suomalaisapu – Kansallismielistä ruohonjuuritason avustustoiminta suomalaisille

Suomalaisapu ry on kansallismielisten suomalaisten perustama ruohonjuuritason avustusjärjestö, joka aloitteli toimintaansa jo kymmenisen vuotta sitten hakien matkan varrella muotoaan nykyiseen kasvaneeseen avuntarpeeseen vastaten. Yhdistys Suomalaisavusta tuli vuonna 2017. Koronakriisin myötä on avun tarve kasvanut paljon ja tähän lisääntyneeseen avun tarpeeseen on yhdistys hakenut nyt myös rahankeräyslupaa.

Aitosuomalaiset halusi selvittää mikä saa lähtemään mukaan hyväntekeväisyystoimintaan ja haastatteli aiheen tiimoilta Suomalaisavun puheenjohtajaa Antti Niemeä.

Niemi kertoi, että Suomalaisapu on alunperin aloitellut toimintaansa vuosien 2011-2012 paikkeilla auttamalla eläinsuojeluyhdistyksiä viemällä ruokaa eläimille. Tästä eteenpäin matkan varrella toiminta pikkuhiljaa monipuolistui ja siihen tuli mukaan myös ihmisten auttaminen. Silloinen toiminta oli lähinnä pienimuotoista muiden järjestöjen tukemista mm. ruoka-avun parissa.

Nykyinen Suomalaisapu ry alkoi saamaan muotoansa vuoden 2015 tietämillä odottamattoman sattuman kautta. Silloin Suomalaisapu sai todella huomattavan suuren vaatelahjoituksen yksityishenkilöltä. Kyseinen lahjoittaja oli etsinyt toimijaa, joka keskittyi nimenomaan suomalaisten auttamiseen. Tästä syystä Suomalaisapu valikoitui silloin avustuslahjoituksen vastaanottajiksi.

Vuonna 2017 Suomalaisavusta tuli rekisteröity yhdistys koska toiminta oli jo kasvanut niin paljon, että tarvittiin yhdistyksen suomat puitteet toiminnan sujuvuuden kannalta. Silloin avun tarvitsijoita ja lahjoituksia oli jo paljon enemmän ja tarvittiin tiloja lahjoitusten varastoimiseen, pakkaamiseen ja postittamiseen.

Suomalaisavun puheenjohtaja Antti Niemi kertoi tämän kevään toiminnan osalta, että korona on sekoittanut suunnitelmia.

”- Yhdistyksellä oli tarkoitus olla enempi esillä erilaisissa tapahtumissa ja myydä Suomalaisavun tukituotteita.”

Niemi sanoi myös, että ruoka-avun tarve on kasvanut paljon nyt koronakriisin myötä.

”-Koska saadut lahjoitukset eivät yksinkertaisesti enää riitä pyritään jatkossa kasvaneita toimintakuluja – kuten ruoan ostamista avun tarvitsijoille kattamaan rahankeräyksellä.”

Niemi sanoi, että tarve avustuksien sisällölle on muuttunut huomattavasti nyt keväästä alkaen. Ennen avun tarvitsijat toivoivat sekä vaatteita, että erilaisia hygieniatarvikkeita ruoka-avun lisäksi. Nyt ruoka on se mitä menee kasvavassa määrin, eikä lahjoitukset enää oikein tahdo riittää.

Ihmiset ovat ottaneet annetun avun lämmöllä vastaan, mitä nyt joskus on tullut palautetta esim. jostain vaatteen väärästä koosta. Varastossa ei vaan välttämättä ole lahjoitusten joukossa ollut juuri sitä sopivinta ja on pistetty pakettiin se lähin korvaava. Kiitoskortteja ym. on myös tullut avun saajilta kiitoksena mieltä lämmittämään.

Niemi sanoi toivovansa ihmisten myös aktivoituvan enemmän auttamaan paikallisesti lähipiirinsä avuntarvitsijoita vastaavalla toiminnalla. Suomalaisapu koittaa yhdistyksenä kannustaa omalla toiminnallaan samalla myös muita suomalaisia aloitteellisuuteen oman yhteisönsä hyvinvoinnin edistämiseksi etenkin näinä vaikeina aikoina. Avun tarvitsijoiden määrä kasvaa kuitenkin koko aika.

Aitosuomalaiset kiittää Antti Niemeä haastattelusta.

Suomalaisapu

Mikä ihmeen sektori-integraatio?!

Työ- ja elinkeinoministeriö ilmoitti tiedotteessa asettaneensa energia-alan sektori-integraatiotyöryhmän selvittämään energiaratkaisuihin liittyviä asioita. Tiedotteessa vilisi kaikenlaisia hienoja termejä ja huonosti hahmotettavia tavoitteita. Olisi kiva tietää mitä niiden taakse oikein kätkeytyy?

Aitosuomalaiset päätti kysyä saisiko käsitteitä hieman avattua kansankielelle, että ymmärrettäisiin hieman paremmin mitä siellä valtioneuvostossa tällä kertaa puuhataan. Tiedotteessa esiintyvä sana ”ilmastoneutraalius” esimerkiksi saa jo lähes tavan mukaan monilta ihmisiltä saman tien villat pystyyn.

Sana ”sektori-integraatio” tuntuu sisältävän ison kokonaisuuden erilaisia energiaan liittyviä asioita.

Asetetun työryhmän tavoitteista yksi keskeinen tavoite näkyy olevan Suomen kilpailukyvyn parantaminen. Tätäkin on toitotettu monen poliitikon suulla jo sukupolvien ajan ihan kyllästymiseen asti. Mistä mahtaakaan taas olla kyse tällä kertaa? Koska työryhmän tulee selvityksessä myös edistää hallitusohjelman tavoitteita liittyen ilmastoon, niin työn alla näkyy olevan monenlaista puhtaaseen energiaan liittyvää selvitystä.

Kilpailukykyä siis haetaan ja ajatuksena on, että tekemällä uudella tavalla yhteistyötä eri teollisuuden toimijoiden välillä esimerkiksi ja hyödyntämällä uudenlaisia energiamuotoja saavutettaisiin tarvittavaa kustannustehokkuutta kilpailukyvyn parantamiseksi. Lisäksi uudenlaiset tavat ja tuotteet poikisivat Suomelle mahdollista vientiä innovaatioista syntyneen tuottavuuden kasvun seurauksena. Tuottavuuden kasvu taas tarkoittaa paranevaa kansantaloutta. Ainakin tavoitteet tuntuvat olevan kohillaan.

Tiedotteessa todetaan, että puhtaan sähkön hyödyntäminen on keskeisessä roolissa sektori-integraatiossa.
”Sektori-integraatiota ovat myös uudet tavat tuottaa ja käyttää vetyä, hyödyntää hiilidioksidia tuotteiden valmistukseen sekä uudet puhtaan energian bio- ja kiertotalouden ratkaisut.”

Vedyn osalta Suomessa selvitetään mahdollisuutta valmistaa terästä puhtaammin. Vety on toimiva energiaratkaisu ainakin teollisuudessa. Ei yhtään huonompi juttu sinällään. Lisäksi vetyä voisi yhdistää hiilidioksidiin ja saada sitä kautta valmistettua synteettistä polttoainetta.

Haa..! Näin voitaisiin siis saada ylimääräinen hiilidioksidi näppärästi käyttöön kierrättämällä. Tämä kuullostaa jo varsin hyvältä. Asia aukenikin heti ihan eri tavalla, kun pyysimme avuksi erityisasiantuntija Juho Korteniemeä Työ- ja elinkeinoministeriöstä selittämään Aitosuomalaisille näitä asioita hieman kansantajuisemmin.

Lisäksi työryhmässä selvitellään myös bio- ja kiertotalouden ratkaisuja, että mitä kaikkea voisi olla mahdollista tehdä. Esimerkiksi tulevaisuuden tehokkaat energiaratkaisut rakennuksissa eri puolilla Suomea ovat selvittelyn alla.

Työn alla olevassa selvityksessä ei käynyt ilmi miten nämä asiat hyödyttäisi yksityishenkilöitä, kuten esimerkiksi autoilijoita. Satsaukset näkyvät olevan teollisuuden, tuotannon, viennin ja varmaan myös uusien työpaikkojen puolella. Ellei sitten se synteettinen polttoaine olisi tarkoitettu myös tankille..?

Nähtäväksi jää myös vielä mitä tästä jää plussan puolelle Suomen talouteen. Vai valuuko jälleen enin osa tulevista mahdollisista innovaatioihin investoitavista saatavista tuotoista ulkomaalaisten sijoittajien taskuihin? Jäisimme taas nuolemaan näppejämme.

Työryhmä antaa loppuraporttinsa asiasta ensi kesänä, 30.6.2021, jonka jälkeen selviää mitä kaikkea uutta voi olla tulossa.