Voiko punavihreän kuplan sisällä elävät päättäjät enää enempi kyykyttää omaa kansaa?!

Uudellamaalla lyötiin rajat kiinni. Oma kansa ei saa enää vapaasti liikkua oman maansa rajojen sisällä. Tällä on tarkoitus suojata Suomen terveydenhoidon kapasiteetin riittävyyttä muualla Suomessa koronoepidemian tartunnan uhrien hoidon saannin varmistamiseksi.

Suomesta saa kuitenkin edelleen hakea turvapaikka. Suomeen halutaan myös edelleen ulkomaalaista työvoimaa peltotöihin nyt kevääksi. Nämä kaikki ihmiset tulevat myös jonkin asteisilta epidemia-alueilta. Kas kun nämä turvapaikanhakijat ja kausityöntekijöitä eivät muka kuormita sitä muun Suomen heikkoa terveydenhoitokapaisteettia?!

Saksa on jo laittanut rajat kiinni myös turvapaikanhakijoilta tartunnan leviämisen estämiseksi, koska ymmärsivät sen huutavan vääryyden omaa kansaa kohtaan.

Suomessa sitä vastoin se välittäminen taitaa olla edelleen yhtä valikoivaa kuin tähänkin asti.

Hallituksen viisikko sirkuttaa kukin vuorollansa medioiden edessä kameroille, että miten yhdessä sitten tullaan selviytymään tulevasta talouden notkahduksesta.

Tuolla valitulla kyykyttämispolitiikkalla voi vaan olla ihan hiukka haastavaa saada porukka puhaltamaan yhteen ja samaan hiileen. Maassa kun on jo huomattava määrä puhaltamassa sellaiseen hiileen, joka asettaa oman kansan hyvinvoinnin kaiken muun edelle. Voi punavihreä viisikko kohta huomata puhaltelevansa aika pienellä porukalla sinne jonnekin toiseen hiileen.

Niin ne ajat muuttu, kun globalisaatio otti ja tuli tiensä päähän. Ne valtiot, jotka nopeiten ymmärtävät tämän nousevat tulevan laman jälkeen tuhkasta nopeiten ja voittajina jaloilleen. Vanhat mallit eivät enää tule toimimaan, koska maailmalta puhaltaa jo uudet tuulet. Sen näkevät jo lukuisat ihmiset ympäri maailman.

Niitä uusia lempeitä tuulia odotellessa heittelemme hyvästejä koronakriisin siivittämänä punavihreälle kuplalle.

Alkutuotannon kriittiset alat tarvitsevat 1500 työntekijää Suomeen pikaisesti

Suomessa on päätetty rajoittaa rajaliikennettä koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Poikkeustilanteesta johtuen moni maa- ja puutarhatilan yritys on jäänyt vaille tarvitsemaansa ulkomaista kausityövoimaa.

Maatalous- ja puutarhatuotanto sekä tuotantoeläinten hoito ovat tällä hetkellä kaikista kriittisimpiä kausityövoimaa tarvitsevia aloja. Työ- ja elinkeinoministeriön 25.3. asettama ministeriöiden yhteinen virkamiestyöryhmä on kartoittanut välttämättömien alojen työntekijöiden maahantuloa koronaviruksen aikaisessa poikkeustilanteessa.

Maa- ja metsätalousministeriö ja Huoltovarmuuskeskus ovat määritelleet työryhmän toimeksiannosta MMM:n hallinnonalalta huoltovarmuuden kannalta kaikkein kriittisimmät tuotannonalat ja tuotantovaiheet, jotka tarvitsevat kausityövoimaa heti kasvukauden alkaessa. Samalla on myös määritelty ulkomaisen työvoiman määrä, jonka voitaisiin sallia matkustaa Suomeen, jotta välttämättömät alkutuotannon kevättyöt saataisiin tehtyä.

Arvioiden pohjana käytettiin tuottajajärjestöjen hiljattain tekemää kyselyä kausityövoiman tarpeesta, aiempien vuosien tilastoja ja eri tahojen asiantuntijoiden näkemyksiä huoltovarmuuden kannalta tärkeistä toiminnoista.

Kaikkein kriittisimmiksi ja kiireellisemmiksi havaittiin joukko maatalous- ja puutarhatuotannon kasvukauden alkuun sekä tuotantoeläinten hoitoon liittyviä töitä, joille on oltava tiedossa ammattitaitoisia tekijöitä lähipäivien aikana. Alkutuotannon ylläpito on maamme huoltovarmuuden kannalta erityisen tärkeää, koska koronakriisin edetessä ei maatalous- ja puutarhatuotteiden tuonnin jatkuvuudesta voida olla varmoja.
Koska erityisesti puutarhatuotannossa on viime vuosina käytetty pääosin ulkomaista kausityövoimaa, on nykyinen tilanne aiheuttanut paljon epävarmuutta tiloilla.

Huoltovarmuuden kannalta kriittisiksi arvioitiin seuraavat tuotannonalat ja työvaiheet:

– Kotieläintuotanto: eläinten hyvinvoinnin ja eläinsuojelun kannalta välttämättömät tehtävät
– Peltokasvituotanto: välttämättömät kevättyöt
– Avomaan vihannestuotanto: varhaisvaiheen työt kuten istutustyöt erityisesti varastovihanneksilla
– Taimistotuotanto: ravintokasvien ja kasvustojen uusimisaineistojen taimituotanto
– Marjaviljelmien perustamistyöt: osa istutustöistä ja varhaisvaiheen hoitotöistä
– Ammattikalastus: kalastustyöntekijät troolareilla

Maa- ja metsätalousministeriö ja Huoltovarmuuskeskus arvioivat, että ulkomaisten työntekijöiden kriittinen määrä kevättöiden osalta on 1500 henkilöä. Määrä on noin kolmannes normaalisti kevään aikana kausityöhön tulevien määrästä. Edelleen tarvitaan myös kotimaista työvoimaa, jotta kaikki kevättyöt saataisiin tehtyä.

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä kiittää työryhmää nopeasta toiminnasta ja pitää tärkeänä, että nyt välttämättömäksi arvioitu kausityöntekijämäärä saataisiin Suomeen pikaisesti.
– Tässä on tehty yhdessä poikkihallinnollisesti töitä sen eteen, että huoltovarmuuden kannalta kriittiset työntekijät pääsisivät maahan. Sen rinnalla etsimme keinoja työllistää jo maassa olevia kausityöläisiä. Teemme kaikkemme, että alkutuotanto voi jatkua häiriöttä.

TEM:n asettama työryhmä on aloittanut eri toimien tarkastelun kiireellisyysjärjestyksessä. Se on tarkastellut eri aloilla käytettävän koti- ja ulkomaisen työvoiman määrää, työn ajoittumista vuoden mittaan sekä työssä vaadittavaa ammattitaitoa. Virkamiestyöryhmän tehtävänä on tuottaa yhteinen näkemys siitä, mikä on huoltovarmuuden ja rajatusti työmarkkinoiden toiminnan kannalta välttämätöntä työmatka- ja muuta liikennettä poikkeustilan aikana.

Seuraavaksi työryhmä arvioi muiden alojen kriittisiä työtehtäviä, ja miten näiden työvoimatarpeeseen vastataan. Myös alkutuotannon tarpeita pidemmällä aikavälillä tarkastellaan. Maa- ja metsätalousministeriö jatkaa sovellettavien käytäntöjen valmistelutyötä yhdessä alan toimijoiden kanssa.

Tarkempia ohjeita kausityövoiman hankintaan ja rajanylitykseen liittyvistä käytännöistä tulee lähipäivien aikana maa- ja metsätalousministeriöltä, Huoltovarmuuskeskukselta ja rajaviranomaisilta.

Valtioneuvosto

Pääministerin vastaus tasavallan presidentin kirjeeseen 26.3.2020

Valtioneuvosto uutisoi: ”Esitettyjen tietopyyntöjen johdosta julkaisemme pääministeri Sanna Marinin vastauksen tasavallan presidentti Sauli Niinistön torstaina 26. maaliskuuta 2020 lähettämään viestiin.”

Viisikko on keskustellut asiasta, jonka jälkeen siitä on keskustellut koko hallitus tänään. Erillistä nykyisen hallinnon ulkopuolista kriisijohtoryhmää ei perusteta. Sen sijaan nykyistä johtamismallia vahvistetaan paremmin poikkeuksellista tilannetta vastaavaksi.

***

”Arvoisa Tasavallan presidentti,

Kiitän teitä viestistänne ja tähän mennessä tehdystä yhteistyöstä korona-virusepidemian hillitsemiseksi. Kiitän teitä myös siitä, että olette omalla toiminnallanne ja puheenvuoroillanne kansalaisten suuntaan tukenut työtä kansalaisten terveyden ja hyvinvoinnin turvaamiseksi.

Olette oikeassa siinä, että tarvitsemme ennakoivaa valmistelua. Päätösten on tärkeä perustua virkavastuulla valmistelluille esityksille, joiden tukena on kattava tilannekuva ja operatiivinen ennakointikyky. Samalla vastuusuhteiden tulee säilyä selkeinä, niin valtioneuvoston vastuun kuin yksittäisen valmistelijan virkavastuunkin. Vastuiden selkeys on oleellista myös ulospäin kun kriisi korostaa tarvetta viestiä suomalaisille tilanteesta. Otan hallituksen puolesta harkintaani tekemänne ehdotuksen kriisiryhmästä. Keskustelemme asiasta valtioneuvoston jäsenten kesken.

Sanna Marin
Pääministeri”

Valtioneuvosto

Tasavallan presidentin viesti pääministerille 26.3.2020

Tasavallan presidentin kanslia uutisoi: ”Esitettyjen tietopyyntöjen johdosta julkaisemme tasavallan presidentti Sauli Niinistön pääministeri Sanna Marinille torstaina 26. maaliskuuta 2020 lähettämän viestin koronavirustilanteeseen liittyen.”

* * *

”Arvoisa pääministeri, hyvät ministerit

Pahoittelen, että vaivaan teitä jälleen. Toivon, että aikaa riittäisi lukaista tämä ennen huomista tputvaa.

Paha on vasta edessä ja pahin seuraa sitä. Teiltä vaaditaan kovia päätöksiä ja niitä on myös tehty. Kovat päätökset eivät kuitenkaan yksin riitä, on johdettava myös operatiivisesti ja huolehdittava, että kokonaistilanne on vähintään tiedossa, mieluiten hallittavissa.

Toteamus, että viranomaiset virkavastuulla hoitavat päätösten tavoitteet toteen, ei riitä. Operatiivinen puoli vaatii ennakkotyötä, jotta jo päätöstä tehtäessä tiedetään mihin käytännön toimiin koneisto ryhtyy.

Toistan moneen kertaan esitetyn ajatuksen operatiivisen ”nyrkin” käyttämisestä. Hyvin koottu kriisiryhmä kartoittaa ongelmat, hankkii tiedot, kerää julkisen ja yksityisen osaamisen ja esittää sitten maan hallitukselle tilannekuvaa ja ehdottaa toimenpiteitä. Ryhmä siis omistautuisi kokonaan koronan käsittelyyn.

Tämä ajattelu ei ole mitenkään hallitukselta pois, vaan lisää. Operatiiviset toimet etenevät nopeasti ja hallitusti sitten kun hallitus on linjannut saamistaan punnituista vaihtoehdoista.

Tilanteen kehittyminen tuo tullessaan varmasti haasteita, joita emme osaa ennakoida. Hallituksella on valtavasti töitä lainsäädännön ja yleisten määräysten kehittelyssä. Tiiviisti käytännön asioissa työskentelevä ryhmä takaisi, että rattaat pyörivät säädettyyn tahtiin.

Sauli Niinistö”

– Valtioneuvosto: Pääministerin vastaus tasavallan presidentin viestiin 26.3.2020

Tpk

MTK jo huutaa armeijaa hätiin tulevan kauden satoa korjaamaan

MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila kertoi MTV Uutisille, että sato voi jäädä korjaamatta mikäli kausityöntekijöitä ei saada pelloille ja marjametsiin ja penää hallitukselta toimia tähän huoleen. Koronakriisin takia maahan ei pääse niitä ulkomaalaisia kausityöntekijöitä, joita maataloudessa ja marjanpoiminnassa on nykyisin käytetty.

Marttila totesi, että mikäli työvoimaa ei saada kotimaasta on äärimmäisessä hädässä saatava armeija apuun sadonkorjuuseen.

”Kausityöntekijöitä tarvitaan heinä-elokuun huippuvaiheessa noin 16 000 ja muina aikoina vähemmän. Ulkomaisia työntekijöitä pääsee maahan erittäin vähän. On pakko saada työvoimaa kotimaasta.”

Maahanmuuttoviraston raportista viime vuoden osalta käy ilmi, että:

”Vuonna 2019 jätettiin 12 687 ensimmäistä oleskelulupahakemusta työn perusteella (2018: 10 805).

Lähes puolet hakemuksista koski työntekijän oleskelulupaa, johon sisältyy ennen Maahanmuuttoviraston päätöstä TE-toimiston saatavuusharkinta (2019: 6 270, 2018: 5 791). Hakemusmäärä kasvoi lähes kaikissa muissakin työperusteisissa lupatyypeissä, kuten erityisasiantuntijoiden luvissa (2019: 1 791, 2018: 1 536).

Kasvua selittää myös toissa vuonna käyttöön otetut uudet kausityön lupatyypit. Oleskelulupahakemuksia kausityöhön jätettiin yhteensä 2 051 (2018: 1 055). Oleskelulupien lisäksi alle kolmen kuukauden sesonkityöhön tarkoitettuja kausityötodistuksia myönnettiin 9 940 (2018: 6 839).”

ELY-keskus tiedotti viime vuoden lopun tilastoja työttömien työnhakijoiden osalta, että:

”Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli marraskuun lopussa yhteensä 228 600 työtöntä työnhakijaa. Näistä oli silloin nuoria alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita yhteensä 26 600.”

Jo nyt on kantautunut paljon uutisia lomautuksilta ja konkurssin partaalla keikkuvista yrityksistä. Määrät ovat lisäksi suuria.

ELY-keskus tiedotti myös uusista alueellisista työlupalinjauksista, jossa todettiin olevan tarvetta avata enemmän ammattialoja saatavuusharkinnan ulkopuolelle.

”Uudessa työlupalinjauksessa on nyt myös avattu mm. kodinhoitajat, toimisto- ja laitossiivoojat, elintarviketeollisuuden prosessityöntekijät, lastentarhanopettajat ja erityislastentarhanopettajat.”

Näihin työlupalinjauksessa listattuhin ammatteihin maataloustöiden ja marjanpoiminnan lisäksi tarvitaan nyt ilmeisesti akuutisti sitä työvoimaa kotimaasta.

Tässä olisi varmasti ensi alkuun luontevaa TE-toimistojen, ELY-keskusten, kuntien ja yrittäjien koittaa löytää yhdessä hallituksen kanssa ne alueellisesti tarjolla olevat työttömät työnhakijat ja informoida heitä tilanteesta. Ulkomaista työvoimaa ei nyt varmaan tähän hätään tulla saamaan ja Puolustusvoimilla voi tulla vielä muitakin rajavalvontatehtäviä nykyisen Uudenmaan saarron lisäksi.

Monissa muissa maissa on jo esimerkiksi ulkonaliikkumiskiellot käytössä koronaepidemian hidastamisen estämiseksi.

Suomesta puuttuu kriisijohtajuutta – Suojavarusteet edelleen vähissä lääkäreiltä ja hoitajilta

Suomessa on olemassa varmuusvarastoja ja Huoltovarmuuskeskus sitä varten, että kriisin sattuessa hommat hoituvat. Nyt kun sitten olemme niin syvällä suossa kuin vain olla ja saattaa, niin joka mediassa on vähän väliä esillä terveydenhoitohenkilöstön puutteellinen suojavarustus.

Varastot hoitoyksikössä hupenevat hurjaa tahtia lääkäreiden ja hoitajien työskennellessä kovan paineen alla tappavaa virusta vastaan. Tätä hätähuutoa suojavarusteiden loppumisesta on kuunneltu jo monta päivää. Mikä mättää, kun homma ei rullaa?

Huoltovarmuuskeskus on valmiiksi yrittäjien käsissä. Luulisi heidän olevan helppoa organisoida tuotantokenttää pika-pikaa valmistamaan esimerkiksi elintärkeitä suojavarusteita Suomen terveydenhoidon äkisti kasvaneisiin tarpeisiin. Sitä vartenhan meillä on Huoltovarmuuskeskus olemassa, että saadaan asiat turvattua poikkeusoloissa.

Jos tässä kohtaa on rahoituksesta kiinni, niin luulisi tämän olevan hallituksella ykkösprioritettinä hoitaa kuntoon ihan ensimmäisenä. Työttömien ja konkurssiin menevien yritysten tukeminen tulee vasta tämän tyyppisten asioiden jälkeen. Koronaan kuolleet työttömät ja leipänsä menettäneet yrittäjät eivät taloudellisesta tuesta taida sieltä montun pohjalta käsin isommin hyötyä.

Suomessa on hirvittävä kansallinen terveysuhka käsillä, kun koronavirus päästettiin matkustajien mukana maahan.

Tällaiseen ulkoa tulleeseen uhkaan on reagoitu hallituksen taholta todella jälkijättöisesti ja välillä varsin vähättelevästi, vaikka maailmalta on internetin aikakaudella kantautunut in-time tietoa useilta eri epidemia-alueilta sitä mukaa, kun tilanteet ovat muuttuneet.

Kekkosen aikakaudella suhtauduttiin Suomen sisäisiin asioihin ihan eri tavalla.

Kun maassa todettiin esimerkiksi kasvussa ollutta työttömyyttä, julisti silloinen presidenttimme maahan hätätilahallituksen pistämään asioita kuntoon. Näin saatiin talouden rattaat nopeasti taas raiteilleen. Hätätilahallituksen idea perustui siihen, että siinä istui todellisia asiantuntijoita ilman puoluekirjan pullistavaa painolastia takataskussa ja keskittyivät pelkästään kriisin ratkaisemiseen.

Tänään on puitu julkisuudessa kulissipeliä pääministeri Marinin ja presidentti Niinistön välillä. Spekulaatioissa on ollut kriisijohtajuuden varmistaminen maahamme näinä synkkinä aikoina. Tästä kaikesta sai ikäänkuin sen käsityksen, että pääministeri olisi vetänyt herneet nenään ja ottanut asian arvovaltakysymyksenä.

Esiin nousi myös tämän spekulaation tiimellyksessä se, että kun hallituksella on jo se joku koronoatiimi.

Tätä päivää voidaan sitten muistella, jos ja kun Suomessa terveydenhoito romahtaa ja ruumita rupeaa tulemaan useita satoja päivässä puutteellisten suojavarusteiden takia. Niinkuin nyt Italiassa ja Espanjassa esimerkiksi on tilanne tällä hetkellä.

Suuresti ihmetyttää myös Turvallisuuskomitean todellinen rooli tällä hetkellä. Siellä olisi kaikki keskeiset toimijat koordinoimaan asoita. Tilannekuvan nopea muuttuminen luulisi käyvän heiltä helposti selvittää ja viedä eteenpäin. Valtionhallinnon lisäksi Turvallisuuskomitea tekee yhteistyötä myös kuntien, järjestöjen ja aluehallintojen kanssa.

Valtionhallinon alaisuudessa esimerkiksi ovat:

Valtioneuvoston kanslia, Ulkoministeriö, Oikeusministeriö, Sisäministeriö, Puolustusministeriö, Valtiovarainministeriö, Opetus- ja kulttuuriministeriö,
Maa- ja metsätalousministeriö, Liikenne- ja viestintäministeriö, Työ- ja elinkeinoministeriö, Sosiaali- ja terveysministeriö, Ympäristöministeriö, sekä Huoltovarmuuskeskus, Poliisi, Rajavartiolaitos ja Tulli

Turvallisuuskomitean yhteiskunnan turvallisuusstrategiaan kuuluu elintärkeät toiminnot, uhkat, ennakointi ja varautuminen, sekä turvallisuustoimijat.

Uhkakuvissa on monen muun tärkeän asian lisäksi listattuna myös:

”väestön terveyden ja hyvinvoinnin vakavat häiriöt”.

Mikäli Suomen terveydenhoitohenkilöstö ja kaikki muutkin tartuntasuojaa työssään tarvitsevat viranomaistahot eivät syystä tai toisesta saa tarvitsemiaan suojavarusteita sitä mukaa ja heti kun tarvitsevat näin mittavalla määrällä komiteoita, porukkaa ja erilaisia toimijoita, niin johan on ihme.

Toisaalta tämä järisyttävä määrä byrokratiaa ja erilaisia ”poteroita” siellä täällä voikin olla juuri syy siihen, että esimerkiksi näitä suojavarusteita tuntuu olevan niin vaikea saada toimitettua niitä tarvitseville juuri silloin, kun tarvitsevat.

– Tuli jotenkin mieleen jostain kumman syystä suuri valtameriristeilijä myrskyisillä vesillä vailla kurssia ja kipparia.

Huomenta Suomi! – Tasavallan presidentti on hyvin vihainen

Osa kansalaisista käyttäytyvät edelleen hyvin itsekkäästi ja vastuuttomasti kuvitellessaan, että hallituksen ja terveysviranomaisten antamat koronaa koskevat neuvot ja suositukset olisivat turhia ja tuulesta temmattuja.

Italian pahoin runtelemilla epidemia-alueilla kuolema korjaa nyt myös hoitohenkilöstöä liukuhihnalta. Eilen kuoli 10 lääkäriä ja tämäkin on edessä Suomessa mikäli ei ymmärretä tilanteen vakavuutta.

Ilta-Sanomat haastatteli tasavallan presidentti Sauli Niinistöä, jossa presidentti totesi, että:

”Olen yrittänyt vakavasti varoittaa”.

Varoitus on näköjään mennyt koko alkuvuoden enemmän tai vähemmän kuuroille korville. Ihmiset eivät ole ottaneet tosissaan annettuja neuvoja ja ohjeita. Nyt eilen sitten otteet kovenivat ja presidentti sanoi haastattelussa myös, että hallituksen työkalupakista löytyy vielä paljon lisää työkaluja mikäli ihmiset eivät edelleenkään ymmärrä tilanteen vakavuutta.

Hän totesi lisäksi, että tasavallan presidentillä itselläänkin on omassa työkalupakissaan jotain mitä lyödä pöytään tiukan paikan tullen. Armeijan ylipäällikönä on hänellä mahdollisuus määrätä reservissä olevat asevelvolliset valmiuslain puitteissa tarvittaessa heti palvelukseen.

Hallituksen tähän astisiin toimiin taistelussa koronvirusta vastaan presidentti ei ota kantaa. Hän toteaa vain, että ”uudet jyrkemmät rajaustoimet kertovat Suomen siirtävän linjaansa kiistellystä laumaimmuniteetti-ajattelusta torjuntaan.”

Nyt tehdyistä uusista tiukennuksista Uudenmaan eristämisen osalta presidentti toteaa:

”– Sanon vain, että hyvä, että ollaan siirtymässä.”

Varmaan moni jakaa tämän näkemyksen tasavallan presidentin kanssa.

Kiinasta tuli myös kannustavat terveiset Suomelle.

Iltalehden haastattelema kiinalainen Yang Shuo sanoi:”– Pysykää kotona. Kotona pysytteleminen oikeasti auttaa. Lopulta ihmiset tulevat voittamaan tämän taudin.”

Tänään Italiassa oli huono päivä – Eikä loppua näy

Tähän mennessä Italiassa on kuollut koronaan 9134 ihmistä. Vielä helmikuun puolivälissä kuolleita ei ollut yhtään, oli vaan ensimmäisiä tartuntoja. Nyt tartuntoja on testien mukaan jo 86.498.

Tänään Italiassa kuoli 10 lääkäriä koronaan. Koko epidemian aikana, puolessatoista kuukaudessa 51 lääkäriä on Italiassa jo menehtynyt koronaan. Tähän asti terveydenhoitohenkilöstöä tartunnan on saanut 6414 henkilöä.

Tänään Italiassa oli uusi ennätys koronaan menehtyneitä. Heitä oli 919. Uusia tartuntatapauksia oli tänään myös jo järkyttävän paljon; 5909 henkilöä.

Tänään Suomessa Uusmaalaisten matkustamista Suomen sisällä päätettiin hallituksen toimesta rajoittaa, koska Suomessa on tällä hetkellä testein todettua n. 1000 tartuntaa, joista enin osa on Uudenmaan aluella. Vasta tänään Suomessa ruvettiin ohjaamaan lentokentillä ihmisiä karanteeniin viranomaistoimin. Vasta tänään siis.

Kiina asetti kaikki ulkomailta maahan saapuneet pakkokaranteeniin poikkeuksetta jo useita viikkoja sitten, kun olivat saaneet tehokkaalla testaamisella ja karanteenein Wuhanin alueella taudin etenemisen pysäytettyä. Kiinaan otti tiukat toimet käyttöön, koska lentomatkustajien mukana rupesi tulemaan ulkomailta muualle Kiinaan uusia koronavirustartuntoja Hubein maakunnan ulkopuolelle. Kiinassa tauti on jo lähes selätetty tiukkojen toimien ansiosta.

Suomeen annettiin hiihtolomaviikoilla tuhansien ihmisten palata Euroopan laskettelurinteiltä epidemia-alueilta ilman mitään kontrollia. Nyt tästä on näkyvissä se kasvussa oleva tartuntojen määrä Suomessa. Kuinka laajalle nämä matkustajat ovat ennättäneet levittää koronaepideniaa Suomessa ei tiedä kukaan. Se selviää lähiviikkoina. Hallituksen tämän päiväisten toimien todelliset vaikutukset selviävät vasta viikojen jälkeen. Käykö Suomen kansalle niinkuin italialaisille kävi? Menneiden viikkojen politikoinnilla ja viivyttelyllä voi olla vielä kova hintalappu.

Poikkeusoloissa vastuun tästä kantaa hallitus. Sitä vartenhan ne poikkeusolot virallisesti todettiin, että saivat mandaatin olla keskitetysti johtamassa päätöksentekoa.

Helsingin poliisilaitos valmistautuu valvomaan yhdessä muiden poliisilaitosten kanssa liikkumisrajoituksen noudattamista Uudenmaan rajalla

Helsingin poliisilaitos valmistautuu valvomaan yhdessä Itä-Uudenmaan, Länsi-Uudenmaan, Lounais-Suomen, Hämeen ja Kaakkois-Suomen poliisilaitosten kanssa hallituksen asettaman liikkumisrajoituksen noudattamista Uudenmaan raja-alueen pääväylillä ja suuremmilla teillä. Liikkumisrajoituksen tarkoituksena on hillitä koronaviruksen leviämistä Uudeltamaalta muualle Suomeen.

Liikkumisrajoitukset koskevat lähtökohtaisesti kaikkia, joilla ei ole erikseen perusteltua syytä liikkua Uudeltamaalta muualle Suomeen tai muualta Suomesta Uudellemaalle.

– Poliisi toivoo, että jokainen kansalainen kantaisi vastuunsa tilanteesta, eikä kuormittaisi poliisin suorittamaa rajavalvontaa turhaan. Poliisi valvoo liikkumista teille asetettujen sulkujen sekä ympärivuorokautisten tarkastuspisteiden avulla, kertoo poliisipäällikkö Lasse Aapio Helsingin poliisilaitokselta.

– Pyrimme saamaan välttämättömän liikenteen kulkemaan liikkumisrajoituksen aikana mahdollisimman sujuvasti. Jokaisen Uudenmaan rajan ylittävän tulee siis valmistautua esittämään tarkastuspisteellä riittävä suullinen tai kirjallinen peruste tai syy liikkumiselleen. Poliisi tekee välttämättömyysarvion tapauskohtaisesti.

Toiminnan sujuvoittamiseksi tarkastuspisteellä poliisi suosittaa, että rajan ylittävällä henkilöllä olisi mukanaan henkilöllisyystodistus tai muu vastaava asiakirja henkilöllisyyden varmentamiseksi. Rajan ylittävän henkilön tulee myös esittää nimensä, kotipaikkakuntansa, matkansa määränpää sekä matkansa syy. Hän voi myös kirjoittaa tiedot ylös ja esittää ne kirjallisena viranomaiselle tarkastuspisteellä. Poliisi ei etukäteen myönnä liikkumisen mahdollistamiseksi kirjallista lupa-asiakirjaa.

Poliisi alkaa valvoa liikkumista Uudenmaan raja-alueen tarkastuspisteillä viipymättä, kun hallituksen päätös liikkumisrajoituksista astuu voimaan.

Aiempi tiedote:

Poliisihallituksen tiedote liikkumisrajoituksista 26.3.2020

Bahrainissa kokeiltu onnistuneesti malarialääkettä Covid19-taudin hoidossa

Bahrain on ensimmäisten maiden joukossa kokeilemassa malariaa vastaan käytettyä hydroxychloroquinia koronan hoitamisessa.

Tohtori Shaikh Mohamed on kertonut asiasta BNA:lle (Bahrain News Agency). Hän kertoi, että malarialääkettä on onnistuneesti kokeiltu koronan hoitamisessa ja, että kyseistä lääkehoitoa on Bahrainissa on toteutettu linjassa Kiinassa ja Etelä-Koreassa toteutettujen hoitojen kanssa. Bahrainissa kyseistä malarialääkettä, hydroxychloroquinia annettiin ensimmäisen kerran 26.2.2020 ja tulokset vaikuttavat lupaavilta koronan hoidossa.

Hydroxychloroquinia on perinteisesti käytetty mm. malariaan ja nivelreumaan.

Myös Belgiassa on kokeiltu hydroxychloroquinia vakavasti sairaiden koronapotilaiden hoitoon. Tulokset vaikuttavat lupaavilta ja lääkettä käytetään säästeliäästi kaikkein vaikeampiin tapauksiin lääkevarastojen riittävyyden takaamiseksi.

Plaquenil-niminen malarialääkeettä tutkitaan nyt kliinisesti sekä Ranskassa, että Yhdysvalloissa. Tulokset Plaquenilin käytöstä Covid19-taudin hoitamisessa vaikuttavat lupaavilta.

TheStar
The Brussels Times