Viimeisimmät tiedot Afganistanin sisäisestä humanitäärisestä tilanteesta

Maahanmuuttoviraston viimeisimmän tilannekatsauksen (12/2019) mukaan on turvallisuustilanne Afganistanissa edelleen epävakaa. Huono turvallisuustilanne on myös todettu Maahanmuuttoviraston tilannekatsauksessa merkittävimmäksi afganistanilaisten elämään vaikuttavaksi tekijäksi.

Lyhykäisyydessään tilanne on viime vuoden turvallisuustilanteen osalta se, että valtiolliset turvallisuusjoukot taistelevat edelleen siellä täällä kapinallisia vastaan siviilien jäädessä puristuksiin. Terroristijärjestö ISKP on edelleen myös uhkana, vaikka onkin menettänyt jalansijaa maassa. Maassa on pitkään jatkuneiden taistelujen lisäksi sisäisessä maanpaossa ihmisiä myös vuonna 2018 sattuneesta kuivuudesta ja myöhemmin sattuneista tulvista johtuen. Monesta asiasta on siksi paikoin pulaa, myös ruoasta. Avun perille toimittamista on hankaloittanut kapinallisten tekemät iskut avustusjärjestöjä vastaan.

Poliittinen tilanne rauhanneuvottelujen osalta todetaan vähintäänkin haastavaksi.

Maatietopalvelun tekemällä tiedonhankintamatkalla selvisi, että Taliban ei ole mikään helppo neuvotteluosapuoli tulevissa rauhanneuvotteluissa. Etenkin naiset ovat tästä huolissaan, koska heidän elämänsä saattaa muuttua hankalammaksi mikäli sopuun ei päästä. Vaarassa on naisten nyt saavutettujen oikeuksien väheneminen mikäli Taleban pääsisi uudestaan johtavaan asemaan Afganistanissa. Talebanin hallitessa maassa, julisti se hallitsemansa alueet islamilaiseksi emiraatiksi, jota johdettiin uskonnollisesti ja autoritaarisesti. Tämä lienee edelleen sen tavoite. Naisia ei tähän mennessä ole ylipäätään otettu mukaan yhteisiin neuvottelupöytiin.

Valtiollisten turvallisuusjoukkojen hallitsemilla alueilla elää suurin piirtein puolet väestöstä. Noin neljäkymmentä prosenttia ihmisistä elää jonkin asteisten taistelujen keskellä ja kymmenisen prosenttia elää Talibanin hallinnon alaisuudessa.

Monenlaiset turvallisuusvälinohtaukset ovat edelleen ollet korkealla viime vuonna, mutta alueellinen vaihtelu on myös ollut suurta. Sotilaallisten iskujen lisäksi, joilla on pyritty kukistamaan kapinallsten vastarintaa, on esiintynyt myös itsemurha- ja pommi-iskuja, sekä siviiliväestön vainoamista etenkin maassa olevien terrorististen ryhmien taholta. Myös poliittista väkivaltaa ja protesteja on esiintynyt.

Afganistanissa on noin 50 eri kapinallisryhmää, jotka taistelevat myös keskenään ja näiden joukossa on myös niitä terroristiryhmiä. Lisäksi tämä keskenään nahisteleva porukka yhdistää tavan mukaan voimiaan taistelussa hallituksen ja sitä tukevia kansainvälisiä joukkoja vastaan.

Epävakaa turvallisuustilanne kummittelee jatkuvasti afgaanien arjessa, koska väkivallan sattumanvaraisuus tekee kaikista potentiaalisia uhreja.

Yleinen asenne lukisien afgaanstanilaisten mielissä on, että ihan sama kuka maata johtaa kunhan vaan saisivat elää turvallista arkea.

Lapset ovat joutuneet huomattavassa määrin uhreiksi taistelujen keskellä. Lisäksi miinat ovat aiheuttaneet paljon vammautumisia etenkin lapsille ja myös ilmaiskuja on kohdistunut lapsiin. Vuosikymmeniä jatkuneet väkivaltaisuudet ja myös erinäiset luonnonkatastrofit siihen päälle ovat aiheuttanut ihmisille paljon sekä henkisiä, että fyysisiä ongelmia.

Valonpilkahduksiakin löytyy, kun tyttöjen ja naisten olot ovat kohentuneet 2000-luvulla. Koulutus on lisääntynyt ja naisten on ollut mahdollista päästä työhön kodin ulkopuolelle. Talibanin hallinnoimilla alueilla tilanne on kuitenkin ollut toinen järjestön kieltäessään useilla alueilla tytöiltä kouunkäynnin kuudennen luokan jälkeen.

Paluumuutto takaisin kotimaahan on jatkunut vuoden 2019 aikana naapurimaista mm. Pakistanista, mutta etenkin Iranista maan huonon taloustilanteen johdosta.

Ihmisoikeustilanne Afganistanissa ei edelleenkään ole kovin hääppöinen.

Valtiolliset turvallisuusjoukot käyttävät laittomia voimakeinoja, henkilöitä katoaa ties minne ja kidutukset ovat myös osa arkea. Lisänä tähän on ne mielivaltaiset pidätykset ja vangitsemiset, sekä sananvapauden rajoittaminen ja toimittajiin kohdistuva väkivalta.

Hallinto on korruptoitunutta. Naisten oikeuksiin ei näy kuuluvan, että heihin kohdistuneet rikokset olisivat rangaistavaa. Naisten on haastavaa saadaa viranomaisilta suojelua syvään juurtuneen rankaisemattomuuden kulttuurista johtuen. Viranomaiset suostuvat harvemmin tutkimaan naisiin kohdistuneita rikoksia. Passittavat usein naiset vain takaisin kotiin perheidensä luokse.

Turvallisuusjoukkojen parissa esiintyy lapsiin kohdistuvaa seksuaalista hyväksikäyttä, sekä väkivallan harjoittamista seksuaalivähemmistöjä kohtaan. Afganistanissa kohdistuu ylipäätään huomattavan paljon erilaisia rikoksis etenkin lapsiin. Jopa valtiolliset joukot ovat edelleen värvänneet poikia lapsisotilaksi joukkoihinsa, etenkin poliisivoimiin tai palvelijoiksi. Näissä turvallisuusjoukoissa esiintyy myös edelleen lasten seksuaalista hyväksikäyttöä, jossa vaikutusvaltaiset komentajat ottavat lapsia niin sanotun bacha bazin eli ”tanssipojan” asemaan.

Vuonna 2018 voimaan tullut rikoslaki kieltää nykyisin kyseisen perinteen, mutta toistaiseksi ei ole vielä löytynyt yhtään tähän syyllistynyttä tuomittavaksi.

Afganistanin kansallinen turvallisuuspalvelu NDS on nykyisin jo paremmin tilanteen tasalla, mutta paljon on vielä petrattavaa. Maassa vallitseva laaja-alainen korruptio eikä lainvalvontaviranomaisten ja oikeuslaitoksen heikko toimintakyky ei vielä kyennyt tarjoamaan kansalaisille riittävää mahdollisuutta saada tarvittaessa oikeussuojaa.

Afganistanin keskushallintoa vastustavien kapinalliten ja Talibanin hyökkäykset aiheuttavat suurimman osan siviiliuhreista.

He kohdistavat iskuja etenkin vastustajinaan pitämiään ryhmiä vastaan. Siviilit joutuvat usein taistelujen keskelle ja väkivallan kohteiksi. Taliban soveltaa myös edelleen aika paljon omia tiukkoja käyttäytmyissäntöjään hallitsemillaan alueilla, rajoittaen etenkin länsimaisina pitämiään asioita ja velvoittaa ihmisiä mm. osallistumaan rukoushetkiin yhdessä. Naisten liikkumista pyritään erityisesti myös rajoittamaan. Koska Talibanin nykyhallinto on riippuvainen paikallisten tuesta on höllennyksiä sääntöihin ollut kuitenkin pakko myöntää.

Myös kapinalliset ovat värvänneet riveihinsä lapsisotilaita Talibanin asettamista tavan kieltävistä säännöistä huolimatta. Lisäksi toisinajattelijoita on vainottu.

Taliban on myös edelleen kohdistanut iskuja mediaa vastaan ja jatkanut medioiden julkista uhkailua.

Tämä oli siis Maahanmuuttoviraston saamiin tietoihin perustutnutta tilannekuvaa Afganistanin turvallisuustilanteesta vuoden 2019 osalta. Toivottavasti kuluva vuosi afganistanilaisilla etenisi rauhanprosessin merkeissä kohti parempaa.

Toivonpilkahduksta afganistanilaisille – Rauhanneuvottelut etenevät viimein

Yhdysvaltojen ja Talibanin on tänään tarkoitus allekirjoittaa keskinäinen rauhansopimus, jonka jälkeen Afganistanin virallinen hallitus, kaikki muut epäviralliset poliittiset toimijat ja Taleban pääsisivät viimeinkin aloittamaan keskenään rauhanneuvottelut neljänkymmenen vuoden sotimisen jälkeen.

Yhdysvallat on asettanut ehdoksi Talebanille, että heidän ei enää tule sallia erilaisille sotaisille toimijoille Afganistanin maa-alueita käytettäväksi tukikohtana sotilaallisissa selkkauksissa ympäri maailman. Jos Taliban pitää kiinni omasta puolestaan tästä Yhdysvaltojen vaatimuksesta, tulee Yhdysvallat puolestaan suostumaan Talebanin vaatimuksiin vetää joukkonsa viimeinkin kokonaan pois Afganistanistanista. Talebanin tulee myös lopettaa mahdollinen yhteistyö maassa operoivien terroristien kuten Al Qaedan ja IS-terroristien ISKP:n kanssa.

Sopimus on määrä allekirjoittaa tänään Quatarissa, Dohassa.

Quatar on onnistuneesti isännöinyt rauhanneuvotteluja tähän saakka ja tämä on ensimmäinen merkittävä askel kohti rauhaa Afganistanin kansalle. Seuraava askel on saada keskenään toraiset Afganistanin sisällä olevat eri poliittiset toimijat ja heimojen edustajat yhteisen pöydän ääreen. Edessä on vielä pitkä ja kivinen tie kohti pysyvää rauhaa. Onnistumisen edessä on myös kansainvälisen yhteisön oma poliittinen peli rauhanneuvottelujen ympärillä. Niin moni haluaisi päästä loistamaan tässä korkean profiilin projektissa, eikä aidon yhteistyön päälle välttämättä ymmärretä Afganistanin parempaa tulevaisuutta silmällä pitäen. Monet silmää tekevät poliittiset pyrkyrit afgaanien itsensä lisäksi voivat siis edelleen onnistua tyrimään kaiken tähän asti saavutetun, mikäli ei osata yhteistyön tekemisen aakkosia.

Taustalla voi päästä vaikuttamaan myös se, että Afganistanissa on huomattavat luonnonvarat lojuneet hyödyntämättä pitkästä sotimisesta johtuen. Moni taho varmaan odottaa kieli pitkällä mahdollisuutta tehdä itsensä tykö jonkun tämän hetkisen poliittisen osapuolen kanssa Afganistanissa solmiakseen jo alustavat hyvät aiesopimukset tulevaisuutta silmällä pitäen.

Afganistan on eri heimoista koostuva monikulttuurinen valtio, joka on melko paimentolaisvoittoista elinkeinojen osalta. Maassa on 40 vuotta kestänneen sotimisen johdosta paljon köyhyyttä, infra ja sosiaaliset palvelut rapautuneet, sekä länsimainen käsitys demokratiasta aika surkeassa jamassa. Eri etniset ryhmittymät ja heimot ovat kulttuurillisesti tottuneet nahistelemaan vallasta ja varalllisuudesta jo perinteeksi asti mikä on myös viime syksynä käydyissä presidentinvaaleista nähtävässä, samoin kuin koko tähän astisesta käydystä rauhanprosessista.

Oman lisänsä tähän asetelmaan on tuonut alueen satumaiset mineraalilöydökset ja öljy- sekä maakaasuvarannot, jotka Yhdysvaltojen armeija löysivät alueelta jo vuonna 2010.

Maan uumenissa olemassa olevien luonnonvarojen avulla Afganistan pääsisi helposti jaloilleen kunhan vaan saataisiin sopu aikaiseksi maahan. Nyt on vielä liian moni asia auki ja selvittämättä aina maan virallisen hallituksen halukkuudesta tai sen puuttumisesta ruveta seuraavana rauhanneuvottelujen osapuolena puimaan yhteisiä asioita Talebanin kanssa. Talebanilla on kuitenkin myös vahva kannatus maassa. Olihan se vallassa suurimmassa osassa maata vuosina 1996 – 2001. Tämän jälkeen Yhdysvaltojen ilmapommitukset yhdessä Pohjoisen liitton kanssa syrjäyttivät sen vallasta. Ja nyt samaisen porukan kanssa pitäisi sitten kyetä hieromaan sopua maassa.

Toivomme rauhanprosessin onnistuvan ja, että koko Afganistanin kansa yhdessä viimein saisi mahdollisuuden elää rauhassa ja turvassa.

The New York Times

Al Jazeera

Wikipedia

Lisää elätettäviä Suomeen?

Onko todellakin tarkoitus tuoda eduskunnan päätettäväksi sisäministeri Maria Ohisalon julkisuudessa esillä ollut ajatus siitä, että Suomeen tuotaisiin Kreikasta yksin Eurooppaan lähteneitä lapsia? (Näköjään oli.)
Kysymys on syytä esittää, koska kaikista Eurooppaan ns. yksin tulleista lapsista tiedetään jo, että huomattava osa on valehdellut ikänsä ja ovat itseasiassa aikuisia.

Mieleen juolahtaakin, että onko tässä tarkoitus ratsastaa Al Holin leirin orpolasten saamalla näkyvyydellä ja siitä heränneillä sympatioilla? Puhutaan julkisuudessa lapsista ja jossain vilahti jopa väärinkäsitys, että kyse olisi orvoista. Saahan siitä helposti taas jonkun osan väestöä retkahtamaan tähän.
Kreikan pakolaisleireillä olevia ja sinne yksin tulleita lapsiksi väitettyjä henkilöitä ei todellakaan voi rinnastaa Suomeen tuotuun kahteen pikkuiseen orpolapseen. Ei sen enempää olosuhteiden kuin haavoittuvuudenkaan osalta.

Suomeen Al Holin vankileiriltä tuoduilla orpolapsilla ei ollut vaihtoehtoja. Heidät joko vietiin vanhempien toimesta sota-alueelle tai syntyivät siellä. Kreikassa olevien lapsina pidettyjen henkilöiden kohdalla voi tilanne olla tyystin erilainen. Ensinnäkin, jos leirillä olisi ihan pieniä lapsia yksin, niin noinkohan Kreikka valtiona itse ilkeisi jättää näitä aidosti erittäin haavoittuvassa asemassa olevia pikkuisia yksin leirille oman onnensa nojaan?

Toisekseen koko pakolaisleirin synty on seurausta ihmissalakuljetuksesta Euroopan mantereelle. Lähtijöitä kohti Eurooppaa ovat olleet niitä henkilöitä, joilla on ollut varaa maksaa salakuljettajille. Matkaan on usein lähdetty kohti Eurooppaa monasti täysin tietoisina siitä, että se voi tyssätä Välimeren pohjalle. Matkaa on lisäksi saatettu suunnitella jopa muutaman vuoden, kun kuvitelmat paremmasta elintasosta Euroopassa ovat houkuttaneet lähtemään turvapaikanhakijaksi. Tätä kuoleman uhmaamista ovat jotkut matkaan lähteneet myös perusteltu sillä, että pääsisivät kohentamaan omaa ja mahdollisesti perheen/suvun taloudellista asemaa.

Koko muu maailma tietää, että Euroopassa on ajan saatossa luotu yhteisistä verovaroista sen omille kansalaisille sosiaalietuuksien järjestelmiä, joilla taataan kansalle kuuluvia perusoikeuksia. Tätä mainostetaan ahkerasti internetin välityksellä. Nyt tätä sosiaalietuuksien järjestelmää on syystä tai toisesta haluttu Eurooppalaisten liittovaltiomielisten poliitikkojen toimesta markkinoida jo useamman vuoden ajan kolmansien maiden ihmiselle universaalina oikeutena, joka koskisi myös heitä.

Nämä liittovaltiomieliset poliitikot ovat toisin sanoen valmiita maksattamaan omien maiden työssäkäyvillä kansalaisilla koko muun maailman onnenonkijoiden ja huono-osaisten elättämisen näyttääkseen hyve-ihmisiltä julkisuudessa. Tätä touhua on yritetty jo pitkään perustella monenlaisiin kansainvälisiin sopimuksiin vedoten. Niillä on yhtä vähän juridista painoarvoa kuin vessapaperilla. Poliittista painoarvoa niillä on senkin edestä. Käräjillä ei edelleenkään tuomita lukemalla perustelut kansainvälisistä sopimuksista. Kyllä siellä edelleenkin on käytössä lakikirjat.

Esimerkki kansainvälisten sopimusten todellisesta ”velvoittavuudesta” on se, kun Dublin-sopimusta ei kukaan valtionjohtaja edes yrittänyt noudattaa vuonna 2015 ja siitä eteenpäin. Kansainväliset sopimukset kun kuuluvat valtion johdolle pitää kiinni sovituista asioista tai olla pitämättä. Kun taas lakien valvominen ja noudattaminen kuuluu viranomaisille. Eikä siinä ole vaihtoehtona noudattamatta jättäminen.

Tästä syystä on sangen erikoista, että hintalappua veronmaksajille yritetään edelleen kasvattaa tällä ns. solidaarisuusajattelulla koskien nyt esim. näitä Kreikaan laittomasti livahtaneita turvapaikanhakijoita. Kreikkalaiset laiminlöivät ihan itse omien ulkorajojensa valvonnan muiden Etelä-Eurooppalaisten maiden tavoin. Antoivat ihmissalakuljetuksen rehottaa ja päästä kasvamaan suureksi ongelmaksi, joka nyt on levinnyt vahvasti jo esimerkiksi Libyan puolelle kauttakulkumaana aiheuttaen ongelmia myös Libyalle.

Suomessakin ollaan kovasti sepukloitu julkisuudessa sillä, että kun Suomikin on ulkorajavaltio ja, että Suomelle voisi käydä niinkuin Kreikalle. Ei voisi! Suomi todellakin on ulkorajavaltio, mutta Suomen ja Venäjän välillä ei ole mitään suurta vesialuetta, johon Suomen rajalle salakuljetettavat henkilöit voisivat hukkua tai vedota merihädän nimissä maihin pääsyä. Lisäksi molemmin puolin rajaa on toiminnassa oleva raja-valvonta, eikä Venäjällä ole suurimuotoisia pakolaisleirejä maillansa niinkuin nyt esimerkiksi Kreikassa on.

Suomessa on lisäksi perinteisesti suhtauduttu rajavalvontaan asianmukaisesti. Etelässä-Euroopassa moni valtio on jo vuosikaudet hyötynyt pienimuotoisesta laittomasta maahantulosta halpatyövoiman muodossa. Siksi siihen ei ole satsattu samalla tavalla ja kun valmius oli tätä luokkaa vuonna 2015, niin kävi niinkuin kävi. Rajavartiolaitos kertoi julkisuudessa hiljattain, että Venäjän vastaista rajaa valvotaan tarkkaan. Resurssit riittävään rajavartioiden määrään  ovat kuitenkin niukat ja mikäli varoja ei myönnetä lisää, jää itäraja siinä tapauksessa vähemmälle vartioinnille. Siinä tapauksessa voikin ruveta tulemaan ongelmia, koska paine laittomalle maahantuolle on kova.

Se kaikkein keskeisin kysymys on edelleen se, että kuka maksaa kaiken? Suomi on perustuslain mukaan edelleen itsenäinen valtio. Ainakin siellä lukee niin. Jäsenyys Euroopan Unionissa ei ole tätä muuksi muuttanut. Ainakaan vielä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että oman kansan etu ja hyvinvointi menee kaiken muun edelle. Hälyyttävää tässä on se, että kasvava joukko suomalaisia kokee asian toisin. Ollaan siis sitä mieltä, että Suomi ei enää ole itsenäinen kansanvaltainen valtio. Tämän asian on hiljattain nostanut eduskunnassa esiin myös kansanedustaja Ville Tavio.

Mielikuva jostain ei synny tyhjästä. Onko niin, että liittovaltiomieliset poliitikot johtavat Suomea arvovalinnoilla ja poliittisilla linjauksilla, jotka eivät tue itsenäisen valtion ja maan oman kansan hyvinvointia ja kehitystä?

Kun lisäksi saa lukea lähes päivittäin kuntien huonosta talouden tilasta ja ties miten monesta muusta rahareistä, rajavartiolaitos yksi näiden monien tarvitsevien tahojen joukossa, pyysimme 14.2.2020 sähköpostilla sisäministeri Maria Ohisaloa kertomaan millä tavalla hän aikoo perustella Suomen kansalle ideaansa ehdottaa hallitukselle Suomeen tuotavaksi lisää elätettäviä työssä käyvän väestön piikkiin. Mahdollisuus asian kommentointiin annettiin myös muille ministereille.

Odotimme vastausta sen tavan mukaiset 2 viikkoa saamatta mitään kommenttia erillisistä tiedusteluista huolimatta.

 

 

Wuhanin karanteenit

Mitä olisi saattanut tapahtua maailmalla, jos Kiina ei olisi laittanut karanteeneja pystyyn korona viruksen leviämisen estämiseksi hetkeä ennen heidän uudenvuoden juhlaa ja lomien alkamista?

Loma-aikana sadat miljoonat kiinalaiset matkustelevat paitsi maan sisällä myös ulkomailla. Entäpä jos Kiina olisi empinyt ja jahkaillut asialla ja koittanut olla ikäänkuin hissun kissun asiasta niin kuin sars-epidemian aikana? Kuinkakohan monta hotspottia olisi maailmalla tällä hetkellä Italian ja Iranin lisäksi?


EU:n jäsenvaltiossa on ratkaisuhakuisuus koronan osalta ollut hiukka hakusessa.

Ollaan oltu ihan hissun kissun. Ainakin Suomessa ollaan oltu. Ruotsissa ollaan lähdetty näköjään karkean vähättelyn linjalle. Siellä kansanterveysviranomaiset väittävät Ruotsin valmiuden olevan erinomainen mikäli korona virus rantautuu sinne. Ylilääkäri ja entinen tartuntojen torjuntaa hoitava lääkäri Staffan Sylvan  Upsalan läänistä sanoo Ruotsin hallituksen levittävän disinformaatiota (kansankielellä sana lienee ”lööperiä”) maan valmiudesta selviytyä mahdollisesta korona epidemiasta. Lisäksi kansainvälinen tutkijatoimikunta on kritisoinut WHO:n työtä tartunnan leviämisen estämiseksi väittäen WHO:n vähättelevän kuinka tarttuva korona virus todellisuudessa on.

Kurkataampas hieman mitä WHO kertoo.

Nopea vilkaisu WHO:n omien sivujen tilanneraporttiin paljastaa viimeisimpiin kuuluvat päivityksen 24.2.2020 kertovan suuresta huolesta, että ihmiset kokevat leimautumista, ohjeita leimautumisen hoitamiseen sekä muita yleisiä ohjeita ja tilastoja.

Tuohon ei parane ottaa mitään kantaa, mutta tuosta leimautumisohjeesta saa lähinnä sen käsityksen, että WHO on huolissaan jonkun kansanryhmän loukkaamisesta jollain leimasimella. Tälläkö sitten estetään mahdollinen pandemian, vai..?,

Onneksi Helsingin Sanomat oli valppaana selvittänyt tämän mysteerin lukijoilleen. ”Milanossa ihmiset pelkäävät tulla leimatuiksi korona viruksen kantajaksi, eivät tahdo millään suostua kuvattaviksi.”

WHO:n näkemyksiä viruksen leviämisen osalta onneksi löytyy, joista yksinkertaisempikin lukija saa tolkkua. Jännä vaan, että löytyy ihan muualta kuin heidän omilta sivuiltaan.

Terveyshätätilanneohjelmien toimitusjohtaja Mike Ryan WHO:sta totesi tiedotustilaisuudessa 24.2.2020, että koronassakin on kyse tavallisen kausi-influenssan kaltaisesta epidemiasta, joka usein esiintyy pandemian muodossa.

Covid 19 viruksen kohdalla on kuitenkin vielä avoimia kysymyksiä, koska esim. tarttumismekanismia ei vielä tunneta. Hän toteaa, että nyt on aika valmistautua ennakoivasti, koska todellinen pandemia on erittäin todennäköinen.

Se tarkoittaa, että virus karkaa viranomaisten kontrollista, kun sitä nyt vielä toistaiseksi saatetaan saada rajattua tartuntojen alkulähteille ja reiteille. Pandemian julistaminen maailmanlaajuisesti on vielä toistaiseksi hätiköityä hänen mielestä ja kehottaa keskittymään niihin toimiin, joita tällä hetkellä voi tehdä taudin leviämisen estämiseksi.

Herää muuten kysymys, että mitähän tuo WHO:n ”pandemian julistaminen” todellisuudessa oikein tarkoittaa? Hehän voivat lähinnä antaa erilaisia yleisiä ohjeita erinäisten julkilausumien muodossa.

Ryan toteaa myös, että kaikki maat ovat haavoittuvaisia korona viruksen edessä, koska kaikissa maissa on esim. vanhuksia ja sairaita joille korona voi olla kohtalokas. Erityisesti hän nostaa esiin kehittyneet maat riskikohteina, koska siellä hoitokapasiteetti on jo lähes 100%:sesti käytössä koko aika. Hän toteaa, että Euroopassa ei juurikaan tyhjiä sairaalapetejä nähdä ja, että tämä voi asettaa terveydenhoidon kovien paineiden alle. Joka vuotinen kausi-influenssaa on jo ollut osoituksena tästä ja korona tähän päälle tulee tuomaan tähän omat lisähaasteensa.

Vuotuiseen kausi-influenssaan sairastuu maailmanlaajuisesti arviolta 3-5 miljoona ihmistä, joista menehtyy hengitystiesairauksiin n. 290.000-650.000 ihmistä. Sairaalahoitoa tarvitsevat ja menehtyneet ovat lähinnä riskiryhmissä olevia ihmisiä.

Tähän vuotuiseen influenssaepidemian on hallitus- ja kuntatasolla budjetoitu ne tarvittavat resurssit terveysmenoihin. Tai ainakin olisi pitänyt toimia näin. Nyt vaan on julkisen keskustelun viime aikaisen sisällön perusteella jäänyt hiukka hutera käsitys tämän toteutumisen osalta. Joka puolella kun tuntuu tulevan sitä samaa viestiä, että rahat on loppu.

Italiassa tällä hetkellä leviävä korona virus on jo saanut ihmisiä paniikkiin.

Terveyshenkilöitä lakosi ensimmäisten joukossa viruksen voimasta ja tilanne on ollut sekavaa. Ihmiset pelkäävät ja silloin tehdään yleensä myös virheitä. Selvä ylikuormitus hoitohenkilöstölle johtaa helposti hoidon laadun heikkenemiseen myös muiden sairastuneiden osalta. Lisäksi, jos koronaan sairastuneita yhtäkkiä on hetkellisesti yli petipaikkojen ja hoitavien henkilöiden, niin miten tehohoitoa tarvitsevien potilaiden esimerkiksi käy?

Vaikka koronaan on tällä hetkellä sairastunut maailmanlaajuisesti vaan reilut 80.000, joista menehtyneitä on n. 3000 ihmistä, niin sitä ei sovi vähätellä. Ylikuormittunut terveydenhoitojärjestelmä on haaste johon ei ole Suomessa sen enempää kuin Ruotsissa tai muualla Euroopassa tarjolla mitään ratkaisua mikäli näin pääsee käymään. Sellaista ei yksinkertaisesti ole olemassa, koska virus etenee niin nopeasti silloin kun se pääsee karkuteille niinkuin nyt on tapahtunut Italiassa.

Keskisuomalainen uutisoi hiljattain, että:
”EU:n Kriisinhallintakomissaari Janez Lenarcic sanoneen, että päätökset mahdollisten sisärajatarkastusten aloittamisesta kuuluvat jäsenmaille.”

Kiina ei ole ainoa maa, joka tällä hetkellä pitää kansalaisiaan karanteenissa taudin leviämisen estämiseksi.

Kiina on kuitenkin tällä hetkellä se maa, joka taloudellisesti on ottanut eniten takkiin niistä karanteeneistaan. Kaikella on aina hintansa ja niinkuin alussa todettiin, olisi myös Kiinan johto voinut kuulua niihin valtiojohtajiin, jotka empivät empmistään vapaan liikkuvuuden nimissä.

Hallitus on luvannut antaa huomenna tiedotteen koskien koronaa Suomessa.

Maamme ministereiden kantaa ja ohjeistusta koronan osalta mahdollisen epidemian päästessä valloilleen myös Suomessa ei siis tarvitse enää pitkään odotella.

Muutaman yksittäistapauksen johdosta ei kannata turhaan panikoida tai menettää yöuniaan. Eiköhän Suomen terveysviranomaiset selviä niistä kuitenkin ihan heittämällä.

Matkustusrajoituksia pandemian estämiseksi

Muutamat maat ovat jo havahtuneet ottamaan vastuuta epidemian leviämisen hillitsemiseksi. Tilannekuvat muuttuvat yllättävän nopeasti ja viruksen tarttuminen ja leviäminen on poikkeuksellisen nopeaa ja myös haastavaa terveysviranomaisille pysyä kärryillä. Eri maiden johtajista nyt puhumattakaan.

Tilannekuvaa maailmalta:

Kreikka

Kreikka keskeyttää nuorisotoimintaan liittyvät koulumatkat Italiaan ja on ryhtynyt järjestelyihin Italiassa olevien opiskelijoiden kotiuttamiseksi.

Ranska

Ranskassa Marin Le Pen (RN) on syyttänyt Ranskan hallitusta liian lepsusta suhtautumisesta korona viruksen leviämisen ennaltaestämiseksi. Hänen mukaan Ranskassa ei ole noudatettu matkustajaliikenteen keskeyttämistä Kiinasta varotoimenpiteenä ranskalaisten suojaksi. Nyt kun Italian tilanne näyttää tällä hetkellä jokseenkin hallitsemattomalta on Le Pen sanonut, että rajatarkastukset tulisi palauttaa maiden välille epidemian leviämisen estämiseksi Italiasta Ranskan puolelle Pohjois-Italiasta.

Maiden välinen rajaliikenne on varsin vilkasta ja Lomabardian alue Pohjois-Italiassa on melko rajan  tuntumassa. Ranskan puolella rajaa on jo joukko huolestuneita kansanedustajia vedonnut pääministeriin valvontatoimenpiteiden ja terveyssuunnitelman laatimiseksi, jotta eri viranomaiset kykenisivät toimimaan hallitusti rajan tuntumassa taudin leviämisen estämiseksi Italiasta Ranskan puolelle.

Iran

Tilanne Iranissa näyttää huonolta. Korona virus tuntuu leviävän edelleen vauhdilla. Nyt on uusi tartuntatapaus vahvistettu myös Omanissa linkkinä Iran. Tästä syystä kaikki ympärillä olevat valtiot sulkevat rajojaan Iraniin. Tämä eristää Irania muusta maailmasta vielä lisää nykyisten diplomaattiseen ja taloudellisten eristämistoimien lisäksi, joita Yhdysvallat on asettanut Irania vastaan.

Iranin viranomaisia epäillään myös kyvystä hoitaa kriisiä. Ilmassa on ollut epäilyjä mm. todellisten tartuntatapausten määrän salaamisesta ja hoitohenkilöstön ohjeistuksen osalta. Lisäksi Iranin terveysministeriön ilmoittamat luvut sairastuneiden ja kuolemaan johtaneiden suhdeluku eroaa huomattavasti Kiinan viranomaisten raportoimaan 2:n % kuolleisuuteen. Tämän hetkiseen lukujen valossa Iranissa vastaavaa kuolleisuusluku olisi 20, eli joka viides tartunnan saanut.

Armenia, Azerbaidžan ja Georgia ovat myös varmuuden vuoksi rajottaneet matkustamista Iranin ja maiden välillä välttääkseen mahdolliset korona tartunnat maissaan.

Tässä on lisäksi Suomen ulkoministeriön omat matkustustiedoteet.

Turvallista matkaa vaan kaikille!

AP
OrizzonaleScuola
Franceinfo

IlMessagero

Koronavirus riistäytymässä hallinnasta – Pandemian vaara on lähellä

Tilanne Italiassa ja Iranissa näyttä huonolta. Uusia tapauksia on ilmennyt myös Kuwaitissa, Afganistanissa ja Bahrainissa. Lukuisat asiantuntijat ovat ilmaiseen huolensa asiasta.

Tällä hetkellä pahimmat hotspotit pandemialle muhivat Italiassa ja Iranissa. Italiassa tartunnan alkulähdettä ei ole pystytty selvittämään ja virus itsessään tarttuu erittäin helposti. Lisäksi Italiassa on paikoin viruksen tunnistamisessa käytetyt testisarjat päässeet loppumaan.

Iranissa virus on vasta leviämässä, mutta jo nyt on selvää minkälaiset haasteet iranilaisilla on edessä. Siellä on juuri pidetty parlamenttivaalit ja on mahdollista, että tämän yhteydessä tartuntoja on päässyt tulemaan paljon. Lisäksi Iranista lähteneitä matkustajia ei ollut ilmeisesti testattu lentokentillä vastoin ohjeistuksia. Iranista matkustaneiden joukosta on virus levinnyt Kuwaitin lisäksi ainakin Kandaan, Bahrainiin, Arabiemiirikuntiin ja Libanoniin.

Huolestuttavaa Iranin osalta on myös, että siellä tartunnan saaneiden joukossa kuolleisuus on korkeimmalla kuin muualla mukaan lukien Kiina ja Etelä-Korea missä tauti on paljon laajemmalle levinnyt.

Lisäksi väläytellään, että Iranin epidemian osalta viruksen alkulähteet olisivat laittomasti maahan pyrkineissä kiinalaisten, pakistanilaisten ja afganistanilaisten joukossa Iranissa.

AP
Worldometers

Il Fatto Quotidiano

Koronavirus epidemia laajenee – Italiassa armeija kaduilla

Kiinassa on eilisestä todettu 652 uutta tapausta. Uusia kouluonuhreja on 98. Koronavirukseen kuolleita on yhteensä nyt 2443 ja kokonaismäärä tartunnan saaneista on tällä hetkellä Kiinassa 76.940. Lisäksi uusia epidemioita on nousussa Etelä-Koreassa, Japanissa, Iranissa ja Italiassa. Muualla maailmassa missä tartuntatapauksia tällä hetkellä esiintyy ovat määrät edelleen maltilliset, eikä leviämistä ainakaan vielä ole havaittavissa.

Italiassa tilanne alkaa olemaan erittäin kriittinen. Armeija ja poliisi on määrätty kaduille varmistamaan tautipesäkkeiden ympärille läpipääsemättön karanteeni. Kriittisiksi luokiteltuja alueita ja kaupunkeja on Italiassa tällä hetkellä 11. Liikkuminen näiden välillä vaatii erikoisluvan ja karanteeniin rikkojat tiesululla voivat saada jopa 3:n kuukauden vankeustuomion. Eli nyt on leikki kaukana Italiassa ja laajemman epidemian uhka aivan ilmeinen.

Italiassa on tultu siihen tulokseen, että siellä tehtiin vakava virhe kun Kiinasta saapuvia matkustajia ei laitettu alunperin karanteeniin. Italiassa on havaittu, että ensimmäiseksi taudinkantajaksi Italiassa luultu henkilö ei ollutkaan saanut koronavirus tartuntaa, vaan oireili muista syistä. Nyt Italian terveysviranomaisilta meni pakka täysin uusiksi koittaa kartoittaa uudestaan tartuntareittejä, eikä tilanne tästä syystä ole siellä tällä hetkellä juuri kenenkään hallinnassa.

Pari seuraavaa viikkoa tulee Italiassa osoittamaan suunnan; onko tilanne enää hallinnassa vai ei?

Etelä-Korean presidentti Moon Jaein on kohottanut maansa valmiustason maksimiin turvatakseen siellä tilanteen hallinan. Hallitus on nyt valtuutettu tarvittaessa sulkemaan kaupungit ja estämään matkustamisen ihmisiltä. Sielläkin seuraavat lähipäivät ovat kriittisimmät ja tulevat osoittamaan suunnan tilanteiden kehittymisestä taudin leviämisen pysäyttämisen osalta.

Worldometers

Unohdettiinko uhrit hyvepisteitä pokkuroidessa?

Yhteiskunnan haavoittuvimpiin luetaan usein naiset ja lapset. Heistä on aina pyritty pitämään erityistä huolta. Mikä sai vuonna 2015 ja siitä eteenpäin yhteiskunnan kääntämään niin monille yllättäen selkänsä?

Kaksinaismoraalin aikakaudella on suhtautuminen kantasuomalaisten kokemiin erilaisiin heihin kohdistuneisiin rikoksiin ja vääryyksiin muuttunut joidenkin henkilöiden ja instituutioiden taholta vähätteleväksiä ja uhrin kokemuksia mitätöiväksi yleiseksi asenteeksi. Näin tämä on julkisuudessa usein näyttäytynyt yleisesti ja näin tämä on myös monen ihmisen sydämessä koettu. Raiskaus on kuitenkin aina raiskaus.

Seksuaalinen väkivalta, häirintä, kiusaaminen ja muu väkivalta maahanmuuttajataustaisten miesten toimesta on ihan yhtä rikollisesti tuomittavaa kuin kantasuomalaisten miesten tekemänä. Etenkin vuodesta 2015 alkaen on kuitenkin julkisuudessa usein ollut jopa paheksuntaa uhria kohtaan, jos rikoksen tekijä on ollut ulkomaalainen.

Kysehän on ihan sairaasta ajattelusta. Lämmintä itkua on välillä väännetty valtamedioiden sivuilla ison ymmärryksen kera miesten tarpeista alkaen ja ties mistä kaikesta muusta rikokseen mukamas oikeuttavasta tekona kantasuomalaista naista tai lasta kohtaan. Nuoria tyttöjä on syyllistetty välillä jopa etukäteen vaikkapa lyhyen hameen käyttämisestä. Lopuksi on usein tietenkin vielä muistettu leimata uhri ja uhrin puolestapuhujia rasisteiksi.

Ruotsissa tilannetta on ollut vielä järkyttävämpää seurata sivusta erilaisten medioiden tekemistä henkilöhaastatteluista, kannanotoista, oikeuskäytännöistä ja kasvaneista raiskausrikostilastoissa. Mikä ihme saa ihmisen kääntämään mielessään tehdyn raiskausrikoksen joko pärstäkertoimen, uskonnollisen taustan tai vaikkapa ihon värin perusteella jotenkin vähempi tuomittavaksi?

Jos maahanmuuttajataustaisten ihmisten tekemiä henkilöön kohdistuvia rikoksia ei kyetä valtion johdon tai julkisen sanan toimesta tunnustamaan rikoksiksi de facto, niin on jotain pahasti pielessä. Silloin siinä unohdetaan rikoksen uhri kokonaan. Se alentaa uhrin ihmisarvoa ja mitätöi hänet ihmisenä täysin.

Vähättelevä tai syyllistävä suhtautuminen on raiskatun tytön tai naisen täydellistä julkista mitätöimistä ja nöyryyttämistä. Koetut kauheudet rikoksen uhrille ovat yhtä hirvittävät tekijästä riippumatta. Rikoksen tekijän tausta ei tee rikosta yhtään vähäisemmäksi uhrin kokemuksien kannalta.

Tällainen suhtautuminen niin monen julkisuuden henkilön ja päättäjän taholta näiden vuosien aikana nostaa väistämättä mieleen Saksassa 1930-40 luvuilla  tehdyt rikokset ihmisyyttä vastaan, kun juutalaisten ihmisarvoa haluttiin myös alentaa ja mitätöidä silloin niin monen toimesta.

Koronavirus epidemia Italiassa

Italiassa on tällä hetkellä 56 vahvistettua koronavirus tapausta, joista kolme on jo johtanut kuolemaan. Satoja ihmisiä odottaa Lombardiassa testituloksia mahdollisesta tartunnasta ja ja 10 kaupungin aluella 50.000 ihmistä on asetetettu ennaltaestävään vapaaehtoiseen karanteeniin.

Tartuntatapaukset ovat yli kaksinkertaistaneet vuorokaudessa. Uusia tartuntatapauksia on 35. Virustartunnasta täysin toipuneita Italiassa on tällä hetkellä 2 henkilöä ja 16 on kriittisessä tilassa.

Turinissa, joka on vilkas kauppa- ja kulttuurikaupunki Pohjois-Italiassa lähellä Ranskan rajaa on todettu 1 uusi tapaus. Turinin sairaustapaus oli osallistunut juoksukilpailuun Portofinossa Liguriassa 2. helmikuuta. Hän oli ollut siellä kontaktissa potilaan kanssa, joka on kotoisin Codongon kaupungista, Lodin provinssissa Lombardiassa Pohjois-Italiassa. Portofino, jossa kisat oli järjestetty on pieni kalastajakaupunki ja suosittu lomakohde Italian Rivieralla. Kaupunki sijaitsee Pohjois-Italiassa.

Friuli Venezia Giulia maakunta on julistanut hätätilan. Alue rajautuu Sloveniaa ja Itävaltaan, sekä Italian sisällä Veneton maakuntaan. Friuli Venezia Giulia sijaitsee koillisessa pohjoisimmassa osassa Italiaa.

Veneton maakunnissa kaikki yliopistot ovat suljettuina. Kaikki Milanon julkiset tuomioistuimet suljetaan maanantaina. Milano sijaitsee Pohjois-Italiassa ja on maan taloudellinen keskus, sekä Italian pörssin kotikaupunki. Milano on myös yksi maailman muodin keskuksista.

Tartunnan saaneiden joukossa Italiassa on myös lääkäreitä ja hoitohenkilökuntaa. Virus tarttuu helposti ja vapaaehtoinen karanteeni on todettu tarpeelliseksi. Siksi ollaan nyt 10:ssä kaupungissa Italiassa sulkemassa kouluja, työpaikkoja, kunnallisia ja yksityisiä toimistoja, 3 juna-asemaa, kahviloita ja julkaisia paikkoja.

Karanteeneja pidetään erittäin tarpeellisina, jotta estetään ihmisten kontakti toisiin, koska virus tarttuu erittäin tehokkaasti lähietäisyydeltä. Taudin levimissuhde tällä hetkellä on 1 tartunnan saanut tartuttaa viruksen 2-3 henkilöön. Itämisaika 2-14 vrk. Kuolleisuus 2% ja viruksen levinneisyys maailmalla tällä hetkellä on 32:een maahan.

Worldometers

Pankkeja tuettu 669 miljardilla veronmaksajien piikkiin

Demokraatti: Europarlamentaarikon Eero Heinäluoman (SDP) kertoi kuinka veronmaksajien taskuilla on käyty Euroopan komission hyväksynnällä jo pitkään. Vuosina 2008–2018 on veronmaksajien rahoja lapattu jäsenvaltioiden kriisipankeille valtiontukina 669 miljardia euroa.

Heinäluoma toteaa itsekin, että konkurssipankkeja ei tulisi tukea veronmaksajien rahoilla. Hän korostaa myös tiedotteessaan, että valtiontukisääntöjä kriisipankkien tukemisen osalta tulisi selkiyttää ja, että tuleva kaavailtu pankkiunioni olisi saatava valmiiksi mahdollisimman nopeasti.

Heinäluoman esittämät näkemykset saattavat äkkiseltään kuullostaa hyviltä, mutta taustalta löytyy ajatus, että tässä päästäisiin taas vaan syvemmälle veronmaksajien taskuille tuon pankkiunionin muodossa.

Suomen Uutiset avaa aihetta syvällisemmin, mutta lyhykäisyydessään juttu menee näin: ”Pankkiunionin yhteinen kriisien hallintamekanismi ja (suunniteltu) talletussuoja tarkoittaisivat, että suomalaiset olisivat yhteistakaamassa kaikkien euromaiden pankkikriisejä.”

Demareilla tuntuu olevan yleistä se, että käydään aina kansan taskulla vippaamassa milloin mihinkin konkurssipesään rahavuoria muka hyvässä sijoitusmielessä. Niinhän se kuvio meni Kreikan lainoja lyhennellessä myös, kun Jutta Urpilainen (SDP) ollessaan valtiovarainministerinä hehkutti miten kaikki tulee menemään hienosti. Kansalle selitettiin moneen kertaan miten Suomi tienaa ja Kreikka saadaan jaloilleen.

Se, että totuus on taas tarua ihmeellisempää selviää IS:sta: ”– Kreikan velkojat, Euroopan keskuspankki, Euroopan unioni ja Kansainvälinen valuuttarahasto suunnittelivat apupaketit huonosti. Heidän päätavoitteensa ei ollut raportin mukaan pelastaa kreikkalaisia, vaan pankit ja yksityiset velkojat.”

Kreikalle myönnetyistä tukipaketista meni alle 5% valtion sakkaavaa budjettia tukemaan loput reilut 215 miljardia euroa annettiin ilmeisesti muutamalle konkurssikypsälle pankille, että jaksoivat pysyä pystyssä.

Lisäksi hyvästä loppuviritelmästä Kreikalle myönnetystä kultaisesta kädenpuristuksesta kertoo Suomen Uutiset tarkemmin: ”Ennen pelastusohjelman loppumista euroalueen valtiovarainministerit laativat Kreikalle viime kesäkuussa velkahelpotuksen. Euromaat siirsivät Kreikan velkojen eräpäivää kauas tulevaisuuteen ja myönsivät samalla kymmenen vuoden korko- ja lyhennysvapaan jakson. Samalla myönnettiin vielä viimeinen tukierä, jonka turvin Kreikka tulee toimeen jonkun aikaa.”

Vuonna 2015 Yle kertoi miten Islannissa oli toivuttu hienosti vuoden 2008 pankkikriisistä.

Siinä nostettiin esiin islantilaisten poikkeuksellinen ratkaisu muihin kriisimaihin nähden antaa konkurssikypsien pankkien mennä nurin. Uutisessa kerrottiin miten se olikin osoittautunut kerrassaan loistavaksi ratkaisuksi selvitä silloisesta finanssikriisistä.

Islanti todellakin teki omat valintansa silloin. Mutta se mitä todella tapahtui ei käy ilmi Yle:n uutisesta:

Islannissa oli silloin ruorissa joukko päättäjiä, jotka lähinnä istuivat ja pyörittelivät vuoroin silmiään ja peukaloitaan finanssikriisin iskiessä Islantiin. He olisivat myös ihan surutta käyneet kansan taskuilla pitääkseen konkurssikypsät pankit pystyssä, mutta kansa olikin asiasta varsin eri mieltä. Islantilaiset tekivät silloin kansannousun vaatien uusia vaaleja ja kansan etuja ajavia päättäjiä maan johtoon. Sen he myös saivat. Islannin kansannousu tunnetaan nimellä Pots and and Pans Revolution .

Mielenosoitukset kestivät lokakuusta 2008 tammikuulle 2009, jonka jälkeen kansan eduista huolehtimiseen kykenemätön hallitus taipui kansan tahtoon ja erosi. Seuraava hallitus kuuntelikin islantilaisia herkällä korvalla ja pala palalta asioita saatiin yhteisvoimin kuntoon ja pieni maa pääsi jälleen jaloilleen.

Suomalaiset muistavat edelleen 1990-luvun pankkikriisiin, jonka ratkaisemiseksi silloinen valtion johto päätti lapata veronmaksajien rahat konkurssikypsien pankkien pelastamiseen.

Maassamme elää edelleen satoja tuhansia katkeria kansalaisia, jotka silloin joutuivat taloudellisesti ennenäkemättömään ahdinkoon. Jotkut jopa elämänmittaiseen velkahelvettiin. Monet merkit viittaavat nykyisin taas samansuuntaiseen ajatteluun valtion johdon suunnalla. Noinkohan kansa taas taipuu niin kuin silloin 1990-luvulla?